NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

DEDEMSVAART - Op donderdag 29 maart wordt er in de buurtkamer in Dedemsvaart een gezellige paasbrunch georganiseerd.

De buurtkamer, die u kunt vinden in de huiskamer 'Tiedverdrief' in de Van Dedem Marke, staat die middag vanaf 13:00 uur open voor mensen die gezamenlijk van een heerlijke paasbrunch willen genieten, al pratend over de gebruikelijke koetjes en kalfjes.

Na de paasbrunch bent u welkom om de middag zoals gebruikelijk is op de woensdag- en donderdagmiddagen van de buurtkamer in te vullen met eem gezellig vertoeven.

Mensen die willen meegenieten van de paasbrunch kunnen zich tot vrijdag 23 maart opgeven via 0523 - 614 645, ze krijgen dan Henny Mecklenfeld aan de telefoon, die uw opgave graag noteert. Er wordt een bijdrage van € 7,50 per persoon gevraagd voor deelname aan de paasbrunch.

opening Week van de zorg en welzijnHARDENBERG - Onder luid gejuich van tientallen studenten en bezoekers is de Week van Zorg en Welzijn op maandag 12 maart officieel geopend.

De eer was aan wethouder René de Vent, die de Week van Zorg en Welzijn om 13.30 uur aftrapte aan de Voorstraat 55. Op deze locatie is een pop-up-winkel ingericht waar bezoekers van 12 tot en met 18 maart langs kunnen komen om te ervaren hoe het is om te werken in de zorg- en welzijnsbranche.

Hardenbergse zorg- en welzijnsinstellingen en het Alfa-college Hardenberg hebben de handen ineen geslagen en verzorgen in de winkel de hele week een gevarieerd programma om het belangrijke werk in de zorg onder de aandacht te brengen. Het programma is interactief: er wordt niet alleen voorlichting gegeven, maar bezoekers kunnen ook activiteiten ondernemen en workshops volgen. Een kleine greep uit het programma: de nieuwste technologische zorgproducten worden gedemonstreerd, bezoekers kunnen meemaken hoe het is om in een rolstoel te zitten en er wordt een ‘blindenkamer’ ingericht, zodat mensen de belevingswereld van blinden en slechtzienden kunnen ervaren.

opening week van de zorg en welzijnHet initiatief, dat op de eerste dag al honderden bezoekers trok, was niet mogelijk geweest zonder docente Gerda Kappert, kartrekker van dit Hardenbergse project, en Wim Otterman, die het pand aan de Voorstraat 55 beschikbaar heeft gesteld. De hele week van 12 tot en met 18 maart is de pop-up-winkel nog geopend van 09.00 uur tot 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Foto studenten begeleiden ouderen op de digitale snelwegDEDEMSVAART - Studenten van het Alfa-college helpen senioren beter met hun eigen laptop, computer of iPad omgaan. Door de training vinden de ouderen beter hun weg op de digitale snelweg, tegelijkertijd leren de studenten om kennis over te brengen.

In het kader van Vitaal online zijn 17 senioren en 15 studenten van het Alfa-college begonnen aan de training ‘Digitaal vaardig worden’. In deze training geven jongeren computerles aan senioren. Gedurende 5 weken nemen studenten van de opleiding ICT de ouderen mee op ontdekkingsreis in de mogelijkheden van hun computer en het internet. Zo leren ze beter met hun eigen apparaat om te gaan en krijgen ze meer zelfvertrouwen als ze zich op de digitale snelweg begeven.

Samen

Het project is een samenwerking tussen het Alfa-college, De Stuw, de bibliotheek en Seniorweb. Alle partijen zien het als een win-winsituatie voor jongeren én ouderen. Door ze met elkaar in contact te brengen leren jongeren om iemand te helpen en dat een ouder iemand meer tijd nodig heeft om de vaardigheden zich eigen te maken. De ouderen krijgen een-op-een les, steeds van dezelfde student.

34 ouderen

Het enthousiasme voor deze wijze van lesgeven is groot. In totaal hebben 34 ouderen zich aangemeld voor de training. De eerste 17 deelnemers zijn afgelopen maandag gestart. Gedurende de komende 5 weken krijgen ze op maandag- en donderdagochtend les in De Baron in Dedemsvaart. Daarna gaat een tweede groep van start. Op 17 mei krijgen ruim 30 ouderen een deelnamecertificaat overhandigd.

03 08H retroradioOMMEN - Onlangs is Zorgcentrum ’t Vlierhuis in Ommen verblijd met een schenking van de Hervormde Diaconie Ommen en de Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep.

Met deze financiële bijdrage zijn enkele retro-radio’s aangeschaft. Afgelopen periode zijn ook de deuren van de kamers van de bewoners beplakt met fraaie deurstickers.

De radio’s zijn nieuw en voorzien van moderne technieken, maar ze zien eruit als de radio van vroeger. De deurstickers zijn authentiek en verschillend. Elke bewoner van een huiskamergroep heeft zijn eigen unieke deursticker.

“Wij zijn erg blij met de giften. Herkenning van voorwerpen en omgeving is voor onze bewoners heel belangrijk,” aldus wijkmanager Alien Tuinman van ’t Vlierhuis. “Onze zorg voor mensen met geheugenproblemen wordt daar helemaal op afgestemd. De mensen wonen bij ons in een kleinschalige woonvorm. Het is geweldig om te zien dat de mensen zo genieten van het luisteren naar de radio, die voor hen zo herkenbaar is. Ze zijn enthousiast en vragen soms zelf naar de muziek.”

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls, en N-TRA zien voldoende kansen voor het warmtenetwerk Hardenberg. Dit blijkt uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. De plannen worden nu verder concreet gemaakt, zodat de alliantie nog dit jaar kan beslissen over de investering en starten met de daadwerkelijke uitvoering.

De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Een toekomstbestendig warmtenet, dat open staat voor meerdere producenten en leveranciers, kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Vorig jaar is door de Alliantie Warmtenetwerk Hardenberg de intentie uitgesproken om de restwarmte van Wavin in te zetten voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. In deze alliantie werken Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls, N-TRA en de gemeente Hardenberg samen om de overgang naar duurzame energie in de gemeente Hardenberg te versnellen.

Haalbaarheidsonderzoek

Tijdens het onderzoek zijn de eindgebruikers in beeld gebracht, is gekeken naar de benodigde installaties en is de businesscase opgesteld. Ook is een doorkijk gemaakt naar een uitbreiding van het netwerk op termijn. Hiermee zet Hardenberg concrete stappen richting een duurzame, betrouwbare, betaalbare en toekomstbestendige warmtevoorziening.

Voorkeursscenario

Uit de verschillende scenario’s die door onderzoeksbureau Greenvis op een rij zijn gezet, is door de alliantie een voorkeursscenario gekozen. In dit voorkeursscenario zijn toekomstbestendigheid en realiseerbaarheid goed gewaarborgd. Het voorkeursscenario gaat uit van het verhogen van de temperatuur van de restwarmte van de bedrijven op het Wavin-terrein met een grote centrale warmtepomp. Een bio-installatie levert zowel elektriciteit voor deze warmtepomp als hogere temperatuur warmte voor bestaande gebouwen. Uit de businesscase blijkt dat over een periode van 30 jaar voldoende financieel rendement wordt gehaald. Mochten op termijn 640 nieuwbouwwoningen in Marslanden II worden aangesloten, dan loopt het rendement positief op. De benodigde investeringen bedragen ca. 12 miljoen euro. Voor een toekomstbestendig warmtenet, waarop een groot deel van de gebouwen in Hardenberg kan worden aangesloten, is een extra investering nodig van 2 tot 3 miljoen euro. De alliantiepartijen dragen de kosten voor de investering gezamenlijk.

Vervolgstappen

De businesscase biedt voldoende aanleiding voor een vervolg. Er is behoefte aan verduidelijking van de rollen binnen de alliantie, het proces, de organisatiestructuur en meer inzicht in risicobeheersing. Dit wordt dan ook de komende periode verder uitgewerkt. De gemeente voert de regie in het lokale proces om tot de duurzame warmtevoorziening te komen. Aan het einde van de komende uitwerkingsfase worden de afspraken officieel vastgelegd.

Restwarmte bedrijven Wavin-terrein

Bij de productieprocessen van de Wavin-bedrijven komt veel warmte vrij. Deze warmte kan hergebruikt worden voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. Enkele bedrijven op het Wavin-terrein en naastgelegen zwembad en sporthal De Slag maken al gebruik van deze warmte. Er is voldoende capaciteit om de levering van restwarmte uit te breiden.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn