NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Paddenstoelen1HARDENBERG - Op woensdag 17 oktober organiseert het IVN, met medewerking van De Koppel, een kindermiddag over de herfst in het bos. Kinderen van 6 t/m 10 jaar zijn van harte welkom. Uiteraard kunnen ook jongere of oudere kinderen, ouders en grootouders, die dit leuk vinden, meekomen.

De middag start om 14.00 uur bij De Steenuil aan de Bosweg in het Gemeentebos. Onder leiding van twee echte natuurkenners gaan de kinderen op zoek naar paddenstoelen en andere mooie materialen die het bos ons geeft. Deze herfst zijn er overigens heel wat minder paddenstoelen te zien! Sommige soorten mogen niet geplukt worden, andere onder begeleiding wel. De excursie duurt ongeveer 5 kwartier. Na afloop gaan de kinderen met alle gevonden schatten richting De Koppel. Daar maken ze van alle materialen een mooie herfsttafel. Die blijft staan zolang dat kan! Gezamenlijk worden de natuurvondsten op naam gebracht.

Voor informatie en opgave tel. 0523-273388. De middag eindigt rond 16.00 uur. De Koppel is te vinden aan de Vechtstraat 8 te Hardenberg. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en in de weekenden van 13.00 tot 16.00 uur. De Koppel is ook een van de 5 Anjerpunten!

Op zaterdag 12 oktober organiseren Erve ’t Hacht en Renate Boerkamp van “Rust door yoga” al voor de derde achtereenvolgende keer een yoga- en wandeldag.

Locatie is het atelier van Erve ’t Hacht in Ane. Dit atelier ligt dichtbij het Engelandsche Bos en is dus een mooie locatie om yoga en wandelen te combineren. Thema van de dag is ‘ruimte maken’.

Renate Boerkamp uit Oldenzaal verzorgt zowel ’s ochtends als ’s middags een yogasessie. De sessies worden afgewisseld met een lunch en een verfrissende herfstwandeling.

Meer informatie

Er is plek voor maximaal acht personen. Meer informatie en aanmelden via www.ervehacht.nl/news

Samenwerking Arcade en Kinderwereld - Jacqueline Jansen (links) en Aranka van Heyningen (rechts). Foto: Gerjo StegemanHARDENBERG / COEVORDEN‘We zitten letterlijk en figuurlijk dichterbij bij elkaar.’ Zo omschrijven Aranka van Heyningen en Jacqueline Jansen de verder geïntensiveerde samenwerking tussen Onderwijsstichting Arcade en kinderopvangorganisatie Kinderwereld.

Beide partijen hebben de handen ineen geslagen en gaan de komende jaren steeds meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten om zo samen te zorgen voor een doorgaande ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Fysiek is de samenwerking al terug te zien in een aantal scholen van Onderwijsstichting Arcade dat het openbaar onderwijs verzorgt in de gemeenten Hardenberg en Coevorden. ‘Op de Van Royenschool in Schoonoord, De Woert in Oosterhesselen, de Stidalschool in Dalerveen, de Parkschool in Coevorden en De Akker in Sleen hadden we al een opvanglocatie in de school. Daar zijn nu ’t Kompas in Dedemsvaart, de Margrietschool in Balkbrug, OBS den Velde en Jenaplanschool Het Palet in Hardenberg recent bijgekomen’, vertelt Jacqueline Jansen namens Kinderwereld.

‘Daarnaast hebben we bij een aantal scholen een locatie in de omgeving van de school zoals in Geesbrug en Dalen of maken we onderdeel uit van een kindcentrum zoals in Aalden en in Coevorden bij OBS Buitenvree en de Wilhelminaschool.’

Drempels zijn weggenomen
‘Drempels zijn hiermee letterlijk en figuurlijk weggenomen’, vult Aranka van Heyningen namens Onderwijsstichting Arcade aan. ‘Doordat we in het zelfde gebouw zijn gehuisvest is het eenvoudiger om contact met elkaar te leggen. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat we samen zorgen voor een doorgaande lijn van de kinderen.’

Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Iedere organisatie die met kinderen werkt, zal zeggen dat het kind centraal staat. Wij gaan daar nu echter concreet mee aan de slag en zullen dit ook beleidsmatig gaan wegzetten. We verbinden ons dan ook bewust met elkaar. Zo zal er meer afstemming plaatsvinden tussen de scholen en de kinderopvang. We gaan hierbij gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Leren van en met elkaar zal hierbij centraal staan.’

Personeelsbeleid
In de toekomst kan ook het personeelsbeleid op elkaar worden afgestemd. ‘Je moet hierbij denken aan medewerkers die bijvoorbeeld ’s ochtends op school werken als onderwijsassistent en ’s middags bij de kinderopvang. Voor alle betrokkenen biedt dat voordelen. We zoeken dan ook mensen die in staat zijn om de verbinding te leggen’, legt Jacqueline Jansen uit.
Beide bestuurders benadrukken dat er nog veel werk verzet moet worden. ‘Het is een proces dat niet zomaar is geregeld. Dat heeft tijd nodig. De basis ligt er nu echter. Nu is het zaak dit verder uit te bouwen en elkaar over en weer te waarderen en te versterken.’

alzheimercafeHARDENBERG - In het Boomstamrestaurant Het Heemse aan de Blanckvoortallee 2 wordt dinsdag 16 oktober weer een Alzheimercafé georganiseerd.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en omstreeks 21.30 uur is de afsluiting. (bijna) Elke derde dinsdag van de maand is het Alzheimer Café geopend. Een trefpunt voor mensen met dementie, partners, familieleden en naasten. Ook hulpverleners en belangstellenden zijn welkom. In een gemoedelijke sfeer praten de gasten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. Daarnaast is er een thema of onderwerp.

Deze avond is het thema: ‘Regel uw zaken….maar: wat en hoe?’ 

Wat te doen als iemand door de hersenziekte dementie niet meer goed voor zichzelf  kan opkomen en/of  voor zichzelf kan zorgen?

Dan is er bescherming nodig: sociale bescherming door familieleden, vrienden, buren en professionele zorgverleners, waardoor hun naaste met dementie zo veel mogelijk zijn of haar leven kan blijven leiden.

Maar ook de juridische bescherming van iemand met dementie is belangrijk:

Rechtsbescherming
De sociale en juridische bescherming vullen elkaar aan en lopen in elkaar over, wat prettig is als er beslissingen genomen moeten worden.

Belangrijk hierin is te weten welke wensen iemand heeft.

Wanneer en hoe kan ik mijn wensen hiervoor vastleggen?

Dhr. J. Zandvoort, notarisklerk van Vechtstede Notarissen zal u informeren over o.a. hoe dit thema bespreekbaar te maken, het met elkaar regelen, documenten voor welzijn, gezondheid en bezit opstellen, en hoe u uw vertegenwoordiging kan regelen.

Er is een boekentafel en informatie vanuit Alzheimer Nederland aanwezig.

U hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis, evenals het kopje koffie of thee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna Martens van Carinova Mantelzorgondersteuning, tel.: 0900 – 8662, of met Nora Wolsleger, maatschappelijk werker ouderenzorg van de Saxenburgh Groep, tel: 0523 – 277 000

Gemeentehuis OmmenOMMEN - De gemeente Ommen stelt 200.000 euro beschikbaar voor het compacter maken en verbeteren van het winkelgebied in het centrum van Ommen.

Ondernemers of pandeigenaren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een subsidie voor het verbeteren van de gevel van hun winkelpand, het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied of het veranderen van de bestemming van een pand net buiten het kernwinkelgebied.

In de afgelopen jaren heeft de kwaliteit van het centrum van Ommen een flinke impuls gekregen met uitvoering van het programma Vecht voor het Centrum. Wethouder Bart Jaspers Faijer: “Om de kracht van het centrum verder te versterken, hebben we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een actieplan gemaakt. Een belangrijke ambitie uit dat plan is het concentreren van winkels in het kernwinkelgebied. Dat willen we stimuleren met een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt om de uitstraling van een pand te verbeteren of voor het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied.”

Stimulering detailhandel
Eén en ander is uitgewerkt in de subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel gemeente Ommen 2018’. Deze regeling gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in. In de periode tot en met 2021 is ieder jaar een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. In totaal gaat het dus om een bedrag van 200.000 euro.

Subsidiemogelijkheden
Pandeigenaren of ondernemers in het centrum van Ommen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor specifieke subsidies binnen deze regeling. De subsidie bestaat steeds uit een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt.

  • Voor pandeigenaren is er de plansubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het opstellen van een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan om de bestemming van een pand te wijzigen. 
  • Voor het daadwerkelijk verbeteren van de uitstraling van de gevel van een winkelpand in het kernwinkelgebied is er de gevelverbeteringssubsidie.
  • De verplaatsingssubsidie levert een bijdrage in de kosten van verplaatsing van een winkel aan de rand van het centrum naar het kernwinkelgebied.
  • Tenslotte voorziet de regeling in de transformatiesubsidie voor het veranderen van de bestemming naar een andere bestemming dan detailhandel of horeca.

De complete regeling inclusief alle voorwaarden is vinden op www.ommen.nl/subsidiedetailhandel.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn