NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Nelleke van der WeerdDEVENTER - Nelleke van der Weerd is benoemd tot zorgdirecteur van Carinova.

Zij volgt daarmee de heer Jan Griepink op die per 1 juli jl. toetrad tot de Raad van Bestuur van Carinova. De daardoor ontstane vacature is in de afgelopen maanden door Nelleke, op interim basis, op uitstekende wijze ingevuld. Dit vormde voor de raad van bestuur reden om haar te benoemen tot zorgdirecteur, waarmee de vacature definitief is ingevuld.

Nelleke, van origine verpleegkundige, is altijd binnen de zorgsector (ziekenhuis en VVT) actief geweest. De laatste 9 jaar als lid van het managementteam van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Zij was daar integraal verantwoordelijk voor de patiëntenzorg. Wat langer geleden was Nelleke werkzaam bij Azora in Terborg en Zorgcombinatie Marga Klompé in Winterwijk.

Zij brengt veel deskundigheid mee.

In haar nieuwe functie zal Nelleke de ambities van Carinova verder helpen realiseren waarin welzijn en de best mogelijke zorg voor cliënten centraal staan. Carinova kent een platte organisatiestructuur. Er zijn 120 zelfstandige teams, ondersteund door een servicebureau en 11 teamcoaches. Samen met Janke Jorritsma vormt Nelleke de zorgdirectie van Carinova.

Met Nelleke heeft de raad van bestuur er alle vertrouwen in dat complexe zorgvraagstukken en uitdagingen met kennis van zaken adequaat kunnen worden aangepakt.

20181004 cultuurprijs overijssel steenwijk pers 108STEENWIJKDaniel Rowland werd vanavond tijdens een live verbinding verrast met de winst van de Cultuurprijs Overijssel 2018.Tiemen Stemerding is de winnaar van de Talentprijs Overijssel 2018.

Henk Jan Meijer, vicevoorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en burgemeester van Zwolle reikte de prijzen uit.

Tijdens het avondvullende programma heeft de gemeente Steenwijkerland flink uitgepakt met een -letterlijk - stormachtig programma. De avond zat vol veelzijdige artiesten en andere creatievelingen die hun bijzondere talent lieten zien.Tijdens het programma stonden stilte, wind, storm en luwte centraal.

Han Evers, directeur RaboTheater De Meenthe in Steenwijk: “Wij zijn trots dat Steenwijk dit jaar de Cultuurprijs Overijsselmocht organiseren. We hebben in samenwerking met Barbara Lok en Marlies Smit een creatief en stormachtig programma samengesteld waarin de musical ‘Storm over Beulaeke’ als rode draad fungeerde. Het was een fantastische avond!”

De winnaars, Daniel Rowland en Tiemen Stemerding, werden gekozen aan de hand van de publieksstemming en een deskundige jury. Dit jaar bestond de jury uit interim-voorzitter Wim Fiselier, Peter Schoof, Kees Schafrat, Wilja Jurg en Marianne van de Steeg.

Pleitbezorger van 20e en 21e -eeuwse muziek
20181004 cultuurprijs overijssel steenwijk pers 109Daniel Rowland is een uitzonderlijk getalenteerde violist met een zeer authentieke stijl. Hij weet zijn publiek keer op keer te boeien. Als pleitbezorger van 20e en 21e-eeuwse muziek heeft hij concertengegeven met het Nieuwe Ensemble, de Musikfabrik (Keulen) en Contrechamps (Genève). Daarnaast reist Daniel als primarius van het gerenommeerde Brodsky Quartet de hele wereld rond. Hij doceert ook aan het bekende Royal College of Music in London en is gastdocent aan de Royal Scottish Academy of Music and Drama. “Sinds 2005 bestiert hij het Stiftfestival.

Door zijn contacten in deinternationale muziekwereld weet Daniel musici van grote naam aan dit festival te binden. Dit in combinatie met zijn inzettingsvermogen en enthousiasme zorgt ervoor dat de provincie Overijsselmet het Stiftfestival ieder jaar weer een prachtig cadeau ontvangt. Deze prijs is dan ook meer dan verdiend.”, aldus de jury.

Ambassadeur voor theaterdans
De jury is onder de indruk van Tiemen zijn wilskracht. Al sinds zijn negende heeft Tiemen een grote passie voor dans. Al jarenlang is Tiemen dagelijks gedisciplineerd bezig met zware fysieke danstrainingen, waarin hij streeft naar perfectie. Dit doorzettingsvermogen laat Tiemens wilskracht zien.

De jury over Tiemen: “Tiemen is continu bezig met zijn eigen ontwikkeling. Op dit moment is hij naast uitvoerend danser ook op zoek naar nieuwe wegen om zijn talent te verkennen. Hij is nu als dansmaker/choreograaf zelf dans aan het creëren”. Tiemen is een ambassadeur voor theaterdans in het algemeen, maar ook juist voor de vooropleiding binnen het Stedelijk Lyceum Kottenpark in Enschede. Tiemen heeft de Talentprijs Overijssel 2018 meer dan verdiend.

HARDENBERG - Zaterdag 13 oktober a.s. komen in theater De Voorveghter in totaal 16 slagwerk- , harmonie- , fanfare- en showorkesten uit de gemeente Hardenberg bijeen. Een deskundige jury zal de muzikale prestaties beoordelen en vervolgens bepalen wie per categorie de winnaar wordt van de felbegeerde gemeentevlag 2018.

Slagwerk
Vanaf 15.30 uur zullen de slagwerkgroepen van De Eendracht (Hardenberg)/Excelsior (Bruchterveld) en SDG (Ane) hun beste beentje voorzetten en proberen het gemeentelijk dundoek in bezit te krijgen. Prijsuitreiking: 18.15 uur.

Jeugdorkesten
Vanaf 16.30 uur wordt het podium in bezit genomen door de muzikale toekomst. De volgende orkesten treden aan: jeugdslagwerkgroep Concordia (Sibculo), jeugdorkest combinatie Crescendo (Gramsbergen)/KNA (Hardenberg), jeugdorkest Jubal (Dedemsvaart), jeugdorkest Concordia (Sibculo), jeugdorkest De Broederband (Beerzerveld), opleidingsorkest SDG (Ane) en kinderorkest Jubal (Dedemsvaart).

Prijsuitreiking: 18.15 uur.

Van 15.30 tot 18.15 uur is de toegang gratis!

Harmonie- en fanfareorkesten
De HaFa-orkesten starten om 19.00 uur. De deelnemers zijn: combinatieorkest De Eendracht (Hardenberg)/Excelsior (Bruchterveld), Crescendo-Excelsior (Balkbrug/Nieuwleusen), Concordia (Sibculo), Jubal (Dedemsvaart), combinatieorkest Crescendo (Gramsbergen)/KNA (Hardenberg), Jubal marching-&showband Vechtdal (Dedemsvaart), Crescendo (Kloosterhaar), SDG (Ane).

Toegang vanaf 18.15 uur: 12 jaar en ouder € 5,00 per persoon.

De prijsuitreiking vindt plaats om 22.10 uur.

Voor de liefhebbers van slagwerk- ,harmonie - ,fanfare- en showorkesten is een luisterrijk bezoek aan De Voorveghter op zaterdag 13 oktober a.s. beslist de moeite waard.

DEDEMSVAART - Een dierbare die overlijdt laat een grote leegte na. Naast de rouwverwerking, moeten er ook allerlei zaken geregeld worden. Juist op het moment dat je hoofd daar helemaal niet naar staat. Om nabestaanden hierbij te ondersteunen hebben De Kern en De Stuw een Handboek rouwverwerking gemaakt.

Het handboek nodigt uit om praktische zaken rond een overlijden op een rij te zetten. De Stuw en De Kern hopen dat dit handboek een praktische steun kan zijn in tijden van verdriet en rouw. Beide organisaties bieden vanuit hun eigen expertise ondersteuning.

Ondersteuning
In mei 2017 werd in Dedemsvaart een avond ‘Omgaan met rouw’ georganiseerd, omdat onder meer huisartsenpraktijken aangaven dat een toenemend aantal mensen behoefte heeft aan ondersteuning bij rouwverwerking. ‘Rouw is de achterkant van liefde’, het is een van de uitspraken die die avond werden gedaan. Onder meer die avond was voor De Stuw en De Kern de aanleiding om een handboek over rouwverwerking te maken.


Presentatie
Het eerste handboek wordt dinsdag 16 oktober om 15.30 uur officieel overhandigd aan wethouder Gitta Luiten, dit gebeurt in De Baron in Dedemsvaart.


Downloaden
Het Handboek rouwverwerking is te downloaden via stdekern.nl/rouwverwerking en destuw.nl/nieuws.

Heb je vragen over het Handboek rouwverwerking of wil je een papieren exemplaar aanschaffen? Neem gerust contact op De Stuw of De Kern. 

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg is financieel gezond en investeert flink in de toekomst van de gemeente Hardenberg.

Dat blijkt uit de begroting voor 2019. De ambities voor de komende jaren zijn grotendeels in de begroting verwerkt. Het college trekt onder andere geld uit voor economie, duurzaamheid en maatschappelijke initiatieven.

Financieel beeld
De meerjarenbegroting die het college presenteert is structureel sluitend. In de komende jaren schrijft Hardenberg zwarte cijfers met een begrotingsoverschot dat oploopt tot bijna 85o.ooo euro in 2022. Dat komt onder andere doordat Hardenberg in 201.9 meer geld van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Ook de financiele afspraken rond het beeindigen van de samenwerking met buurgemeente Ommen in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn in deze begroting verwerkt.

Nieuwe investeringen
Het college stelt vanaf 201.9 structureel geld beschikbaar voor nieuwe investeringen. Dit bedrag loopt de komende jaren op naar ruim 90o.ooo euro in 2022. Daarnaast wil het college jaarlijks geld beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen in de toekomst van Hardenberg. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro. Die financiele ruimte is er omdat de algemene reserve met 38 miljoen euro ruim boven de gewenste minimale omvang ligt. Na het beschikbaar stellen van een deel van de algemene reserve voor deze eenmalige nieuwe investeringen, houdt de gemeente nog voldoende geld over om eventuele financiele tekorten op te vangen.

"Gezonde financiële huishouding"
Wethouder Martijn Breukelman is verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente: "Dit college staat voor een gezonde financiële huishouding. Daar heeft iedereen baat bij. Deze begroting laat zien dat de gemeente Hardenberg financieel gezond is. In onze reserve zit voldoende geld om risico's te kunnen afdekken. Tegelijkertijd zien wij de nodige financiële ruimte om te investeren in onze gemeente. We gaan de komende jaren aan de slag met de ambities die we met elkaar hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. Dat willen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners doen en verbindingen leggen waar het kan. Met een eigen en nieuwe ambtelijke organisatie bouwen we verder aan de toekomst van Hardenberg".

Hondenbelasting verlaagd
De tarieven voor gemeentelijke belastingen worden met alleen het inflatiepercentage verhoogd. Een uitzondering geldt voor de hondenbelasting: die wordt de komende jaren steeds verder verlaagd. Martijn Breukelman: "Zoals we in het coalitieakkoord al hebben aangekondigd, willen we werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Ook hebben we afgesproken dat we willen zorgen voor een kostendekkend hondenbeleid. De opbrengsten van de hondenbelasting zijn nu hoger dan de uitgaven. Dat betekent dat we de hondenbelasting verlagen. Het tarief voor de eerste hond gaat in 201.9 met 5 euro omlaag het tarief voor de tweede hond wordt 7 euro lager. De komende jaren verlagen we de tarieven nog verder".

Sterke economie
Het college gaat de komende jaren aan de slag met het verder versterken van de regionale economie met uitvoering van het economisch programma, zodat de effecten in de periode 2025-2030 merkbaar zijn. Het economisch programma richt zich op de actielijnen economische kansen, human capital, positionering & samenwerking en profilering. Hiervoor trekt het college de komende vier jaar in totaal 1,3 miljoen euro uit.

Landbouw is een belangrijke economische sector. Tegelijkertijd heeft Hardenberg ook een rijke natuur. Het college heeft in 2019 aandacht voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Ook hiervoor reserveert het college geld. Het college trekt tevens geld uit voor het plan om het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen aantrekkelijker te maken en ruimte te bieden aan water en natuur.

Meedoen
Met behulp van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven zijn de afgelopen jaren heel wat krachtige initiatieven vanuit de samenleving ondersteund. Het college wil inwoners die het heft in eigen hand nemen blijven ondersteunen en verdubbelt het Fonds de komende vier jaar naar 100.000 euro per jaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig kan meedoen in de Hardenbergse samenleving, trekt het college de komende vier jaar 80.000 euro uit voor een 'inclusieve samenleving'. Hiermee geeft Hardenberg mede invulling aan de titel 'Meest Toegankelijke Gemeente'.

Duurzaamheid en wonen
Duurzaamheid staat in 2019 hoog op de agenda. Het college wil invulling geven aan de ambitie om in 2030 30% van alle gebruikte energie duurzaam op te wekken. Daarnaast gaat het college in 2019 aan de slag met een nieuw meerjarenprogramma duurzaamheid. Daarin worden ook de gevolgen van het Klimaatakkoord verwerkt. Bij de bouw van nieuwe woningen is duurzaamheid een belangrijk thema. In de afgelopen jaren is flink gebouwd in de gemeente Hardenberg. Het college wil die lijn voortzetten om te blijven voldoen aan de grote vraag naar woningen in Hardenberg. Op basis van alle in het participatietraject verzamelde informatie wil het college de volgende stap zetten richting het maken van de Omgevingsvisie. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners.

Ambtelijke organisatie
Op 1januari 2019 start de gemeente Hardenberg met een eigen ambtelijke organisatie. Deze organisatie geeft mede vorm aan de ambities van het college. Daarnaast levert het Hardenbergse ambtelijk apparaat diensten aan buurgemeente Ommen. Voor het inrichten en ontwikkelen van deze organisatie is in de begroting geld gereserveerd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 30 oktober in de oriënterende ronde en 6 november in de raadsvergadering.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn