NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

oktoberfestHARDENBERGDe datum voor de vijfde editie van het RTV Oost Oktoberfest is bekend: zaterdag 21 oktober 2017.

Net als de afgelopen vier jaar wordt het feest gehouden in Evenementenhal Hardenberg. Alle (inter)nationale artiesten zijn inmiddels bekend. De kaartverkoop is deze maand van start gegaan.

Tijdens deze lustrumeditie treden meerdere artiesten op: Dieter Koblenz und seine Hossa Schlager Parade, Die Cappuccinos, Die Jungen Thierseer, ZIM Martin, Tonca – Ohne Gewähr, AlpenFever, Ruud Appelhof en huiskapel De Eschländer Kapel. Het jaarlijkse evenement wordt ook dit jaar georganiseerd in samenwerking met RTV Oost. De regionale omroep maakt van deze avond tv-opnames.

Lees meer...

boekstartHARDENBERG - Kinderopvang en Bibliotheek intensiveren samenwerking met betrekking tot voorlezen en (taal)ontwikkeling van jonge kinderen.

Maandag 3 juli 2017 ondertekenen de directeuren van Stichting Welluswijs en Bibliotheek Hardenberg een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaren onder de noemer ‘Boekstart in de Kinderopvang’.

Met name ten aanzien van De Pretstek in Dedemsvaart wordt de samenwerking intensief aangepakt. Dat betekent naast een collectie nieuwe boeken in de kinderopvanglocatie ook scholing en ondersteuning voor de pedagogische medewerkers met betrekking tot taal, voorlezen en nieuwe boeken.

Voorlezen: elke dag een feest bij de kinderopvang én thuis! Dat begint al van kleins af aan, vanaf 0 jaar. Kinderen kunnen 1000 nieuwe woorden per jaar aanleren als zij in elk geval 15 minuten per dag worden voorgelezen. Bibliotheek en kinderopvang willen ook graag samen ouders stimuleren (meer) voor te lezen.

Kinderopvangorganisatie De Dassenburcht doet ook mee met ‘Boekstart in de Kinderopvang’. De Dassenburcht heeft in mei reeds de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Hardenberg ondertekend. Zo krijgt het project Boekstart, waarbij ouders van baby’s via het consultatiebureau een brief van de gemeente ontvangen voor lidmaatschap van de bibliotheek en een eerste boekenkoffertje, een vervolg in samenwerkingsverbanden en gezamenlijke activiteiten.

HARDENBERG - In de week van 3 t/m 8 juli organiseert de Stichting Hardenberg Beeldenstad een beeldhouwmanifestatie in Hardenberg.

Op verschillende locaties in Hardenberg zullen een 16-tal beeldhouwers, welke afkomstig zijn uit alle delen van ons land, bezig zijn met het vervaardigen van een beeld. De meeste van hen werken in harde steen zoals marmer of graniet, maar er zijn ook enkele kunstenaars die beelden in hout vervaardigen: een uniek gebeuren. Meestal zien we het eindresultaat in beeldentuinen, musea of als kunstzinnige verfraaiing in steden en dorpen. Maar hoe het ontstaat zien we meestal niet.

Lees meer...

Station HardenbergHARDENBERG - Omdat het steeds drukker wordt op station Hardenberg, is een nieuwe inrichting van het stationsgebied nodig.

Daarom heeft de gemeente Hardenberg samen met ProRail, NS en de provincie Overijssel een schetsontwerp voor het gebied gemaakt. De gemeente gaat de komende periode in gesprek met partijen die mogelijk een financiële bijdrage kunnen leveren om het plan uit te kunnen voeren. Het is nog niet bekend of en wanneer het plan uitgevoerd wordt.

Het aantal reizigers dat van en naar station Hardenberg reist, neemt de komende jaren flink toe. Dit komt onder andere door de populaire Vechtdallijnen: de treinverbinding tussen Zwolle – Emmen en Twente - Drenthe. Bovendien zijn er ontwikkelingen in de omgeving van het station, zoals de nieuwbouw van de sporthal op de Sportboulevard en het ziekenhuis. Hierdoor wordt het steeds drukker op het station en in het gebied rond het station.

Lees meer...

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Op maandag 20 november 2017, op de internationale dag van de rechten van het kind, wordt voor de eerste keer in de gemeente Hardenberg het jeugdlintje uitgereikt.

Deze onderscheiding is een speciale erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Via de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen kinderen en jongeren worden voordragen voor de titel ‘Held van Hardenberg’.

Op initiatief van de gemeenteraad van Hardenberg is het jeugdlintje ingesteld. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de onbaatzuchtige inzet van kinderen en jongeren een podium geven. Tot dit jaar was er in de gemeente geen andere onderscheiding waar kinderen en jongeren voor in aanmerking komen. “Jonge helden mogen ook zeker in het zonnetje gezet worden”, aldus burgemeester Peter Snijders.

Per jaar worden er maximaal 5 jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto ‘de kracht van gewoon doen’. Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel.

Tot 20 oktober 2017 kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg voorgedragen worden voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief. Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen jonge ‘Held van Hardenberg’-kandidaten voorgedragen worden voor het jeugdlintje 2017.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn