NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Foto Buddy Project Hardenberg in BibliotheekHARDENBERG - Als je in Nederland terecht komt is het fijn dat je de taal kunt leren. Het lezen van boeken stimuleert taalontwikkeling, daarnaast is de Bibliotheek een mooie ontmoetingsplek. Een logische vervolgstap is dan ook dat asielzoekers uit het AZC boeken kunnen lenen bij de Bibliotheek.

Daarom is er een samenwerking aangegaan met het ‘Buddy Project Hardenberg’ en het AZC. Deze samenwerking is tot stand gekomen doordat vanuit het ‘Buddy Project Hardenberg’ de vraag van AZC bewoners kwam om boeken te kunnen lenen. In overleg met AZC Heemserpoort kunnen bewoners van het AZC door middel van een groepspas boeken lenen. Op deze wijze kunnen zij twee boeken per keer lenen. Zo hopen wij dat bewoners, door te lezen, de Nederlandse taal makkelijker kunnen leren, maar ook meer leren over onze cultuur en gewoonten.

Statushouders krijgen een jaar lang een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek als zij in de gemeente Hardenberg komen wonen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van het Taalpunt in de Bibliotheek en deelnemen aan conversatielessen. Dit maakt deel uit van het inburgeringsprogramma en is een aanvulling op hun taalontwikkeling. Op deze manier biedt de Bibliotheek de mogelijkheid om boeken te lenen en gebruik te maken van andere diensten aan zowel statushouders als aan bewoners van het AZC, die misschien voor een kortere tijd in Nederland zijn.

steenuilHARDENBERG - In de meivakantie organiseren Natuuractiviteitencentrum de Koppel, Atelier de Potstal en Cultuurkoepel Vechtdal een workshop over ‘Het nieuwsgierige Steenuiltje’. Kinderen kunnen op 2 mei zelf een ‘steenuil’ maken.

Tijdens de workshop worden stenen omgetoverd tot echte steenuiltjes. De middag begint met ontvangst in de filmzaal, met wist-je-datjes over het leven en het gedrag van steenuilen. Vervolgens wordt het verhaal van ‘Het nieuwsgierige Steenuiltje’ vertelt. Daarna kunnen de kinderen aan de slag met deze schilderworkshop en hun eigen ‘Steenuil’ maken.

De workshop vindt plaats op woensdag 2 mei van 14.00 – 16.00 uur voor kinderen van 7-12 jaar. Opgeven kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via De Koppel op 0523-273388. Er kunnen maximaal 25 kinderen aan deze workshop deelnemen. De kosten zijn € 3,- inclusief materiaal, drinken en iets lekkers. Kinderen worden gevraagd zelf twee grote keien/stenen (min 8 cm doorsnede) mee te nemen om steenuiltjes van te maken.

Welkom in BanthumBERGENTHEIM - Op donderdag 19 april is er in kerkgebouw De Hoeksteen in Bergentheim een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het Bastingplein in Bergentheim.

Virtual Reality
Tussen 18.30 en 21.00 uur laat de gemeente Hardenberg samen met de werkgroep Bastingplein het concept-inrichtingsplan zien. Naast een ontwerp op papier is het ook mogelijk om via Virtual Reality virtueel door het projectgebied te lopen om te kijken hoe het er uit gaat zien.

Inwoners van Bergentheim worden van harte uitgenodigd om de plannen te bekijken en mee te denken over de inrichting van het plein. Welke stenen moeten er bijvoorbeeld gebruikt worden? En hoe moeten de bankjes en de verlichting er uit gaan zien? Via een enquêteformulier kan worden aangegeven waar de voorkeur naar uitgaat.

Waarom een nieuwe inrichting?
Om een toekomstbestendig en verkeersveilig plein te krijgen en bestaande knelpunten op te lossen wordt het Bastingplein in Bergentheim opnieuw ingericht. Zodat het plein voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden en aansluit op het omliggende gebied.

De werkgroep Bastingplein en Plaatselijk Belang Bergentheim hebben samen de knelpunten geïnventariseerd en het plan voor het centrum van Bergentheim opgesteld. In dit plan nemen buurthuis Veur Mekaar, de supermarkt, winkels, kerk en de school aan de Dorpsstraat een belangrijke plaats in. De gemeente stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de plannen.

HARDENBERG - De gemeente Hardenberg werkt aan een plan voor het realiseren van extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg. Hiervoor zijn vier mogelijke locaties in beeld. Het plan wordt samen met belanghebbenden en inwoners uitgewerkt.

In de afgelopen jaren is het Vechtpark Hardenberg aangelegd. Tegelijkertijd zijn door de provincie Overijssel op diverse plekken in de Vecht sluizen vernieuwd of aangelegd. De Vecht wordt daardoor van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar. In dat kader werkt waterschap Vechtstromen samen met haar partners in het gebied aan een nieuw vaarconcept. Hierin wordt geregeld wat wel en niet mogelijk is op de Vecht. Het voorstel is dat de diepte van de sluizen (maximaal 1 meter) en de doorvaarthoogte van bruggen (maximaal 2 meter) maatgevend zijn voor de afmetingen van de boten. Daarnaast kunnen zandbanken in de rivier beperkingen opleveren en hebben rivierprocessen invloed op de diepgang van de Vecht.

Meer bootjes op de Vecht
Als gevolg van deze ontwikkelingen varen naar verwachting in de toekomst steeds meer bootjes op de Vecht. Gemeente en provincie houden rekening met 10 tot 20 bootjes per dag. Ook de watersportvereniging Hardenberg wil de Vecht bij Hardenberg op de kaart zetten als vaarroute. Daarbij heeft de vereniging de wens dat net als in het verleden bootjes kunnen afmeren bij het centrum en dat er ruimte is voor vaste ligplaatsen voor bootjes van inwoners. Zo wordt voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers.

Opties
Om de Vecht te kunnen gebruiken als vaarroute en de beleving van het Vechtpark te vergroten, heeft de gemeente onderzocht waar in het Vechtpark extra aanlegplaatsen voor bootjes gerealiseerd kunnen worden. Hieruit zijn drie opties naar voren gekomen. Het gaat om uitbreiding van de bestaande haven, het gebied aan de westoever tussen de Voorstraatbrug en de Prins Bernhardbrug of aan de westoever in het Molengootgebied aan de zuidkant van het Vechtpark. De gemeente staat open voor ideeën voor locaties.

De gemeente Hardenberg wil deze opties nu voorleggen aan waterschap Vechtstromen om de haalbaarheid te toetsen. Partners van het programma Ruimte voor de Vecht worden daarbij betrokken. Daarna wordt het plan samen met de watersportvereniging en andere partners/belanghebbenden verder uitgewerkt. Ook inwoners worden hierbij betrokken.

Vechtpark Hardenberg
De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg is een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.

GramsbergenGRAMSBERGEN - De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen willen samen met inwoners en belanghebbenden werken aan een plan voor een nieuwe inrichting van het winterbed van de Vecht bij Gramsbergen. Hiermee krijgt ook Gramsbergen een waterrijk park langs de Vecht.

In de afgelopen jaren is bij Hardenberg het Vechtpark aangelegd. Inwoners en toeristen kunnen hier vanaf wandel- en fietspaden genieten van een mooi, toegankelijk en waterrijk stadspark. Het Vechtpark levert een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid. Bovendien is dankzij de aanleg van het Vechtpark een bijzonder stukje natuur ontstaan.

Dit jaar start de aanleg van het laatste deel van het Vechtpark Hardenberg aan de noordkant van de stad: het gebied ‘Baalder Uiterwaard’. Daarmee wordt het Vechtpark Hardenberg afgerond. De ontwikkeling van het Vechtpark is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.

Kansen voor Gramsbergen
Uit een evaluatie van het programma Ruimte voor de Vecht blijkt dat het traject van de Vecht tussen Hardenberg en Gramsbergen onderbelicht is gebleven. Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg zien kansen om ook bij Gramsbergen het gebied langs de Vecht aantrekkelijker te maken voor inwoners, toeristen en ruimte te bieden aan water en natuur. Het gaat om het winterbed van de Vecht tussen het gebied ‘Baalder Uiterwaard’ en de sluis bij de Haandrik, inclusief het Gat van Joosten.

Plan uitwerken
De partijen willen samen met inwoners en belanghebbenden een plan uitwerken voor een waterrijk park langs de Vecht bij Gramsbergen. Door de oevers van de Vecht natuurlijker in te richten en een lange nevengeul aan te leggen langs de Stuw bij de Haandrik, krijgt water meer ruimte. Dit vergroot de waterveiligheid in het gebied. De recreatieve mogelijkheden kunnen worden vergroot met de aanleg van een haventje bij Gramsbergen voor kleine boten. Met de aanleg van fiets- en wandelpaden zien de partijen kansen om de recreatieve mogelijkheden rond de Vecht bij Gramsbergen verder te vergroten. Bij het verder uitwerken van het plan kijken gemeente en waterschap zorgvuldig naar de diverse belangen.

Financiering
Naar verwachting kost het totale plan circa 5,5 miljoen euro. Uit het budget voor het Vechtpark Hardenberg blijft naar verwachting ruim 650.000 euro over. De gemeente Hardenberg wil dit bedrag reserveren voor dit nieuwe plan. De rest van het benodigde geld is nog niet beschikbaar. Het college van B&W legt daarom dit plan voor als wens aan de nieuwe gemeenteraad. Ook het waterschap legt het plan voor als wens aan het algemeen bestuur.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-17:00
De Stamtafel (H)
17:00-18:00
Non-Stop Dinsdagavond
18:00-19:00
NOOS Magazine
19:00-20:00
Gewoon Daniël

Luister onderweg met TuneIn