NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

09 22 OH prijsLidl groepOMMEN - Wijksteunpunt Oldenhaghen in Ommen, onderdeel van de Saxenburgh Groep, heeft een cheque gewonnen van maar liefst € 1.000,00 voor het aanschaffen van een bewegingsapparaat.

De prijs is beschikbaar gesteld door supermarkt Lidl in het kader van haar actie om lokale initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een betere en gezondere buurt. De overhandiging vond donderdag 21 september plaats in het wijksteunpunt. “Blijven bewegen is belangrijk voor mensen, zowel geestelijk als lichamelijk.

Door het plaatsen van een bewegingsapparaat in de hal van ons woonzorgcentrum kunnen de bewoners en mensen uit de buurt op een ongedwongen en sportieve wijze met elkaar in contact komen. Wij zijn dan ook heel blij met de prijs,” aldus de coördinator van het wijksteunpunt.

Gemeentehuis Ommen AchterzijdeOMMEN - De heer Jan Blaauw start op 16 oktober 2017 als interim-gemeentesecretaris van Ommen. Hij gaat deze functie maximaal 1 jaar uitvoeren.

Als gevolg van het vertrek van de huidige gemeentesecretaris van Ommen is een vacature ontstaan. Het college van B&W heeft besloten deze vacature tijdelijk in te vullen voor de duur van 1 jaar. Zo houdt het college ruimte voor een zorgvuldige voorbereiding van de procedure voor benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris.

Waarnemend burgemeester Bas Verkerk: “Momenteel loopt de sollicitatieprocedure voor de burgemeestersvacature in Ommen. Naar verwachting wordt deze vacature over enkele maanden ingevuld. Wij vinden dat de nieuwe burgemeester zeggenschap moet hebben bij de keuze voor de nieuwe gemeentesecretaris. Daarom kiezen we ervoor om nu een interim-secretaris aan te stellen. Daarbij kiezen we voor een interne kandidaat die Ommen goed kent.”

Het college heeft besloten om de heer Jan Blaauw vanaf 16 oktober 2017 voor de duur van maximaal 1 jaar als gemeentesecretaris van Ommen aan te stellen. Hij is sinds juli 2012 werkzaam bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg) en heeft daarvoor meerdere managementfuncties vervuld bij de gemeente Ommen.

Bas Verkerk: “Wij zijn van mening dat de heer Blaauw beschikt over de juiste competenties. Hij is ruim voldoende bekend met de politiek-bestuurlijke context in Ommen. Wij hebben alle vertrouwen in Jan Blaauw en verwelkomen hem als ervaren steunpilaar bij ons college en de ambtelijke organisatie.'

Naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden van de gemeentesecretaris, focust de interim-secretaris zich onder andere op het afronden van de huidige collegeperiode, het opstellen van een overdrachtsdocument en het ondersteunen van de (nieuwe) burgemeester en het college van B&W.

 

Gemeentehuis OmmenOMMEN - Ruim tweederde van de inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Ommen voelt zich gelukkig.

Tweederde van de vijfenzestigplussers en tachtig procent van de volwassenen ervaart een goede tot zeer goede gezondheid, zo blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD IJsselland. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de volwassenen overgewicht heeft en bijna 1 op 5 overmatig alcohol drinkt. Bijna de helft van de ouderen in Ommen voelt zich bovendien wel eens eenzaam.

De resultaten van het onderzoek laten over het algemeen een positief beeld zien. Mensen die samenwonen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan alleenwonenden. Ook inwoners met een hoog opleidingsniveau voelen zichzelf vaker lichamelijk gezond dan inwoners met een laag opleidingsniveau. Ruim tweederde van de inwoners voelt zich gelukkig en driekwart ervaart een goede tot zeer goede gezondheid. Participatie in de maatschappij heeft een positieve invloed op de gezondheidsbeleving van mensen. Daarom onderzocht de GGD ook de mate waarin mensen participeren. In de gemeente Ommen doet 47 procent vrijwilligerswerk. Dit is hoger dan het gemiddelde in de regio IJsselland. Zo’n 16 procent is mantelzorger.

Wethouder Ko Scheele: “Natuurlijk ben ik blij met dit positieve beeld. Het is goed om te zien dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om mee te werken aan het onderzoek. De monitor laat zien dat de gezondheid van Ommenaren in het algemeen goed is. Men let goed op elkaar en helpt elkaar. We kennen hier ook op dit gebied nog naoberschap.”

Toch zijn er voor het gezondheidsbeleid van de gemeente ook een aantal aandachtspunten die uit de gezondheidsmonitor naar voren komen. Bij de vragen over de psychische gezondheid geeft 43 procent aan een matig of hoog risico op angststoornis of depressie te hebben. Eenzaamheid wordt door een derde van de volwassenen en door 47 procent van de ouderen gevoeld. Meer dan de helft van alleenwonenden voelt zich weleens eenzaam.

GGD onderzocht ook de leefstijlen die van invloed zijn op de gezondheid, zoals roken, drinken, overgewicht en bewegen. Zestien procent van de inwoners roken, dat is iets minder dan het gemiddelde in de regio IJsselland. Daarentegen wordt in Ommen meer alcohol gedronken dan gemiddeld in de regio. Negentien procent vindt zichzelf een overmatige drinker. Meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht, waarbij mensen die samenwonen minder vaak overgewicht hebben dan alleenwonenden. Bijna een derde van de inwoners van Ommen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Hierbij is het opvallend dat meer ouderen voldoen aan deze norm dan volwassenen.

“Op een aantal punten is er echt nog werk aan de winkel. Hiervoor hebben we al aandacht in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Natuurlijk zullen we dit onderwerp ook binnen Vitaal Vechtdal blijvend aan de orde stellen”, aldus wethouder Ko Scheele.

GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. In het najaar van 2016 heeft de GGD de gecombineerde gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen uitgevoerd. Met deze gezondheidsmonitor wordt de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen uit de gemeente Ommen en andere gemeenten in regio IJsselland in kaart gebracht. In totaal hebben 404 volwassenen en 557 ouderen de vragenlijst voor dit onderzoek ingevuld.

Het onderzoek van GGD is uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, het CBS en Sportservice Overijssel uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.ggdijsselland.nl/gemeenten.

OMMEN - InwonGemeentehuis Ommeners van de gemeente Ommen die in 2016 gebruik maakten van maatschappelijke ondersteuning via de Wmo zijn positief over de kwaliteit van de geboden ondersteuning door de gemeente. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 dat in opdracht van de gemeente Ommen is gedaan door Companen.

De kwaliteit van de geboden ondersteuning wordt door bijna vier op de vijf inwoners als goed beoordeeld. Van alle inwoners voelt ruim driekwart zich serieus genomen door de medewerker met wie de inwoner contact heeft gehad. Ruim drie op de vier inwoners ervaren de ontvangen ondersteuning vanuit de gemeente als nuttig. Zij kunnen zich daardoor beter redden en zijn meer zelfredzaam. Daardoor ervaart 74 procent van de inwoners met maatschappelijke ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Over de snelheid van de geboden hulp oordelen drie op de vijf inwoners positief. Twintig procent van de inwoners vindt dat zij niet snel (genoeg) geholpen zijn.

In de Wmo staat ook dat gemeente inwoners moet wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat mensen er niet alleen voor staan tijdens hun gesprekken met de gemeente over ondersteuning. Tweederde van de inwoners geeft aan dat zij niet wisten dat zij gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Deze uitkomst is voor de gemeente Ommen aanleiding om deze inwoners beter te informeren over deze mogelijkheid.

Wethouder Ko Scheele: “De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de geboden ondersteuning over het algemeen goed wordt gewaardeerd en dat het ook effect heeft. Natuurlijk pakken we de aandachtspunten op. Belangrijk aandachtspunt is de onafhankelijke cliëntenondersteuning. We zijn blij met het initiatief van onder andere de PCOB om vrijwillige ouderenadviseurs te trainen. Daar gaan we zeker gebruik van maken. We zorgen ervoor dat bij elk keukentafelgesprek de mogelijkheid van cliëntenondersteuning wordt aangeboden.”

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. Door dit onderzoek kan de gemeente meten in hoeverre voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, zoals de ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. In totaal zijn 751 inwoners van de gemeente Ommen benaderd voor dit onderzoek. Veertig procent van deze inwoners heeft meegewerkt aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit Wmo-ervaringsonderzoek worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl .

Persfoto NieuwjaarsduikHARDENBERG - Na vijf nieuwjaarsduiken in recreatievijver Het Lageveld bij Wierden gaat RTV Oost het bekende tv-evenement verhuizen naar een ander deel van Overijssel.

De keus is gevallen op recreatieplas De Oldemeijer, ten zuidwesten van Hardenberg.

De Oldemeijer werd midden jaren zestig in boswachterij Hardenberg aangelegd. Rondom de plas ligt een strand, in het midden bevindt zich een klein eiland. Voor de RTV Oost Nieuwjaarsduik is de omroep een samenwerking aangegaan met organisator Total Outdoor, Staatsbosbeheer, Stad Hardenberg Promotie en de gemeente Hardenberg.

RTV Oost nodigt en daagt heel Overijssel uit om op zondag 1 januari 2018 deel te nemen aan de zesde RTV Oost Nieuwjaarsduik. Solisten, vrienden-, vriendinnengroepen, clubteams of bedrijventeams, iedereen is welkom. Ook deze editie is er weer een mooi bedrag van € 250 te winnen voor de groep van minimaal vijf personen die het meest kolderiek, carnavalesk of komisch is uitgedost en die uiteraard de Nieuwjaarsduik daadwerkelijk gaat maken.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-17:00
De Stamtafel (H)
17:00-19:00
Non-Stop Dinsdagavond
19:00-20:00
Gewoon Daniël
20:00-22:00
Dutch Blues Radio

Luister onderweg met TuneIn