NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG / DEDEMSVAART - Op woensdag 22 en donderdag 23 augustus kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar een workshop ‘prototyping’ volgen van FabLab Hardenberg.

De workshops vinden plaats in FabLab Hardenberg en de Bibliotheek van Dedemsvaart.

Een prototype is een klein testmodel dat wordt gemaakt voordat bedrijven met het daadwerkelijke product aan de slag gaan. Er zijn verschillende manieren om een prototype te maken, van tekenen met een potlood tot een 3D model op de computer.

Tijdens deze workshop maken kinderen kennis met 3D tekenpennen, de 3D printer en de Protopiper. Met deze apparaten leren ze op drie verschillende manieren hoe je een model of prototype kunt maken. Natuurlijk mogen alle gemaakte prototypes mee naar huis worden genomen.

De workshops vinden plaats op woensdag 22 augustus in Fablab Hardenberg en op donderdag 23 augustus in Bibliotheek Dedemsvaart. Op beide dagen is de workshop van 14.00 – 15.30 uur. De workshop kunnen gratis gevolgd worden.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.fablabvechtdal.nl/fablab-academy. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Het college van B&W staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste.

Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting

Woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste willen per 1 januari 2019 te fuseren tot één woningcorporatie in het Vechtdal. Beide corporaties werken al enige tijd aan verdere samenwerking. Beide partijen zien voldoende meerwaarde om deze samenwerking te intensiveren in de vorm van een fusie.

Verzoek om goedkeuring
De Minister van Volkshuisvesting moet zijn goedkeuring geven op de fusie. De corporaties moeten bij hun verzoek om goedkeuring aan de Minister zienswijzen van belanghebbenden meesturen. De gemeente Hardenberg is één van de belanghebbenden die om een zienswijze is gevraagd. De gemeente werkt intensief samen met de twee woningstichtingen om antwoord te geven op de woonopgaven in de gemeente Hardenberg. Hiervoor maken de gemeente en de woningstichtingen prestatieafspraken.

Krachten bundelen
Het college van B&W heeft het voorstel tot fusie beoordeeld op mogelijke gevolgen voor de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg wil samen met de woningstichtingen inspelen op de veranderende samenstelling van huishoudens en woonvoorkeuren. Hiervoor zijn meer (tijdelijke) sociale huurwoningen en nieuwe woonvormen nodig. Ook ligt er een duurzaamheidsopgave. Volgens het college kunnen Beter Wonen Vechtdal en De Veste hier invulling aan geven door hun krachten te bundelen. Het college wil hierover begin 2019 prestatieafspraken maken. Tot die tijd blijven de bestaande prestatieafspraken ongewijzigd. 

Het samengaan van de twee organisaties levert bovendien efficiencyvoordelen en lagere kosten voor bedrijfsvoering op. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor volkshuisvesting. Het huidige service en dienstverlening richting huurders en woningzoekenden blijft in stand.

Positieve zienswijze

Het college van B&W is positief over de fusie. Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat de goede samenwerking ook na de fusie wordt voortgezet. Het college van B&W heeft dit kenbaar gemaakt in een brief aan beide woningstichtingen. De woningstichtingen kunnen deze brief als positieve gemeentelijke zienswijze meesturen met hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister.

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - "Gaswinning in de gemeente Hardenberg kan alleen plaatsvinden als de minister het vertrouwen kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is."

Dat schrijft het college van B&W in de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in Hardenberg. Wethouder Falco Bruinsma: “Onze adviezen zijn onvoldoende verwerkt in het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister. Daarom vragen wij hiervoor nogmaals aandacht.”

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft al vele tientallen jaren een vergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. Om een vergunning te krijgen, is een winningsplan nodig. Hierin staat onder meer hoeveel gas het bedrijf wil winnen, op welke manier,  wat de invloed van de gaswinning is op bijvoorbeeld de bodem en of de gaswinning kan leiden tot bevingen of bodemdaling. De Minister van EZK moet instemmen met het winningsplan. Om een nieuwe vergunning te krijgen, heeft de NAM de Minister in oktober 2017 gevraagd om in te stemmen met het ‘geactualiseerd winningsplan Hardenberg’. Dit winningsplan richt zich op het verlengen van gaswinning uit vier velden in de gemeente Hardenberg

Advies
Voordat de Minister van EZK een instemmingsbesluit neemt over het winningsplan, heeft hij diverse instanties gevraagd hierover een advies uit te brengen. Ook het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft begin maart een advies naar de Minister gestuurd. Het advies van de gemeente Hardenberg luidt “Nee, tenzij”, waarbij het college aan de verlenging van de gaswinning specifieke voorwaarden koppelt.

Ontwerp-instemmingsbesluit
Begin juli heeft de Minister van EZK een ontwerp-instemmingsbesluit over het winningsplan Hardenberg genomen. Na bestudering constateren burgemeester en wethouders dat de adviezen van de gemeente Hardenberg onvoldoende zijn verwerkt in het ontwerp-instemmingsbesluit. Daarom dienen zij bij de Minister een zienswijze in.

“Adviezen onvoldoende verwerkt”
Wethouder Falco Bruinsma: “De belangen van onze inwoners staan voorop. Daarom vinden wij dat gaswinning in onze gemeente alleen plaats kan vinden als de Minister het vertrouwen kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is. Wij hebben in ons advies verwoord hoe de Minister daarvoor kan zorgen. Wij constateren dat onze adviezen onvoldoende zijn verwerkt. In onze zienswijze vragen we nogmaals aandacht voor de door ons aangedragen punten. Wij zien onze zienswijze graag opgenomen in het definitieve besluit van de Minister.”

Zienswijze
In de zienswijze vraagt het college de Minister nogmaals om gaswinning in eerste instantie toe te staan tot 2025 en op dat moment te evalueren of gaswinning in het kader van de energietransitie nog nodig of wenselijk is. Als het aan het college van B&W ligt, voert de NAM nog dit jaar een actuele hoogtemeting uit en wordt van alle gebouwen in het gebied een bouwkundige opname gemaakt. Het kunnen traceren van een eventuele beving is volgens het college van cruciaal belang. Daarom vraagt het college de Minister om de NAM te verplichten binnen het gebied drie extra meetpunten te realiseren en aan te sluiten op het KNMI-meetnet. Het college dringt er bij de Minister nogmaals op aan ervoor te zorgen dat voor het eind van het jaar er een onafhankelijk schadeprotocol is. Tenslotte wijst het college nogmaals op het belang van goede en transparante communicatie.

Falco Bruinsma: “Mocht er als gevolg van een beving of bodemdaling schade ontstaan, dan kan deze schade worden vergeleken met de bouwkundige opname. Dankzij de extra meetpunten kan er een link gelegd worden met de beving omdat deze door de extra meetpunten gelokaliseerd is. Het schadeprotocol zorgt ervoor dat de schade inderdaad vergoed wordt. Dat geeft onze inwoners rust en vertrouwen in de overheid en in de NAM.”

De KoppelHARDENBERG - Op zaterdag 11 augustus organiseert De Koppel een kindermiddag, waarbij er iets lekkers gemaakt gaat worden. Kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. Oudere of jongere kinderen die het leuk vinden, zijn natuurlijk ook welkom.


Als je aan het circus denkt, denk je aan vrolijkheid, kleuren en clowns. Deze middag mag je dan ook verkleed komen. Van koek en snoep gaan de kinderen een circustent maken. Tussendoor is er een toepasselijk glaasje drinken. De middag wordt begeleid door Sarah Ravenhorst. Zij neemt tijdelijk de honneurs waar voor moeder Janet.

Zin in deze vrolijke middag? Geef je dan uiterlijk 9 augustus op! De middag begint om 13.30 uur en eindigt rond 15.30 uur. Voor informatie en opgave tel. 0523-273388. De Koppel is te vinden aan de Vechtstraat 8 te Hardenberg. Openingstijden in juli en augustus: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in de weekenden van 13.00 tot 16.00 uur. De Koppel is ook een van de 5 Anjerpunten!

De Puissance van CSI Ommen 2017 werd gewonnen door Mark van den Top op Diabolo over een hoogte van 2.20m. Foto FotoTrailer. OMMEN - Deze week wordt er van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat paardensport bedreven tijdens CSI Ommen op het terrein van de familie Schuttert.

Paard en ruiter uit binnen- en buitenland proberen in de springring zo goed mogelijke prestaties neer te zetten, maar zo vanzelfsprekend als dat het soms lijkt is dit niet. Een belangrijk onderdeel van de opleiding van een paard is het zadelmak maken en hoe Gert van den Hof dat doet demonstreert hij zondagmiddag om 14.00 uur, vlak voordat de Grote Prijs van het Vechtdal op 1.60m niveau verreden wordt.

Gert van den Hof uit Slagharen is in Nederland een bekende persoonlijkheid. Hij wordt een cowboy genoemd of een paardenfluisteraar, maar hij is vooral een vakkundige africhter en springruiter, handig met probleempaarden en zeer ervaren in het zadelmak maken. Daarvoor heeft hij zijn eigen systeem ontwikkelt dat hij zal uitleggen aan het publiek. Een paard waar nog nooit op gereden is, zal in de hoofdpiste zadelmak gemaakt worden. En ja, dat levert wel eens een bokkensprong op. Zal hij blijven zitten in het zadel?

Een aanrader is ook de showavond van het aangespannen paard op donderdag 2 augustus vanaf 19.00 uur, waarbij er tuigpaarden, Hackney’s en Friezen in de ring verschijnen. Vierspanmenner Herman ter Harmsel geeft een demonstratie over de mensport. Spektakel verzekerd. Verwonder je over het springvermogen en het lef van een goed getraind springpaard op vrijdagavond om 21.00 uur, want dan gaat de Puissance van start. De krachtproef over een muur die misschien ook dit jaar wel ruim twee meter hoog komt te staan.

Enthousiast geraakt na alle internationale springrubrieken met daarin de wereldtop aan de start? Je kan een springveulen kopen op zaterdagavond. Veulenveiling Prinsjesdag veilt voor het eerst samen met CSI Ommen negen kwalitatief zeer hoogwaardige veulens, waarvan veel verwacht mag worden in de toekomst. De veiling staat om 18.00 uur gepland. De vrijdag- en zaterdag worden afgesloten met feestavonden.

CSI Ommen is voor iedereen gratis toegankelijk. Alleen voor het parkeren en een plekje op de tribune wordt een vergoeding gevraagd. Voor meer informatie: www.csiommen.nl

Luister Live

Nu en Straks

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn