NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

The MillersHARDENBERG - Met een bijzonder matinee opent Jazzclub Hardenberg op 15 oktober a.s. het nieuwe jazzseizoen 2017-2018.

Cora en Reinier Jaquet presenteren hun publiek afwisselend oudestijljazz en andere jazzstromingen. Deze maand staat het matinee in het teken van de muziek van De Millers, een bekende Nederlandse jazzband uit de vijftiger jaren, swingend vertolkt door ‘In The Millers’ Mood’.

Met een knipoog naar Glenn Millers wereldhit 'In the Mood' en met een diepe buiging naar het repertoire van Ab de Molenaar en zijn sextet De Millers, brengen Henk Bleumink en zijn Twents-Duitse medemuzikanten het swingende programma 'In The Millers' Mood'. Kent u deze namen nog: Sanny Day, Pia Beck, Eddy Doorenbos en Jack Bulterman, met liedjes als 'Diep in mijn hart' of 'Weet je nog wel die avond in de regen'... Je waant je terug in de danszalen van net na de oorlog bij het horen van deze nummers. Vocalisten Tonny Nijland en Henk Bleumink laten al die bekende Nederlandstalige hits van vroeger herleven en wisselen deze af met Engelse en Amerikaanse songs.

Het matinee vindt plaats in de foyer van Theater De Voorveghter, Badhuisplein 3, 7772 XA Hardenberg. Het begint om 15.00 uur en de entree bedraagt 10 euro.

De KoppelHARDENBERG - Op de Dag van de Duurzaamheid, dinsdag 10 oktober 2017, kunt u in natuuractiviteitencentrum De Koppel een bijzondere lezing over duurzaam (ver)bouwen en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen bijwonen. Deze lezing wordt verzorgd door oud-Hardenberger Daan Hartgers.

De heer Hartgers woont zelf in een duurzaam gebouwde woning zonder gasaansluiting. De woning is voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en een sedumdak. Hij is dus niet alleen theoretisch op de hoogte, maar ook ervaringsdeskundige op het gebied van schone energie. De heer Hartgers is onder andere betrokken bij Duurzaam Thuis Twente als energiecoach, waarbij hij advies geeft over zonnepanelen,  zonneboilers, warmtewisselaars en andere duurzame technische aanpassingen in woningen.

Duurzaam verbouwen levert meer op dan u denkt. Een duurzame verbouwing kan u, bij het gebruik van de juiste materialen, geld opleveren door energiebesparing. Maar denk ook aan het verhogen van het comfort of langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En er wordt niet alleen bespaard op fossiele brandstof, maar daarmee ook op CO2 uitstoot, belangrijk voor een klimaatbestendige toekomst.

De zaal is om 19.30 uur geopend, de lezing duurt tot ca. 21.30 uur. In verband met beschikbare ruimte graag tijdig aanmelden.

De Koppel is te vinden aan de Vechtstraat 8 te Hardenberg. Openingstijden: dinsdag t/m/ vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en in de weekenden van 13.00-16.00 uur. www.dekoppel.com 

De Koppel is ook een van de 5 Anjerpunten in het Vechtdal!

De KoppelHARDENBERG - Op 14 oktober om 10.00 uur start er bij De Koppel een 2 uur durende excursie die helemaal draait om water.  

We bestaan zelf voor een groot deel uit water en kunnen niet zonder water. Tegelijkertijd bestaat een van onze grootste bedreigingen ook uit water. Iedereen kent wel de journaalbeelden van afgelopen zomer, met beelden uit Nederland van ondergelopen kelders en uit het buitenland van compleet ondergelopen gebieden. Tijd om tijdens een excursie stil te staan bij dit gewone, en toch heel bijzondere onderwerp!

Natuurlijk komt de Vecht aan bod, maar ook waterkwaliteit en het belang van water voor de natuur zijn onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed. Deze excursie wordt georganiseerd door IVN Hardenberg-Gramsbergen in samenwerking met De Koppel. Uw gidsen zijn Peter Fleurke en Miriam Gerrits.

Om 10.00 uur verzamelen bij De Koppel, aan de Vechtstraat te Hardenberg. Wel graag vooraf aanmelden via 0523-273388.

boekenHARDENBERG/DEDEMSVAART/GRAMSBERGEN - De bibliotheken in Dedemsvaart, Hardenberg en Gramsbergen organiseren een voorleeslunch voor ouderen.

Op vrijdag 6 oktober 2017, Nationale Ouderendag, vindt voor de vijfde keer de Nationale Voorleeslunch plaats. Ook de bibliotheekvestigingen van Hardenberg, Gramsbergen en Dedemsvaart nemen van harte deel aan dit evenement en organiseert op 6 oktober diverse Voorleeslunches.

Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Daarnaast zorgt het (voor)lezen van een verhaal ervoor dat je je verplaatst in de levens van de personages uit het verhaal. Door het lezen van verhalen over mensen met een leven dat heel anders is dan dat van jou, kun je je beter in diegene verplaatsen en meer begrip voor de ander krijgen.

De bibliotheken nodigen ouderen van harte uit om deel te nemen aan de Voorleeslunch. Om 11.00 uur bent u van harte welkom in één van de bibliotheekvestigingen. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, waarna o.a. schrijvers van het Schrijverscollectief gaan voorlezen uit een speciaal geschreven verhaal van Vonne van der Meer. Na het voorlezen is het tijd om samen gezellig te eten.

Opgave kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0523-270271. Graag opgeven uiterlijk donderdagochtend 5 oktober

Gemeentehuis OmmenOMMEN - Het college van B&W van de gemeente Ommen presenteert een structureel sluitende meerjarenbegroting voor 2018.

In de begroting concludeert het college dat alle ambities uit het collegeprogramma zijn gehaald. Er is zelfs ruimte voor investeringen. Toch rekent wethouder Ko Scheele zich niet rijk: “We sluiten deze periode financieel gezond af, maar presenteren een behoedzame begroting. Wat ons betreft blijft Ommen zich richten op een financieel gezonde toekomst.”

De begroting voor 2018 is de laatste van de huidige collegeperiode. In de Kadernota is al aangegeven dat allereerst de ambities uit het collegeprogramma worden afgewikkeld. Dat is gelukt: in de begroting concludeert het college dat het programma grotendeels is uitgevoerd of dat de voorbereidingen voor uitvoering zijn gestart. Sinds vorig jaar wordt flink gebouwd in De Vlierlanden, het centrum en het Havengebied. Het verder versterken van het centrum wordt met de uitvoering van het actieplan opgepakt. Ook de verkoop van bedrijfskavels op bedrijvenpark De Rotbrink loopt goed. Het college investeert in de toekomst van Ommen met geld voor onderwijshuisvesting. De uitbreiding van het Vechtdal College is al gerealiseerd en de raad heeft besloten tot realisatie van het Kindplein West, waarbij meerdere basisscholen zich onder één dak vestigen.

De komende jaren laat de begroting overschotten zien. Dit komt vooral doordat de gemeente Ommen meer geld van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Er is wel sprake van een incidenteel tekort. Dit wordt veroorzaakt doordat het college jaarlijks geld opzij wil zetten voor realisatie van het Kindplein West. Deze incidentele uitgave wordt betaald uit de algemene reserve. Die reserve bedraagt de komende jaren meer dan 6 miljoen euro. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang van 3,5 miljoen euro. Daarmee heeft de gemeente Ommen voldoende reserves om eventuele financiële tekorten op te vangen.

Wethouder Ko Scheele: “We kijken terug op een enerverende collegeperiode. We stonden voor een lastige financiële opgave. Door stevig te bezuinigen, voorzichtig met ons geld om te gaan en zorgvuldig investeringen te doen, sluiten we deze periode financieel gezond af. Toch rekenen we ons niet rijk. We presenteren daarom een behoedzame begroting. Wat ons betreft blijft Ommen zich richten op een financieel gezonde toekomst.”

Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2018 439.000 euro te bestemmen voor zogenaamd nieuw beleid. Het gaat onder andere om maatregelen om overlast van honden te voorkomen, informatieveiligheid, oplaadpunten voor elektrische auto’s en AED’s. Het college wil de komende jaren samen met lokale en regionale partners bouwen aan een sterke economie met de uitvoering van de economische visie. Dat is nodig omdat het aantal bijstandsgerechtigden nog steeds hoog is. Daarom is werkgelegenheid belangrijk. Gelijktijdig stelt het college voor om te investeren in plaatsen voor beschut werken.

Om ervoor te zorgen dat evenementen in de gemeente op een veilige manier kunnen plaatsvinden, trekt het college geld uit voor onder andere het beheersen van veiligheidsrisico’s en toezicht op evenementen. Vanaf 2018 wil het college ook geld beschikbaar stellen voor toezicht in de openbare ruimte, waaronder parkeren of wrakfietsen in het centrum. Tenslotte stelt het college voor eenmalig geld beschikbaar te stellen voor het vestigen van het Streekmuseum en de Historische Kring Ommen onder één dak in het Cultuurhistorisch Centrum Ommen.

Ko Scheele: “We kiezen ervoor om te investeren in de toekomst van Ommen. Daarbij blijft er financiële ruimte voor de komende raad om te investeren. Zo kan de komende gemeenteraad verder bouwen aan een sterk en vitaal Ommen. Wij verwachten dat daarbij veel aandacht zal zijn voor participatie van onze inwoners en het omarmen van initiatieven in de samenleving. Hiervoor is al een goede basis gelegd met het Ommer Podium en Nieuw Naoberschap.”

Tegelijk met de begroting biedt het college de 2e bestuursrapportage over 2017 aan de gemeenteraad aan. Hierin wordt gekeken in hoeverre de gemeente Ommen voor 2017 financieel op koers ligt. Uit de cijfers blijkt dat Ommen in 2017 geld overhoudt.

Op donderdag 2 november is er tijdens de Raadscommissie de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 14 0529 of op de avond zelf voor aanvang van de vergadering melden aan de voorzitter. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de raadsvergadering van 9 november.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn