NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

DSC05994HARDENBERG - De huidige patiëntbewakingsmonitoren van de SEH/observatorium (spoedeisende hulp), IC/CCU (intensive care/hartbewaking) en OK/verkoever zijn vervangen voor de allernieuwste Philips lijn met de IntelliVue X3 transportmodule.

Dit is een mobiele patiëntbewakingsmonitor die aangesloten wordt op de patiënt en bij de patiënt blijft, zolang deze bewaakt moet worden. De X3 is geheel nieuw en het Röpcke-Zweers Ziekenhuis heeft de primeur om als is het eerste ziekenhuis in Europa de monitor in te zetten voor patiëntenzorg.

Er is voor deze monitor gekozen omdat de patiënt maar één keer aangesloten hoeft te worden. Dan kan de X3 transportmodule als volwaardige zelfstandige monitor gebruikt worden. Bij overplaatsing kan de mobiele monitor ingeklikt worden in de bedzijdige (vaste) monitoren van de OK, Intensive Care of hartbewaking als dit nodig is. Met de X3 kan zelfs een volledig ECG gemaakt worden. Dit alles is dus mogelijk zonder de patiënt over te hoeven sluiten van de apparatuur van de ene afdeling naar de apparatuur van andere afdeling. De X3 blijft gekoppeld aan de patiënt gedurende de opname, tot bewaking van de vitale functies niet meer nodig is.

DSC05990De voorgaande lijn bewakingsmonitoren was aan vervanging toe. Daarnaast was vernieuwing noodzakelijk voor de aansluiting op het PDMS (patiënt datamanagement systeem) dat in maart 2018 in gebruik wordt genomen. Het PDMS maakt het straks mogelijk om alle vitale meetwaarden van aangesloten apparatuur automatisch op te slaan in het digitale dossier van de patiënt. Hiermee wordt het primaire proces van artsen en verpleegkundigen nog beter ondersteund.

Gonda Lenters, projectleider patiëntenmonitoring: “Wij hebben kwalitatief een enorm goede basis voor huidige werkzaamheden en toekomstige ontwikkelingen. Zoals één van de medewerkers bij een gebruikerstraining lachend zei: “nog even en we werken vanuit huis”. Zover is het nog niet, maar de mogelijkheden zijn gigantisch.”

HARDENBERG - De Historische Vereniging Hardenberg houdt donderdag 28 en vrijdag 29 december haar traditionele Kiekdagen.

De werkgroep Beeldmateriaal heeft beide dagen in museum ’t Stadhuus een expositie ingericht met oude foto’s uit de regio.

Van een aantal foto’s is niet bekend waar ze zijn genomen. Daarnaast missen soms namen van afgebeelde personen. De bezoekers van de Kiekdagen worden uitgedaagd zoveel mogelijk ontbrekende gegevens te vermelden. Dat kan op donderdag tussen 10.30 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 10.30 en 17.00 uur.

Behalve de leden van de werkgroep Beeldmateriaal presenteren zich de vrijwilligers die werkzaam zijn op het kerkhof Nijenstede in Hardenberg en het oude kerkhof aan de Scholtensdijk in Heemse. Zij onderhouden de oude graven en proberen de letters die erop staan weer zichtbaar te maken.

Daarnaast is de werkgroep Archeologie tijdens de Kiekdagen aanwezig. Het blijkt namelijk dat er nog steeds Hardenbergers zijn die voorwerpen in huis hebben die van archeologische waarde zijn. De leden van de werkgroep willen die voorwerpen graag laten onderzoeken door een professionele archeoloog, tevens lid van de werkgroep. Dat kan tijdens beide dagen.

Canta Libre bij Ernst BeuvingHARDENBERG - Op vrijdag 15 december organiseert de Rotary Hardenberg een verrassende “Midnight walk”, een wandeling door Hardenberg van zo’n 5 kilometer.

Gedurende die wandeling zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Eén daarvan is een spetterend optreden van popkoor 'Canta Libre' o.l.v. Barbara Lok in één van de locaties die u aantreft tijdens de rondwandeling, namelijk de brandweerkazerne. Tijdens dit optreden, onder leiding van Barbara Lok, zal 'Canta Libre' tal van bekende en minder bekende songs laten horen.

Alleen al voor dit optreden is de Midnight Walk de moeite waard! Deze unieke wandeltocht start tussen 19.45 u. – 20.00 uur vanaf de Gedempte Haven bij het Informatiepunt.

Vanaf 16 jaar betaal je €9,- p.p., maar dit geld gaat naar een goed doel, nl. een Play Court voor de jeugd in het centrum van Hardenberg.

 

ZWOLLE - De heer mr. B. (Boele) Staal wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming.

De Provincie Overijssel is blij met de beoogde waarnemer. “Met Boele Staal krijgen we een zeer ervaren bestuurder die meteen aan de slag kan”, zegt loco-commissaris Eddy van Hijum namens het college van Gedeputeerde Staten.

Met de benoeming van Boele Staal als waarnemer voorziet de minister tijdelijk in de vacature van Commissaris van de Koning in Overijssel, die was ontstaan omdat Ank Bijleveld-Schouten minister van Defensie is geworden in het nieuwe kabinet.

Boele Staal was onder andere van 1998 tot 2007 Commissaris van de Koningin in Utrecht. Afgelopen jaar was hij waarnemend burgemeester in Arnhem. Staal (69) wordt gezien als bestuurlijk zwaargewicht. Zo was hij ook namens zijn partij D66 twee periodes lid van de Eerste Kamer.

De waarnemend Commissaris van de Koning gaat op 19 december in Overijssel aan de slag en blijft aan tot een nieuwe Commissaris is benoemd.

Gemeentehuis OmmenOMMEN - De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Ommen hebben met verbazing kennis genomen van het besluit dat de gemeente Hardenberg wil stoppen met de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH).

Beide gemeenteraden en colleges zijn sinds 2011 bezig met organisatieontwikkeling. Verbetervoorstellen door Hardenberg hebben ons niet bereikt. Nu waren zowel colleges als de gemeenteraden bezig om na te denken over een meer eenvoudige en effectieve bestuursvorm. Dit proces wordt nu tussentijds en eenzijdig beëindigd. Ommen heeft vernomen dat dit besluit onherroepelijk is. De gevolgen hiervan zijn door Hardenberg niet in kaart gebracht, laat staan afgewogen. Ommen is als mede-eigenaar ook verantwoordelijk voor het personeel en is hierin in het geheel niet gekend. Ommen vindt deze besluitvorming zeer onzorgvuldig.

Het moment van de mededeling is ook om een andere reden merkwaardig. De BOH is opgezet om te komen tot kostenbesparing, vermindering van kwetsbaarheid en kwaliteitsverbetering. Vastgesteld kan worden dat de BOH forse kostenbesparingen heeft gerealiseerd en goede prestaties heeft geleverd. Wel is er noodzaak om de kwaliteit te verbeteren. Beide colleges hebben kort geleden afgesproken om daar voor te gaan.

Nog geen maand geleden heeft de gemeenteraad van Ommen in haar begrotingsvergadering de door de BOH gevraagde middelen voor organisatievernieuwing toegezegd. Ommen heeft vernomen dat een door het college van Hardenberg beleefd cultuurverschil nu een reden zou zijn voor deze breuk. Bij de totstandkoming van de BOH is uitdrukkelijk afgesproken dat autonomie en cultuurverschillen tussen de beide gemeenten zouden worden gerespecteerd. Daarbij is uitdrukkelijk ook ruimte voor verschil, ook in ambitie.

Afgelopen jaren is intensief samengewerkt tussen de beide gemeenten en dit heeft resultaat opgeleverd. We zien dat in het gehele sociale domein, de Veiligheidsregio en provinciale verkeersdossiers. Beide gemeenteraden hadden al afgesproken om op korte termijn te praten over verdieping van de inhoudelijke samenwerking. Juist afgelopen maand heeft de gemeenteraad van Ommen extra middelen te beschikking gesteld ten dienste van verdere samenwerking op strategisch beleid, agrarisch- en economisch beleid en handhaving.

Ommen betreurt de nu ontstane situatie. Uiteraard zal de gemeente Ommen zich maximaal inzetten om de dienstverlening aan haar inwoners op goede wijze voort te zetten. Daarnaast zal zij zich verstaan met Hardenberg over een zorgvuldige afwikkeling van de BOH.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn