NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De inschrijving voor kavels en verkoop van nieuwbouwwoningen in de uitbreiding van de wijk Marslanden start op donderdag 5 oktober tijdens het Woonevent Hardenberg. 

Als eerste worden in Marslanden 190 woningen gebouwd in deelgebied De Cirkel. Het gaat om vrijstaande, twee-onder-een-kap- en rijenwoningen in verschillende prijsklassen. Ook worden er huurwoningen gebouwd. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor deze uitbreiding van Marslanden op dinsdag 18 juli vastgesteld.

De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting verder uitgebreid. De komende jaren worden hier circa 400 nieuwe woningen gebouwd. Als eerste wordt gebouwd aan de noordoostkant van de Van Coeverdenstraat, in het gebied De Cirkel. Dit gebied grenst aan de bestaande woningen in Marslanden. Voor De Cirkel is een verkavelingsschets gemaakt die laat zien waar de woningen gebouwd kunnen worden. Volgens deze indicatieve schets is in De Cirkel ruimte voor ongeveer 190 woningen. Het gaat om 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen in verschillende prijsklassen. Er worden ook huurwoningen gebouwd.

De gemeente Hardenberg geeft vrije kavels uit in deelgebied De Cirkel: circa 5 kavels voor een vrijstaande woning en circa 32 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Daarnaast worden op gemeentelijke grond rijenwoningen gebouwd.

De kavelprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen niet veel afwijken van de gebruikelijke kavelprijzen in de gemeente Hardenberg. Voor een twee-onder-een-kapwoning zal in Marslanden een kavelprijs gelden van ongeveer 180 tot 190 euro (excl. 21% btw) per vierkante meter. De prijs van een kavel voor een vrijstaande woning ligt naar verwachting rond de 190 tot 200 euro (excl. 21% btw) per vierkante meter.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningstichting De Veste over de bouw van sociale huurwoningen in Marslanden. Voor 7 rijenwoningen wil de gemeente Hardenberg afspraken maken met een aannemer.

Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Deze ontwikkelaar gaat in De Cirkel 30 twee-onder-een-kapwoningen en 39 rijenwoningen bouwen, in verschillende prijsklassen. Ook Roosdom Tijhuis maakt afspraken met De Veste over de bouw van sociale huurwoningen.

Ook ontwikkelaars Heutink (Genemuiden) en Sado HOM (Hardenberg) nemen een deel van de kavels af. Heutink bouwt 8 twee-onder-een-kap-, 3 vrijstaande en 14 rijenwoningen. Sado HOM bouwt 6 vrijstaande woningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 20 rijenwoningen.

De inschrijving voor de vrije kavels en verkoop van nieuwbouwwoningen start op donderdag 5 oktober 2017 tijdens het Woonevent Hardenberg. Tijdens dit evenement presenteren partijen die actief zijn op de Hardenbergse markt voor nieuwbouwwoningen hun aanbod in Marslanden en het centrum van Hardenberg. Het Woonevent Hardenberg vindt plaats in het gemeentehuis van Hardenberg tussen 16.00 en 20.00 uur.

Om de bouw van woningen in deze uitbreiding van Marslanden mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de deelgebieden De Cirkel en Marshoogte. Nadat de woningen in De Cirkel zijn gebouwd, wordt Marslanden verder uitgebreid met woningbouw in deelgebied Marshoogte.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Marslanden II, De Cirkel en Marshoogte’ op dinsdag 18 juli vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 26 juli 2017 ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, start het bouwrijp maken van De Cirkel direct na de zomer. De eerste woningen kunnen dan in de loop van het tweede kwartaal van 2018 gebouwd worden.

Inwoners die belangstelling hebben voor een kavel in Marslanden en op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen, kunnen een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Belangstellenden voor een nieuwbouwwoning van Roosdom Tijhuis in Marslanden kunnen zich inschrijven via www.roosdomtijhuis.nl/project/marslanden of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Harm HoeveHARDENBERG - Op zaterdag 29 juli geeft Harm Hoeve een orgelconcert in de Kandelaarkerk (Weidebuurt 9) te Heemse./Hardenberg. De orgelbespeling begint om 20:00 uur.

Het programma wordt geopend met een feestelijke Trumpet Tune van Purcell. Van Bach wordt een trio en fuga gespeeld. Beethoven laat zich horen in een virtuoze en vrolijke Sonatine. Ook het bekende American Patrol wordt door Harm Hoeve vertolkt. In dit werk met Amerikaanse volksliedjes wordt het voorbij marcheren van een militaire kapel verklankt. Van Johan Bredewout wordt een Suite gespeeld over het Lutherlied. Het concert wordt besloten met samenzang van “Grote God, wij loven U”.

Harm Hoeve is een musicus die graag direct wil communiceren met zijn luisteraars en ze enthousiast wil maken voor de prachtige klanken van het orgel en haar muziek. Hij probeert de noten zo tot leven te wekken, dat de boodschap van de muziek op een aansprekende wijze overkomt. Zijn orgelspel kenmerkt zich door contrasten en dynamiek; " enthousiast waar dat kan, ingetogen waar dat moet. Hij kan buitengewoon uitpakken, maar ook innemend spelen met slechts enkele registers."

Harm Hoeve (Rouveen, 4 december 1964) kreeg zijn opleiding aan de muziekschool en conservatorium te Zwolle. Ook volgde hij de Zomeracademie in Haarlem. In 1989 won hij de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzerfestival; een orgelconcours voor conservatoriumstudenten.

Als koordirigent is Harm Hoeve verbonden aan een viertal koren: mannenkoor Stereo uit Genemuiden, gemengd koor De Lofstem uit Rouveen, jong gemengd koor Immanuël op Urk en het Groot Nederlands Jongerenkoor.

De toegang is € 6; CJP en 65+ € 5; kinderen t/m 12 jaar gratis.

Foto buurtkamerREGIO - Het maatschappelijk belang van een buurtkamer heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Organisaties als De Stuw en Beter Wonen Vechtdal ondersteunen dit dan ook met verve.

“Buurtkamers tonen de kracht van een kern”, stelt Ruth Buitenhuis, sociaal werker bij De Stuw. Cees Naberman, adjunct-directeur Beter Wonen Vechtdal knikt bevestigend. “Buurtkamers staan letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Beter Wonen Vechtdal levert hier graag een bijdrage aan, bijvoorbeeld door voor de huisvesting van de buurtkamers te zorgen”, voegt hij eraan toe.

De buurtkamer van De Krim werd in het voorjaar heropend. Sinds het opstarten van de buurtkamer in 2009 zijn de activiteiten steeds verder uitgebreid en het aantal bezoekers ook. “De deur staat altijd open”, legt Buitenhuis uit. “Vinden mensen het lastig om de eerste keer alleen te komen of hebben ze een beperking, dan helpen de vrijwilligers daarmee. De groep vrijwilligers is bij alle buurtkamers groot. Dat is natuurlijk ook waar de buurtkamer voor staat: je doet het met elkaar en voor elkaar. Het maakt niet uit of je alleen voor een kop koffie komt of om aan een activiteit mee te doen. Iedereen is welkom”.

Naberman: “Als woningcorporatie staan we voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid, maar ook voor leefbaarheid en daar zetten wij ons graag voor in. Er is in 2009 een leefbaarheidsonderzoek gedaan in De Krim en daar kwam uit dat er behoefte was aan een buurtkamer. Toen ook de Bibliobus werd afgeschaft, is de bibliotheek bij de buurtkamer in gekomen.” Naberman gebaart enthousiast om zich heen. “Alles hier draait op vrijwilligers, dat is toch geweldig!”

Buitenhuis ondersteunt namens De Stuw de buurtkamers in Slagharen en De Krim. “Elke buurtkamer is anders, maar overal is het supergezellig.” Ze vertelt hoe met name ouderen vaak opbloeien als ze de buurtkamer eenmaal ontdekt hebben. “Een oudere dame van in de negentig zat thuis veel achter de geraniums. Een buurvrouw nam haar mee naar de buurtkamer en ze genoot met volle teugen. Tegenwoordig durft ze ook zelf te komen en heeft ze weer een sociaal leven opgebouwd. Dat is precies waar we het voor doen. Een buurtkamer brengt mensen weer samen”, zegt Buitenhuis tevreden.

OMMEN - Uit alle reacties blijkt dat variant Hof de voorkeur heeft voor de nieuwe inrichting van het gebied rond de Varsenerstraat in Ommen. De gemeente Ommen gaat deze variant verder uitwerken. Volgens het plan worden er 40 parkeerplaatsen in het gebied aangelegd. De uitvoering start na oplevering van de nieuwe HEMA, begin 2018.

Na de bouwvak start de bouw van een woonwinkelcomplex aan de Varsenerstraat in Ommen. De Ommense HEMA verhuist naar de winkelruimte op de begane grond van dit complex. Op de eerste verdieping worden 4 appartementen gebouwd. Na oplevering van het woonwinkelcomplex, krijgt het gebied rond de HEMA een nieuwe definitieve inrichting. Dit gebeurt naar verwachting in maart 2018.

De herinrichting van het gebied rond de nieuwe HEMA is onderdeel van het centrumplan ‘Vecht voor het Centrum’, onderdeel Westflank. Dit plan is in 2009 gemaakt en verwerkt in een bestemmingsplan dat in 2011 is vastgesteld. Het ontwerp dat destijds voor de herinrichting van de Varsenerstraat en omgeving is gemaakt, past niet meer goed bij de ontwikkelingen in dit gebied. Daarom heeft de gemeente Ommen twee nieuwe varianten van het oorspronkelijke ontwerp gemaakt: variant Hof en variant Boog.

Beide varianten zijn in mei gepresenteerd. Tijdens een inloopbijeenkomst en via een (online) reactieformulier was er voor iedereen de mogelijkheid een voorkeur aan te geven en te reageren.

De gemeente Ommen heeft 56 reacties ontvangen waarbij in 36 gevallen een voorkeur is uitgesproken voor één van de varianten. Uit 23 van deze reacties blijkt een voorkeur voor variant Hof. Bij 20 reacties is geen voorkeur uitgesproken.

Bij variant Hof wordt de Varsenerstraat vanaf de Wethouder Paarhuisstraat tot en met de Varsenerpoort en aan de oostkant van de nieuwe HEMA ingericht als voetgangerszone. Bij variant Hof worden in totaal 40 parkeerplaatsen aangelegd: nabij de Varsenerpoort, aan de Wethouder Paarhuisstraat naast de HEMA en op het Varsenerplein. De weg loopt om het Varsenerplein waardoor een hofje ontstaat.

Veel reacties hebben betrekking op het verdwijnen van de tijdelijke parkeerplaatsen. Bij het maken van de plannen voor dit gebied is berekend dat er in deze omgeving 33 parkeerplaatsen nodig zijn. Daarnaast zijn de afgelopen jaren aan de rand van het centrum bij de belangrijke invalsroutes extra parkeerplaatsen aangelegd. Met de 40 parkeerplaatsen die volgens het inrichtingsplan worden aangelegd, zijn er in dit gebied voldoende parkeerplaatsen.

Naast de locatie waar de HEMA gebouwd wordt, worden op termijn een woonwerk-unit aan de Wethouder Paarhuisstraat en een aantal stadswoningen aan de Varsenerstraat gebouwd. De plannen hiervoor moeten nog nader worden uitgewerkt. In de reacties is meerdere keren de suggestie gedaan om deze locaties niet te bebouwen, maar in te richten als parkeerterrein. Het college van B&W heeft dit onderzocht en afgewogen. Omdat er in het centrum van Ommen voldoende parkeerplaatsen liggen en het aanleggen van parkeerplaatsen op deze bouwlocaties kosten met zich meebrengt, ziet het college geen noodzaak om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.

Wel wil het college gezien de reacties de bouwlocatie van de woonwerk-unit aan de Wethouder Paarhuisstraat tijdelijk gebruiken voor parkeren, zolang hier nog niet wordt gebouwd.

De gemeente Ommen werkt de voorkeursvariant Hof uit naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp is na de zomer klaar en wordt naar verwachting nog dit jaar vastgesteld. De herinrichting start direct na oplevering van de nieuwe HEMA, medio maart 2018.

bouwblokjesHARDENBERGNaar verwachting duizenden bezoekers komen volgend weekend (zaterdag 29 en zondag 30 juli) af op het legofestijn ‘BOUWBLOKJES’ in Evenementenhal Hardenberg.

Het middelpunt van dit event is de legomarkt waar ontelbare legosteentjes te koop zijn. Daarnaast zijn er bouwhoeken waar bezoekers aan de slag kunnen met lego. Ook zijn er randactiviteiten, zoals een kindertreintje, een skelter racebaan, springkussens, een indoor doolhof en een bioscoop waar legofilms te zien zijn.

Verder bestaat het aanbod tijdens ‘BOUWBLOKJES’ uit legodemonstraties en imposante legocreaties gebouwd door legofans. Het legofestijn vormt dit jaar voor veel gezinnen uit Hardenberg en omgeving als de aftrap van de zomervakantie. “We verwachten daarom ook veel toeristen die op één van de vele campings in Hardenberg verblijven”, zegt organisator Renée Reinders.

Voorheen werd het lego-evenement gehouden onder de naam ‘Beleef LEGO Dagen’. Dit jaar wordt de tweede editie als ‘BOUWBLOKJES’. “Aan het concept is vrijwel niets veranderd. Het is en blijft een aantrekkelijk evenement voor zowel jong als oud. Er lopen verzamelaars rond die op zoek zijn naar één specifiek legosteentje. Terwijl voor veel kinderen dit event wordt gezien als een groot speelparadijs”, aldus Reinders.

‘BOUWBLOKJES’ is op zaterdag 29 en zondag 30 juli te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs voor bezoekers is 4 euro, kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis toegang. Tickets zijn aan de kassa te koop. Parkeren bij Evenementenhal Hardenberg is gratis. Meer info: www.evenementenhal.nl/bouwblokjes.

Luister Live

Nu en Straks

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn