NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

DEDEMSVAART - Een dierbare die overlijdt laat een grote leegte na. Naast de rouwverwerking, moeten er ook allerlei zaken geregeld worden. Juist op het moment dat je hoofd daar helemaal niet naar staat. Om nabestaanden hierbij te ondersteunen hebben De Kern en De Stuw een Handboek rouwverwerking gemaakt.

Het handboek nodigt uit om praktische zaken rond een overlijden op een rij te zetten. De Stuw en De Kern hopen dat dit handboek een praktische steun kan zijn in tijden van verdriet en rouw. Beide organisaties bieden vanuit hun eigen expertise ondersteuning.

Ondersteuning
In mei 2017 werd in Dedemsvaart een avond ‘Omgaan met rouw’ georganiseerd, omdat onder meer huisartsenpraktijken aangaven dat een toenemend aantal mensen behoefte heeft aan ondersteuning bij rouwverwerking. ‘Rouw is de achterkant van liefde’, het is een van de uitspraken die die avond werden gedaan. Onder meer die avond was voor De Stuw en De Kern de aanleiding om een handboek over rouwverwerking te maken.


Presentatie
Het eerste handboek wordt dinsdag 16 oktober om 15.30 uur officieel overhandigd aan wethouder Gitta Luiten, dit gebeurt in De Baron in Dedemsvaart.


Downloaden
Het Handboek rouwverwerking is te downloaden via stdekern.nl/rouwverwerking en destuw.nl/nieuws.

Heb je vragen over het Handboek rouwverwerking of wil je een papieren exemplaar aanschaffen? Neem gerust contact op De Stuw of De Kern. 

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg is financieel gezond en investeert flink in de toekomst van de gemeente Hardenberg.

Dat blijkt uit de begroting voor 2019. De ambities voor de komende jaren zijn grotendeels in de begroting verwerkt. Het college trekt onder andere geld uit voor economie, duurzaamheid en maatschappelijke initiatieven.

Financieel beeld
De meerjarenbegroting die het college presenteert is structureel sluitend. In de komende jaren schrijft Hardenberg zwarte cijfers met een begrotingsoverschot dat oploopt tot bijna 85o.ooo euro in 2022. Dat komt onder andere doordat Hardenberg in 201.9 meer geld van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Ook de financiele afspraken rond het beeindigen van de samenwerking met buurgemeente Ommen in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn in deze begroting verwerkt.

Nieuwe investeringen
Het college stelt vanaf 201.9 structureel geld beschikbaar voor nieuwe investeringen. Dit bedrag loopt de komende jaren op naar ruim 90o.ooo euro in 2022. Daarnaast wil het college jaarlijks geld beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen in de toekomst van Hardenberg. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro. Die financiele ruimte is er omdat de algemene reserve met 38 miljoen euro ruim boven de gewenste minimale omvang ligt. Na het beschikbaar stellen van een deel van de algemene reserve voor deze eenmalige nieuwe investeringen, houdt de gemeente nog voldoende geld over om eventuele financiele tekorten op te vangen.

"Gezonde financiële huishouding"
Wethouder Martijn Breukelman is verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente: "Dit college staat voor een gezonde financiële huishouding. Daar heeft iedereen baat bij. Deze begroting laat zien dat de gemeente Hardenberg financieel gezond is. In onze reserve zit voldoende geld om risico's te kunnen afdekken. Tegelijkertijd zien wij de nodige financiële ruimte om te investeren in onze gemeente. We gaan de komende jaren aan de slag met de ambities die we met elkaar hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. Dat willen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners doen en verbindingen leggen waar het kan. Met een eigen en nieuwe ambtelijke organisatie bouwen we verder aan de toekomst van Hardenberg".

Hondenbelasting verlaagd
De tarieven voor gemeentelijke belastingen worden met alleen het inflatiepercentage verhoogd. Een uitzondering geldt voor de hondenbelasting: die wordt de komende jaren steeds verder verlaagd. Martijn Breukelman: "Zoals we in het coalitieakkoord al hebben aangekondigd, willen we werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Ook hebben we afgesproken dat we willen zorgen voor een kostendekkend hondenbeleid. De opbrengsten van de hondenbelasting zijn nu hoger dan de uitgaven. Dat betekent dat we de hondenbelasting verlagen. Het tarief voor de eerste hond gaat in 201.9 met 5 euro omlaag het tarief voor de tweede hond wordt 7 euro lager. De komende jaren verlagen we de tarieven nog verder".

Sterke economie
Het college gaat de komende jaren aan de slag met het verder versterken van de regionale economie met uitvoering van het economisch programma, zodat de effecten in de periode 2025-2030 merkbaar zijn. Het economisch programma richt zich op de actielijnen economische kansen, human capital, positionering & samenwerking en profilering. Hiervoor trekt het college de komende vier jaar in totaal 1,3 miljoen euro uit.

Landbouw is een belangrijke economische sector. Tegelijkertijd heeft Hardenberg ook een rijke natuur. Het college heeft in 2019 aandacht voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Ook hiervoor reserveert het college geld. Het college trekt tevens geld uit voor het plan om het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen aantrekkelijker te maken en ruimte te bieden aan water en natuur.

Meedoen
Met behulp van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven zijn de afgelopen jaren heel wat krachtige initiatieven vanuit de samenleving ondersteund. Het college wil inwoners die het heft in eigen hand nemen blijven ondersteunen en verdubbelt het Fonds de komende vier jaar naar 100.000 euro per jaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig kan meedoen in de Hardenbergse samenleving, trekt het college de komende vier jaar 80.000 euro uit voor een 'inclusieve samenleving'. Hiermee geeft Hardenberg mede invulling aan de titel 'Meest Toegankelijke Gemeente'.

Duurzaamheid en wonen
Duurzaamheid staat in 2019 hoog op de agenda. Het college wil invulling geven aan de ambitie om in 2030 30% van alle gebruikte energie duurzaam op te wekken. Daarnaast gaat het college in 2019 aan de slag met een nieuw meerjarenprogramma duurzaamheid. Daarin worden ook de gevolgen van het Klimaatakkoord verwerkt. Bij de bouw van nieuwe woningen is duurzaamheid een belangrijk thema. In de afgelopen jaren is flink gebouwd in de gemeente Hardenberg. Het college wil die lijn voortzetten om te blijven voldoen aan de grote vraag naar woningen in Hardenberg. Op basis van alle in het participatietraject verzamelde informatie wil het college de volgende stap zetten richting het maken van de Omgevingsvisie. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners.

Ambtelijke organisatie
Op 1januari 2019 start de gemeente Hardenberg met een eigen ambtelijke organisatie. Deze organisatie geeft mede vorm aan de ambities van het college. Daarnaast levert het Hardenbergse ambtelijk apparaat diensten aan buurgemeente Ommen. Voor het inrichten en ontwikkelen van deze organisatie is in de begroting geld gereserveerd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 30 oktober in de oriënterende ronde en 6 november in de raadsvergadering.

02 10 Chang ballonHARDENBERG - Op zaterdag 29 september 2018 kreeg dokter Chang samen met zijn echtgenote een ballonvaart aangeboden van de medewerkers en cliënten van het DialyseCentrum Hardenberg, onderdeel van de Saxenburgh Groep.

De heer Chang is ruim zes jaar als internist-nefroloog aan de Saxenburgh Groep verbonden geweest. Na 42 jaar als arts gewerkt te hebben, is hij per 1 oktober 2018 met pensioen gegaan. Donderdag 27 september was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen en tevens kennis te maken met zijn opvolgers.

De ballonvaart was een grote verrassing. Chang: “Onvergetelijk dat ik zo mijn pensioen tegemoet mag varen! In oktober word ik 65 en dan stop ik met werken. Dit roept tegengestelde gevoelens op. Ik vind mijn werk nog steeds heel leuk en een voorrecht om te mogen doen voor de patiënten. Aan de andere kant is het ook goed om na zoveel jaar te mogen stoppen met dit mooie, maar soms ook emotioneel zware werk.

In al die jaren maak je lief en leed mee met patiënten. Het is fantastisch om chronische patiënten zo goed mogelijk verder te kunnen helpen.”

Nieuwe ontwikkelingen
“De laatste jaren in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en DialyseCentrum Hardenberg vond ik heel plezierig. Ik heb goed onderling contact met patiënten en medewerkers. Er is hier veel mogelijk en aan nieuwe ontwikkelingen doet dit ziekenhuis volop - en vaak ook als één van eersten - mee.”

02 10 nefrologen oud nieuwDe heer Chang krijgt twee internist-nefrologen als opvolgers. Mevrouw Dr. M.M. Hengeveld is juist gestart en de heer Dr. G. van Kempen zal in november zijn opwachting maken. Op 27 september was er een eerste kennismaking met de nieuwe artsen van het DialyseCentrum Hardenberg, die een mooie introductie kregen van de vertrekkende arts: “We hebben twee internist-nefrologen gevonden die mij zullen opvolgen. Het zijn hele aardige, professionele en goed opgeleide jonge dokters en ik ben ervan overtuigd dat zij uitstekende zorg zullen geven.”

ziggo gebrokenHARDENBERG - De werkzaamheden waarbij onder meer de server van de kabelkrant en het tv- en kabelsignaal van de Burgemeester Bramerstraat naar de studio van de NOOS aan de Molensteen zijn verplaatst zijn succesvol afgerond.

Het signaal van de lokale omroep NOOS voor de gemeente Hardenberg en omstreken is sinds vrijdag, en zelfs een aantal huishoudens al sindsdonderdagavond, weer hersteld. Nadat de verplaatsing van de server die het signaal verzorgt succesvol is verlopen kon al snel weer het televisie- en radiosignaal van de NOOS aangeboden worden aan MediaChoice, die het signaal verder distribueert naar de diverse aanbieders. 

Inmiddels kunnen alle huishoudens die de beschikking hebben over een glasvezelverbinding of de aansluiting via CaiWay afnemen omroep NOOS weer via de televisie en radio ontvangen. 

Helaas blijft aanbieder Ziggo achter bij deze ontwikkelingen. Zij hebben nog niet de nodige aanpassingen verricht om het kabelsignaal van NOOS door te sturen naar hun abonnees. Ziggo geeft in een verklaring te horen dat zij slechts 1 keer per maand wijzigingen doorvoeren in het zenderbestand. Daarmee geven zij aan dat op zijn vroegst op maandag 1 oktober aanstaande de nodige aanpassingen gedaan zullen worden. Dit houdt in dat Ziggo-abonnees het komende weekend nog geen beschikking hebben over de kabelkrant en het radiosignaal van omroep NOOS.

Ook is de stream naar onze website nog niet beschikbaar, waardoor ook hier de kabelkrant nog niet werkt. Ook voor de 'uitzending gemist' hebben de werkzaamheden gevolgen. Aan het herstel van deze 2 faciliteiten wordt nog gewerkt.

Ziggo-abonnees die wel naar omroep NOOS willen luisteren kunnen dat nog wel via onze etherfrequentie op 107.2 MHz of via TuneIn op de computer. Luisteren via uw mobiele telefoon of tablet kan ook, download daarvoor de TuneIn App.

Raadpleeg voor de laatste ontwikkelingen onze Facebookpagina.

LOCHARDENBERG - Het Zorg & Welzijn Plein in het LOC+ in Hardenberg is geheel vernieuwd en nodigt u uit te komen kijken op de open dag op 4 oktober aanstaande.

De toenemende behoefte aan vitaliteit in de regio Hardenberg heeft het LOC+ Hardenberg doen besluiten om te starten met een vernieuwd Zorg & Welzijn Plein. Het LOC+ wil als multifuncionele voorziening bijdragen aan die vitale regio. 

Prettig en sportief ouder worden? En met plezier naar school of naar het werk gaan? Dit zijn onderwerpen die je vitaliteit en levensplezier bepalen. Gezamenlijk met de partners op het Zorg & Welzijn Plein en met het netwerk daar buiten zet het LOC+ in op ‘een leven lang gezond’. Er is ook steeds meer aandacht voor innovatieve vormen van vitaal leven en langer thuis wonen.

Kansen in een samenwerking
Het Zorg & Welzijn Plein regio Hardenberg is bijna volledig verhuurd. Onder andere zijn GGD IJsselland, Samen Doen Team, Accare, Tactus Verslavingszorg, Sportservice Groep, Restart, Argonout, Diëtistenpraktijk Van Asselt en B-Authentiek hier gevestigd. Voor de laatste plekken is het LOC+ nog op zoek naar organisaties die iets toevoegen op dit concept.

Onder andere bieden de ontwikkelingen in het sociaal domein nu volop kansen voor optimalisering van de dienstverlening en samenwerking vanuit de regionale netwerken van het Zorg & Welzijn Plein. Vitaal Vechtdal heeft interesse getoond in samenwerking, momenteel wordt onderzocht op welke wijze daar verder invulling aan gegeven kan worden. De komende jaren staan voor het LOC+ in het teken van in- en externe samenwerking, om op deze manier zowel sociaal maatschappelijk als economisch meerwaarde voor de gehele regio te creëren.

Diverse organisaties op het Zorg & Welzijn Plein regio Hardenberg zetten zich graag in om samen met de bezoekers hun vitale leefstijl te vinden. Jong en oud zijn welkom op donderdag 4 oktober van 15 tot 18 uur tijdens de Vitaliteitsbeurs op het nieuwe Zorg & Welzijn Plein in het LOC+.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn