NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Doelstelling vippHARDENBERG - De Saxenburgh Groep is positief beoordeeld op de eindassessments van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Hiermee zijn de modules A1 en B1 succesvol afgerond. De A1 en B1 module maken onderdeel uit van het landelijke VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie- uitwisseling Patiënt en Professional).

Voor patiënten betekent dit online toegang tot onder andere medische gegevens als lab- of andere onderzoekuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. Patiënten kunnen dit inzien via MijnSaxenburgh.

Door het behalen van de doelstellingen voor module B1 ontvangen zorgverleners nu digitaal een actueel medicatieoverzicht van de patiënt vanuit de openbare apotheek, dit gebruiken ze bij het voorschrijven. Recepten hoeven niet meer handmatig overgenomen te worden door de apothekersassistenten wat de kans op fouten verkleint.

Ook wordt de wachttijd voor patiënten korter, omdat de recepten worden klaargemaakt voordat de patiënt aan de balie verschijnt. Patiënten hoeven daarnaast niet meer langs de apotheek om het recept af te leveren, apothekers kunnen zo de werkzaamheden spreiden.

SCHUINESLOOT - Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg heeft besloten op grond van de Opiumwet over te gaan tot sluiting van de woning aan de Elimmerweg 2b in Schuinesloot. De woning wordt met ingang van 19 juli 2018 gesloten voor de duur van drie maanden.

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de Politie Oost-Nederland naar een grootschalige productielocatie van harddrugs, is in de woning en op het erf aan de Elimmerweg 2b in Schuinesloot een doorzoeking uitgevoerd. Tijdens de doorzoeking werd in de manege op dit perceel een drugslaboratorium aangetroffen. Volgens de politie is het zeer waarschijnlijk dat dit laboratorium onderdeel uitmaakt van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met de grootschalige productie van harddrugs. De hoofdbewoner is aangehouden en verblijft in voorlopige hechtenis.

Sluiting woning
De burgemeester is op grond van de Opiumwet bevoegd om over te gaan tot het sluiten van een woning en het bijbehorende erf voor bepaalde tijd als er sprake is van de aanwezigheid van harddrugs. Op basis van een uitgebreide politierapportage heeft burgemeester Peter Snijders besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken. De bescherming van de openbare orde en veiligheid, het woongenot van de omwonenden en de strijd tegen de handel in verdovende middelen wegen voor de burgemeester zwaarder dan het belang van de verdachte en medebewoners om in de woning te blijven wonen.

De omgeving en de kinderen mogen hier niet langer mee geconfronteerd worden

- Burgemeester Snijders

Het aangetroffen drugslaboratorium en de grootschaligheid daarvan is voor burgemeester Peter Snijders onacceptabel. Peter Snijders: “Eerder al werd op dit perceel door de politie een hennepkwekerij aangetroffen. Het feit dat binnen anderhalf jaar wederom sprake is van een overtreding van de Opiumwet beschouw ik als een verzwarende factor. De activiteiten zoals die op dit erf hebben plaatsgevonden, vormen een ernstige inbreuk op de openbare orde, ondermijnen de rechtstaat en veroorzaken een onveilige en onprettige leefomgeving.”

Ook het feit dat er twee minderjarige kinderen op het adres verblijven, beschouwt de burgemeester als een verzwarende factor. Snijders: “Ik vind het zeer onwenselijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin harddrugs gemaakt worden. Wanneer kinderen met de chemicaliën die bij de productie van drugs gebruik worden in aanraking komen, kan dit zelfs fatale gevolgen hebben. De omgeving en ook de kinderen mogen daar niet langer mee geconfronteerd worden. Daarom heb ik besloten gebruik te maken van mijn bevoegdheid om deze woning voor drie maanden te sluiten.”

Woningsluiting vanaf 19 juli 2018
Om de in de woning verblijvende medebewoners en met name de minderjarige kinderen de gelegenheid te bieden elders onderdak te vinden, gaat de sluiting van de woning en het erf met ingang van 19 juli 2018 in. De sluiting geldt voor de duur van drie maanden. Gedurende deze periode is het voor een ieder verboden de woning en het erf te betreden. Dit is naar de mening van de burgemeester lang genoeg om de woning en het erf uit de drugshandelketen te halen en rust en veiligheid in de omgeving te creëren. Bij afwezigheid van burgemeester Snijders is het besluit om de woning te sluiten vorige week getekend door locoburgemeester Martijn Breukelman.

De KoppelHARDENBERG - Het jaar 2018 staat bij De Koppel in het teken van ‘Boombewoners’. En dat is dan ook meteen het thema van de fotowedstrijd. Foto’s kunnen tot en met 13 september aangeleverd worden.

De boom biedt vele soorten een veilig huis en soms ook een welkome maaltijd. Zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, insecten, planten, schimmels en (korst)mossen; ze maken allemaal gebruik van de boom. Keus genoeg dus om een boom en zijn bewoner vast te leggen op een mooie foto.

Foto’s kunnen vanaf heden tot en met 13 september aangeleverd worden. Vermeld daarbij je naam. Daarna buigt een jury zich over de binnengekomen foto’s. Hierbij gaat het niet alleen om de pracht van bijvoorbeeld de eekhoorn of de boomkikker, maar ook om de compositie van de gehele foto. De 18 mooiste foto’s krijgen een plekje in de filmzaal van november t/m december. Hierna mogen deze weer meegenomen worden.

De jury kiest echter maar één winnaar! De prijsuitreiking, tevens opening van de foto-expositie, vindt plaats op dinsdag 30 oktober. Alle fotografen worden hiervoor uitgenodigd. Maak je graag foto’s of heb je nog een mooie foto liggen? Doe dan mee aan deze wedstrijd!

Voorwaarden:

  • één foto per persoon
  • minimale afmeting 20 bij 20 of 20 bij 30 cm
  • geen namen op de foto
  • foto’s kunnen na afloop opgehaald worden
  • ingeleverde foto’s worden niet teruggestuurd

Foto’s kunnen ingeleverd worden bij De Koppel, Vechtstraat 8, 7772 AX te Hardenberg. |
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en in de weekenden van 13.00 tot 16.00 uur.

up4us kinderkoorKLOOSTERHAAR - Zondagmiddag 22 juli om 14.00 uur zal het Up4s kinderkoor een tuinconcert geven in aan de Dorpsstraat 36 in Kloosterhaar.

Stichting UP4S helpt kansarme kinderen in Oeganda. Ze heeft een basisschool en een middelbare school in het dorpje Bukomansimbi, waar veel van de kinderen vandaan komen. Hierdoor worden de kansen op een goede toekomst voor deze kinderen aanzienlijk vergroot.

flyer tuinconcertDe stichting heeft een christelijke basis en is opgericht vanuit de overtuiging dat je als christen een verantwoordelijkheid hebt naar je (kans)arme naaste. Op het project in Oeganda zijn echter alle kinderen, ongeacht afkomst of geloof, welkom. Wel wordt er op de scholen christelijk onderwijs gegeven.

Met het concert wil het koor bekendheid met de stichting vergroten en ook geld inzamelen om onderwijs voor meer kinderen mogelijk te maken. De toegang voor het concert is gratis, wel is er een collecte voor het project. En worden er zelfgemaakte Oegandese producten verkocht.

Overhandiging voorzittershamerZWOLLE - Andries Heidema (56) is vandaag officieel geïnstalleerd als Commissaris van de Koning in Overijssel. Tijdens een buitengewone vergadering van Provinciale Staten droeg waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal de voorzittershamer over aan Andries Heidema.

Afscheid Boele Staal
Verschillende bestuurders heetten de oud-burgemeester van Deventer Andries Heidema welkom als Commissaris in Overijssel, waaronder de nestor van Provinciale Staten Van Dijk, Commissaris van de Koning in Gelderland Cornielje en burgemeester Meijer van Zwolle. Ook werd stilgestaan bij het afscheid van waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal. Uit handen van gedeputeerde Eddy van Hijum kreeg hij een glazen schaal overhandigd. In deze schaal van glaskunstenares Marije Gies is onder meer zand uit de oevers van de IJssel verwerkt.

Naar de mensen toe
Tijdens zijn installatie gaf Heidema nadrukkelijk aan er te willen zijn voor alle Overijsselaars: “De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen. Niet alleen fysiek, zoals een dak boven je hoofd, eten en drinken, thuis is ook gezien en gewaardeerd worden. Ontmoeting van mens tot mens is daarvoor van groot belang.” Speciaal hiervoor is een website gelanceerd tijdens de installatievergadering, waarop inwoners de Commissaris kunnen uitnodigen voor plekken die hij zeker moet gaan bezoeken en mensen die hij echt moet spreken. Zanger en banjospeler Jeroen Jongsma bracht hiervoor het lied ‘Overijssel’ ten gehore, een ode aan de provincie. Zie ook www.commissarisenoverijssel.nl.

Luister Live

Nu en Straks

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn