NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

VECHTDAL - Een ijscokar en barbecue op locatie, de seizoenen beleven met behulp van een natuurkoffer, muziekoptredens, hand- of voetmassage, dierentuinbezoek, huifkartocht, terrasje pikken, inzet van muziektherapeut, individuele aandacht, een Mimakker clown opleiden. Het zijn enkele voorbeelden van hoe de Saxenburgh Groep de extra gelden besteedt die de overheid beschikbaar stelt voor verbetering van kwaliteit van leven in de ouderenzorg. De Saxenburgh Groep zet deze gelden in voor al haar ouderenzorglocaties in Ommen, Hardenberg en Coevorden.

De overheid heeft vanuit het programma Waardigheid en Trots tot en met 2020 extra geld beschikbaar gesteld voor verbetering van kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Dit jaar is er 130 miljoen euro uitgetrokken voor kwetsbare ouderen. Dit geld moet besteed worden aan enerzijds zinvolle daginvulling van de cliënten (65%) en anderzijds deskundigheidsbevordering van medewerkers (35%). De Saxenburgh Groep zal in 2017 ongeveer € 500.000,-- ontvangen. “Wij houden ons continu bezig met hoe we het leven van onze cliënten zo prettig mogelijk kunnen helpen inrichten, waarbij de cliënt zoveel mogelijk regie houdt. Wij zoeken steeds de aansluiting bij het normale leven. Het extra geld van de overheid is hierbij een welkome aanvulling. Onze coördinatoren van de wijksteunpunten hebben prachtige plannen ingediend die hier stuk voor stuk een bijdrage aan leveren.” Dat zegt Ineke Otten, als wijkmanager van de Saxenburgh Groep werkzaam in de woonzorglocaties Nijenhaghen en Oldenhaghen in Ommen. Op elke locatie is er extra aandacht voor activiteiten op het gebied van muziek, voeding, beauty, cultuur, natuur en uitstapjes. Maar ook voor individuele aandacht naast de vaste zorgmomenten, zo wordt duidelijk. “Wij mogen het geld namelijk ook gebruiken om meer medewerkers in te zetten.”

Het overgrote deel van de vijf ton is dus bestemd voor een zinvolle daginvulling voor de cliënten. De rest gaat naar deskundigheidsbevordering van medewerkers. Deze scholing moet aantoonbaar bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen. Ineke Otten: “Denk hierbij aan een opleiding die leidt tot een beter en gerichter aanbod van activiteiten, belevingsgerichte zorg, vergroten van kennis over ziektebeelden of het versterken van eigen regie van de cliënt en zijn familie. Onze medewerkers doen altijd hun uiterste best om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Met de extra gelden vanuit Waardigheid en Trots wordt het een stukje gemakkelijker om de cliënten díe aandacht te geven die ze verdienen.”

OMMEN - Op de locatie van Takman IJzerwaren aan de Van Raaltestraat in Ommen wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd.

Het bedrijf Takman IJzerwaren verhuist naar bedrijvenpark De Rotbrink. Dat is de intentie van projectontwikkelaar Coresta, de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Takman IJzerwaren en de gemeente Ommen. De vier partijen hebben op woensdag 12 juli 2017 de afspraken hierover vastgelegd. De stichting Van Raaltehuis is betrokken bij de plannen.

Op het perceel aan de Van Raaltestraat 24 t/m 26 in Ommen staan het Van Raaltehuis en het bedrijf Takman IJzerwaren. Projectontwikkelaar Coresta wil op dit perceel een kleinschalig woonzorgcomplex voor ouderen realiseren. Het plan gaat uit van een complex met circa 23 wooneenheden rond een binnentuin.

Het woonzorgcomplex is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij kunnen gebruik maken van zorg van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De Zonnehuisgroep wil hierbij zorg leveren op de nieuwe locatie, vanuit haar nabijgelegen locatie De Hoekstee en met vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen en/of scholen.

Dankzij deze ontwikkeling blijft de voormalige theologische school het Van Raaltehuis behouden. Dit karakteristieke gebouw wordt gerenoveerd en gaat dienst doen als ontmoetingspek en museum. Daarmee wordt het Van Raaltehuis het kloppend hard van de woonzorgvoorziening. De stichting Van Raaltehuis die zich onder andere inzet voor behoud van het gebouw is betrokken bij de plannen.

Het Van Raaltehuis is op dit moment eigendom van Rudi Takman van het gelijknamige en naastgelegen bedrijf Takman IJzerwaren. Takman wil het bedrijf verplaatsen naar bedrijvenpark De Rotbrink. Hier heeft Takman de ruimte om verder te groeien.

De gemeente Ommen wil medewerking verlenen aan het initiatief door aan de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan te wijzigen. De vier betrokken partijen hebben de afspraken over deze ontwikkeling op woensdag 12 juli 2017 vastgelegd in een intentieovereenkomst. In de overeenkomst spreken de partijen af dat zij de komende tijd alle mogelijkheden onderzoeken om tot een haalbaar plan te komen. De intentieovereenkomst is ondertekend door Peter Schiphorst van Coresta, Joke Mengerink van de Zonnehuisgroep, Rudi Takman van Takman IJzerwaren en Ko Scheele namens het college van burgemeester en wethouders van Ommen.

Namens de stichting Van Raaltehuis was voorzitter Jan Heijink aanwezig bij de ondertekening. Daarnaast ondertekende Takman ook de koopovereenkomst voor de kavel op De Rotbrink.

Wethouder Ko Scheele is verheugd: ‘Hiermee slaan we vier vliegen in één klap. De komst van deze woonzorgvoorziening speelt in op de toenemende vraag naar woon-zorgvoorzieningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Bovendien krijgt deze prominente plek in Ommen een mooie nieuwe invulling én we behouden de cultuurhistorie van het Van Raaltehuis. Voor het bedrijf Takman is dit een prachtige kans om te floreren op De Rotbrink.’

De Stuw HardenbergHARDENBERG - Bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg worden betrokken bij vrijwilligerswerk in de gemeente Hardenberg, onder de noemer Aan de Slag.

Op maandag 3 juli ondertekenden De Stuw, het COA, de gemeente Hardenberg en Pharos een overeenkomst om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Aan de Slag is een landelijke succesvolle formule waarin verschillende lokale partijen met elkaar samenwerken om asielzoekers en statushouders te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente.

Dit project heeft voor iedereen veel voordelen. “Zo krijgen bewoners van een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld de kans om actief bezig te zijn, Nederlands te leren en inwoners van de gemeente te ontmoeten. Oftewel, aan hun toekomst te werken. Vrijwilligersorganisaties - die vrijwilligers nodig hebben - krijgen gemotiveerde medewerkers en dragen hun steentje bij aan de integratie”, vertelt Anna Claudia Wellner van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

“Vroegtijdig investeren in integratie en het vergroten van de participatie van vluchtelingen in de samenleving loont”, aldus wethouder René de Vent. “De gemeente Hardenberg wil met initiatieven als Aan de Slag een extra impuls geven door de krachten te bundelen. Mensen uit het azc hebben profijt bij het doen van vrijwilligerswerk en de samenleving heeft voordeel bij het uitgevoerde vrijwilligerswerk. De onderlinge contacten leiden ook tot wederzijds begrip.”

De Stuw coördineert Aan de Slag. Renate Beverdam, werkzaam als projectleider bij de Stuw, geeft aan dat er de komende tijd hard gewerkt wordt aan het werven van klussen. Vrijwilligersorganisaties die wel wat extra handen kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met haar bij de Stuw via 0523-267478 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

VOC HardenbergHARDENBERG - Op zaterdag 22 juli wordt er in hetVeteranen Ontmoetings Centrum aan de Bruchterweg 88 een wissel- expositie geopend.

De benaming “Veteraan in beeld”geeft aan waar het om gaat: Meer belangstelling voor de Hardenbergse Veteraan.Er zijn meer dan 60 foto’s van A4 format op losse borden bevestigd, zowel op de voor-als achterzijde. Het verwisselen kan in een handomdraai plaats vinden.

Veteranen uit de Indië- en Nieuw –Guinea tijd, maar ook uit Libanon, Irak, Cambodja, Bosnië, Afghanistan en Mali komen in beeld, laten hun gezicht zien. Bij elk gezicht past een verhaal over jonge mensen die in een ver land hun best hebben gedaan om rust en vrede te brengen in oorlog en conflictgebieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de witte Veteranenvlag met oranje letters staat geschreven: "Veteranen, in dienst van de vrede". Daar wil het VOC, Vechtdal aandacht aan besteden.

In het VOC is veel meer te zien dan enkele foto’s. Stap eens binnen op een zaterdag of maandag tussen 10 en 17 uur en maak kennis met een stukje geschiedenis, dat niet vegeten mag worden.

Op 22 juli bent u ook van harte welkom tijdens de opening van de expositie door één van onze gastvrouwen, mw Diny Euverman. Het begint on 14 uur met een korte inleiding over eerdere foto-exposities van de Veteranen in de Historiekamer in Hardenberg en Slagharen.

De toegang is vrij, voor koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. En u kunt rondkijken in ons kleine militaire museum.

repair cafe HardenbergHARDENBERG - Op zaterdag 22 juli wordt er vanaf 13.00 uur weer een Repair Café Hardenberg gehouden in natuuractiviteitencentrum De Koppel.

Ditmaal is er extra aandacht voor koffiezetapparaten, ja, ook die heel bekende. Heb je nog een apparaat staan, dat niet het bakje troost biedt wat je verwacht? Aarzel dan niet en zet het vast klaar voor deze datum. Wie weet, wellicht krijgt het nog een kans op een tweede leven.

Functioneert het koffiezetapparaat naar wens, maar heb je misschien iets anders dat stuk is? Ook dan ben je van harte welkom. De vrijwilligers helpen graag met kleding, meubilair, fietsen, machines en apparatuur. Je steekt er zelf ook iets van op en dat is onvervangbaar.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Hier worden weer materialen van gekocht voor het Repair Café Hardenberg.

Het Repair Café Hardenberg is te vinden op zaterdag 22 juli tussen 13.00 en 15.30 uur in De Koppel, Vechtstraat 8 te Hardenberg, tel. 0523-273388.

Kijk ook eens op de website: www.repaircafehardenberg.nl. De Koppel is ook een van de 5 Anjerpunten!

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn