NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG - In het Boomstamrestaurant wordt op dinsdag 21 november weer een Alzheimercafé gehouden.

Elke derde dinsdag van de maand is het Alzheimer Café geopend. Een trefpunt voor mensen met dementie, partners, familieleden en naasten. Ook hulpverleners en belangstellenden zijn welkom. In een gemoedelijke sfeer praten de gasten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. Daarnaast is er een thema of onderwerp. Deze avond willen we voorafgaand aan de café-avond samen eten, voor wie dit wil, en daarna verder in een samenwerking met acteurs van het Theater der herkenning.

De acteurs van het Theater der Herkenning waren in 2016 in het theater ‘de Voorveghter’ aanwezig tijdens de avond rondom de Wereld Alzheimer Dag. Zij spelen korte alledaagse situaties, die ons meenemen in de wereld van dementie. Menselijk gedrag is veelzijdig, kan veranderen, ook bij iemand met dementie, wat soms ingewikkeld is om te begrijpen. Dat gaat gemakkelijker als het gedrag door het uit te spelen zichtbaar wordt.

U komt misschien ook wel lastige situaties tegen, die u kunt aangeven. Door het uit te spelen wordt het zichtbaar: wat zeg je dan, hoe sta je erbij, wat doe je wel en wat doe je niet? De acteurs zullen dit op een creatieve manier doen, waardoor het begrip ruimer wordt. De verwachting is een inspirerende avond te hebben, met een lach en een traan.

Er is een boekentafel en informatie vanuit Alzheimer Nederland aanwezig.

U hoeft zich voor de café-avond niet aan te melden. De toegang is gratis, evenals het kopje koffie of thee. De avond begint om 19:30, de zaal is open om 19:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carinova Mantelzorgondersteuning, tel.: 0900 – 8662, of met Nora Wolsleger, maatschappelijk werker ouderenzorg van de Saxenburgh Groep, tel: 0523 – 277 000

Wilt u mee-eten voorafgaand aan het Alzheimercafé, dan kunt u zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Sameneten21november2017. De kosten hiervoor bedragen € 5,00, drank niet inbegrepen.

HARDENBERG - In samenwerking met de Baalderborg Groep, Carinova, Saxenburgh Groep, UWV en Alfa College organiseert gemeente Hardenberg zaterdag 11 november een ‘Werken in de zorg’-dag.

Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen in het LOC Hardenberg aan de Parkweg voor een speeddate met diverse werkgevers in de zorg. De werkgevers gaan graag in gesprek met mensen die belangstelling hebben om in de zorg te werken.

De arbeidsmarkt in de zorgsector is volop in beweging. Door het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg, is er meer gekwalificeerd personeel nodig. Ook is er in de zorg sprake van vergrijzing van het personeelsbestand. Dat biedt kansen voor de jonge generatie en voor mensen die de overstap naar de zorg willen maken. In de gemeente Hardenberg zijn een aantal grote werkgevers in de zorg actief waaronder de Baalderborg Groep, Carinova en Saxenburgh Groep. Deze werkgevers zijn zaterdag 11 november aanwezig bij de ‘Werken in de zorg’-dag in het LOC om te vertellen welke kansen er op korte en lange termijn zijn in hun organisaties. Ook zijn er werknemers van deze organisaties aanwezig, die vertellen over hun eigen ervaring als professional in de zorg. Medewerkers van het Alfa College informeren belangstellenden over opleidingen in de zorg.

De Baalderborg Groep verwacht dat zij voor de ondersteuning van cliënten in zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg in de nabije toekomst meer zorgprofessionals nodig heeft. Daarbij gaat het onder andere om verzorgende IG (niveau 3) in de ouderenzorg en (assistent)begeleiders (niveau 2 en 3) binnen de Gehandicaptenzorg vooral voor de doelgroep cliënten met een wat complexere zorgvraag.

Carinova is met 3600 medewerkers actief op drie zorggebieden: thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. Carinova is hoofdzakelijk werkzaam in het verzorgingsgebied Zuidwest en Noord Overijssel. De medewerkers zetten zich iedere dag in om bewoners en cliënten de beste zorg te bieden. Carinova gelooft in leren door werken in de praktijk. Zij leiden hiervoor eigen medewerkers op en bieden regelmatig ruimte aan zij-instromers met hart voor de zorg. Voor leerlingen en studenten in een zorgopleiding biedt Carinova ook een kans hun kennis en ervaring te vergroten als Talent Nurse.

De Saxenburgh Groep haalt landelijk hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid en gastvrijheid. De komende jaren bouwt Saxenburgh Groep een compleet nieuw ziekenhuis in Hardenberg en wordt een aantal ouderenzorglocaties vernieuwd. Zo draagt Saxenburg Groep bij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg in het Vechtdal. De Saxenburgh Groep zoekt nieuwe collega’s. De organisatie heeft vacatures voor verzorgenden IG (niveau 3) en verpleegkundigen (vanaf niveau 4) in de ouderenzorg.

Voor het ziekenhuis zoekt de Saxenburgh Groep gespecialiseerde zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en anesthesiemedewerkers, maar ook SEH artsen, reumatologen en andere medisch specialisten. De Saxenburgh Groep komt ook graag met belangstellenden in gesprek die nog niet in de zorg werkzaam zijn en de overstap naar de zorg willen maken.

Wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg en Henri Janssen, voorzitter raad van bestuur Saxenburgh Groep, zijn zaterdag 11 november vanaf 11.00 uur ook aanwezig bij deze ‘Werken in de Zorg’-dag om met belangstellenden in gesprek te gaan over de kansen in de zorg. De ‘Werken in de Zorg’-dag op 11 november in LOC Hardenberg start om 10.00 uur en is een initiatief van de gemeente Hardenberg in samenwerking met de Baalderborg Groep, Carinova, Saxenburgh Groep, UWV, Alfa College en ATC Dienstenbedrijf.

HARDENBERG - De werkzaamheden voor de uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden zijn gestart.

Deelgebied De Cirkel wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Hier worden in totaal 190 nieuwe woningen gebouwd. Naar verwachting is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Daarna kunnen de eerste woningen gebouwd worden. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot 30 november 2017.

De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Als eerste wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. Voordat hier gebouwd kan worden, moet het gebied bouwrijp zijn. Bouwhuis Aannemingsmaatschappij “Bouwmij” uit Beerzerveld is onlangs met de werkzaamheden gestart.

Op de plek waar nu de Molengoot loopt, worden straks woningen gebouwd. Daarom wordt de Molengoot verlegd richting de N34. In de verlegde Molengoot worden een nieuwe stuw en vispassage aangelegd. Omdat het gebied erg laag ligt, wordt het hele gebied 80 tot 100 centimeter opgehoogd. Hiervoor wordt grond gebruikt die vrijkomt bij de werkzaamheden in het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark. Daarna worden de bouwwegen (asfalt) en de riolering aangelegd. Daarmee worden de contouren van De Cirkel direct zichtbaar. Ook worden waterpartijen aangelegd. De nutsbedrijven zorgen voor de aanleg van kabels en leidingen voor elektra, telecom, gas en water.

De Heemsermarsweg gaat de komende jaren dienen als ontsluitingsweg voor De Cirkel. Dit is nu nog een doodlopende landbouwweg. Deze weg wordt verbreed en verbeterd. Natuurlijk worden ook de bouwkavels aangelegd.

De werkzaamheden in De Cirkel zijn eind oktober gestart en duren ruim 7 maanden. Volgens planning is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Zodra het gebied bouwrijp is, kan de bouw van de woningen starten. De planning voor het bouwrijp maken is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij lage temperaturen kunnen de nutsbedrijven bijvoorbeeld geen kunststof buizen leggen. Wanneer de nutswerkzaamheden langer duren, lopen ook de daaropvolgende werkzaamheden vertraging op.

Bouwverkeer rijdt via de Eugenboersdijk en de Heemsermarsweg. Met name de eerstkomende weken kunnen omwonenden enige hinder ervaren van vrachtwagens waarmee grond/zand wordt aangevoerd. In verband met het aansluiten van kabels en leidingen op bestaande infrastructuur, werken nutsbedrijven in het voorjaar van 2018 op enkele plekken in de bestaande wijk Marslanden. Dit kan enige overlast met zich meebrengen.

Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen & water. Je staat in no time midden in de natuur! De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand. In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorps gevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis! Meer informatie: www.thuisinmarslanden.nl

In deelgebied De Cirkel is ruimte voor circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen. Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Verschillende ontwikkelaars/bouwers gaan zowel koop- als huurwoningen bouwen in verschillende prijsklassen. De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot donderdag 30 november. De loting en toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 18 december. Meer informatie is beschikbaar via www.hardenberg.nl/marslanden.

OMMEN - Met de informatiemarkt ‘Lang zult u wonen’ wil de gemeente Ommen inwoners bewust maken van de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 13 november vanaf 14.30 uur in zalencentrum De Kern in Ommen. De toegang is gratis.

Mensen bereiken een steeds hogere leeftijd en blijven langer zelfstandig wonen. De gemeente Ommen wil haar inwoners informeren en laten zien dat zij hiervoor de regie in eigen handen kunnen nemen. Op maandag 13 november 2017 organiseert de gemeente in Zalencentrum De Kern een informatiemarkt voor (toekomstige) ouderen in de gemeente die geïnteresseerd zijn in het thema langer zelfstandig blijven wonen. De markt wordt voorafgegaan door een gezamenlijk programma met verschillende sprekers.

Kleine aanpassingen in en om de woning kunnen voor veel extra veiligheid en comfort zorgen. Volgens Hans Engelbertink, bouwkundig adviseur bij Lang zult u wonen is het verstandig om daar op tijd over na te denken. “We zien dat de meeste valpartijen gebeuren in de badkamer, op de trap of in de slaapkamer”, zegt Engelbertink. Dat zijn vaak valpartijen die voorkomen kunnen worden met kleine aanpassingen. “Ook de veiligheid op de trap is met een tweede trapleuning of antisliptreden snel te verbeteren. Dat zijn mogelijke aanpassingen die niet veel hoeven te kosten, maar wel veel leed kunnen voorkomen. Wie verder denkt, kan kiezen voor drempelloze overgangen tussen de diverse ruimten, een toilet op comforthoogte, een traplift of een verbouwing om de slaapkamer of badkamer naar de begane grond te verplaatsen.”

“De rijksoverheid wil graag dat we zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen als anticiperende en zelfredzame burgers. Dat betekent dat mensen zorg en aanpassingen in en om het huis vaker zelf moeten regelen en betalen. Met de bewustwordingscampagne van ‘Lang zult u wonen’ willen we als gemeente onze inwoners bewust maken om tijdig aan de slag te gaan met woningverbeteringen. Voor nu en voor later”, zegt wethouder Theo Katerberg.

Wethouder Katerberg opent de informatiemarkt om 14.30 uur, met een programma met diverse sprekers , die meer vertellen over de noodzaak en hoe men tijdig in actie kan komen. Op de informatiemarkt die om 15.30 uur begint zijn verschillende organisaties en bedrijven aanwezig om de bezoekers verder te informeren.

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De PvdA, ChristenUnie en D66 hebben vragen gesteld over de vergunningaanvragen voor geitenstallen in Anerveen, Schuinesloot en Radewijk, nu duidelijk is geworden dat omwonenden van kippen- en geitenstallen vaker longontsteking hebben.

De staatssecretaris van EZ en de minister van VWS noemen de situatie zorgelijk en roepen gemeentes op om hiermee rekening te houden bij vergunningen. De partijen willen van het college weten hoe zij met deze conclusies en oproep omgaat, hoe de omwonenden worden geïnformeerd en hoe het college aankijkt tegen een (tijdelijke) stop van de bouw van nieuwe geitenhouderijen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de staatsecretaris van EZ en de minister van VWS dat mensen die rondom pluimvee- en geitenhouderijen wonen, een grotere kans hebben op longontsteking*. De staatssecretaris geeft aan deze ontwikkeling zorgelijk te vinden: “Wij vinden de verhoogde ziektedruk een zorgelijk signaal. Omdat de oorzaak van de ziektedruk rond geitenhouderijen onduidelijk is, zullen wij op dit punt vervolgonderzoek uit laten voeren.

Gelet op de gevonden effecten lijken maatregelen noodzakelijk, maar zoals de onderzoekers aangeven, is meer inzicht nodig alvorens risico-reducerende maatregelen te kunnen treffen. Dit neemt niet weg dat het in de tussentijd van belang is dat het bevoegde gezag, bij het nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en voor zover mogelijk bij het nemen van besluiten over het verlenen van vergunningen, rekening houdt met deze zorgelijke signalen.”

Luister Live

Nu en Straks

13:00-15:59
Non-stop
16:00-16:59
Strictly Country
17:00-18:59
Gloriesound
19:00-20:59
De Grote Beer Draait Door
21:00-23:59
Non-stop

Luister onderweg met TuneIn

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

NOOS op Twitter