NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

De KrimHARDENBERG - In de gemeente Hardenberg spraken 85 mantelzorgers zich uit over hun behoefte aan ondersteuning. Mantelzorgers vragen daarin om maatwerk. Ze vinden dat hun ondersteuning meer aandacht verdient. Er moet een centraal punt komen waar mantelzorgers terecht kunnen.

In vier bijeenkomsten gingen mantelzorgers met elkaar in gesprek. Vanuit hun persoonlijke soms schrijnende verhalen gaven ze hun invulling aan de door de Gemeente Hardenberg vastgestelde ambities. Dit resulteerde in een schat aan informatie over de wensen en behoeften van mantelzorgers. Hiermee gaat de coördinator mantelzorgnetwerk, Willemien HardenbergTuin, aan de slag. Ze verwerkt dit in een concreet werkplan voor het komende jaar.

Mantelzorgers hechten veel waarde aan een centraal punt waar ze zich kunnen melden met hun vragen. Zo vinden zij beter de weg naar hun ondersteuning. Ondersteuning die mantelzorgers wensen betreft informatie over ziektebeelden maar ook praktische hulp of advies. Daarnaast is er veel behoefte aan begeleiding in het vinden van de juiste zorg voor hun naaste. Alle regeltaken  daaromtrent ervaren mantelzorgers als erg belastend. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten hun aanbod in ondersteuning beter voor het voetlicht brengen richting mantelzorgers. Presentatie van hun aanbod via het ene centrale meldpunt zou helpen. Betere onderlinge samenwerking tussen organisaties is nodig zodat ze elkaars mogelijkheden kennen en beter inzetten.

BergentheimContinue aandacht voor de situatie van mantelzorgers blijkt van groot belang. Jonge mantelzorgers verdienen op hen aangepaste aandacht. Mantelzorg is zeker op de lange duur vaak zwaar, fysiek en emotioneel. Mantelzorgers zijn zo druk met zorgen dat ze zichzelf vergeten. Familie, vrienden, buren maar ook professionals in de zorg en werkgevers zouden meer oog en oor moeten hebben voor de mantelzorger. Door regelmatig een gesprek te voeren over hoe het met hen gaat, valt dreigende overbelasting te signaleren. Mantelzorgers hebben tijd nodig voor zichzelf om in balans te blijven. Daarvoor is behoefte aan mensen die de zorg tijdelijk of structureel overnemen, vrijwilligers of professionals. Dit vraagt om meer flexibele maatwerk oplossingen in overleg met de zorgvrager en de mantelzorger. Goede samenwerking van mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners is daarbij noodzakelijk.

DedemsvaartMantelzorgers verdienen waardering. Daar is iedereen het over eens. Over de vorm waarin lopen de meningen uiteen. Dit blijkt erg afhankelijk van de persoonlijke beleving. Mantelzorgers pleiten daarom voor individuele keuzevrijheid als het gaat om het besteden van het bedrag dat de Gemeente jaarlijks beschikbaar stelt. Ze bedenken zelf creatieve bestemmingen. Daarnaast is iedere vorm van aandacht voor mantelzorgers een steun in de rug. Kijk eens om u heen wie u tot steun kunt zijn.

Hardenberg De kracht van Gewoon DoenHARDENBERG - Alle supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen hun deuren openen op zondag 23 december en zondag 30 december 2018 tussen 13.00 en 17.00 uur. Dat heeft het college van B&W besloten. Eerder al wees het college koopzondagen aan voor alleen de kernen Hardenberg en Dedemsvaart.

In juli 2018 heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten om tijdens een proefperiode en binnen een aantal kaders ervaring op te doen met koopzondagen in de gemeente Hardenberg. Vooruitlopend op de proefperiode, waren er afgelopen zomer al koopzondagen in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart.

Koopzondagen in Hardenberg en Dedemsvaart tijdens proefperiode

Op basis van de ervaringen in de zomerperiode en na gesprekken met verschillende partijen, is de proefperiode in oktober gestart. Tot eind 2018 mogen supermarkten in Hardenberg in de even weken op zondag open. Supermarkten in Dedemsvaart mogen gedurende de proefperiode in de oneven weken open.

Daarnaast zijn rond de feestdagen in december koopzondagen voor zowel supermarkten als overige winkels aangewezen. Op zondag 23 december 2018 is het koopzondag voor alle winkels in de kern Hardenberg. Alle winkels in Dedemsvaart mogen op 2, 23 en 30 december 2018 open. De koopzondagen zijn steeds tussen 13.00 en 17.00 uur.

Koopzondagen voor supermarkten in alle kernen

De gemeente is in gesprek met supermarktondernemers uit de kleinere kernen in de gemeente. Zij geven aan voorstander te zijn van een gelijk speelveld voor alle supermarkten in de gemeente. Het college van B&W heeft deze week besloten dat alle supermarkten in de gemeente Hardenberg, dus ook de supermarkten in de kleinere kernen, op zondag 23 december en 30 december tussen 13.00 en 17.00 uur open mogen.

Evaluatie

Op 30 december 2018 is de laatste koopzondag van deze proefperiode. Direct na de proefperiode volgt de evaluatie. Daarbij worden de resultaten van de enquête die winkeliers momenteel kunnen invullen meegenomen, evenals de ervaringen met koopzondagen voor supermarkten in kleinere kernen. De evaluatie wordt begin 2019 zo snel mogelijk afgerond. Het college van B&W komt vervolgens met een definitief voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet voortzetten van koopzondagen.

Dedemsvaart Events kleinDEDEMSVAART - Een wens is in vervulling voor Michél van der Weide!

Al enige jaren zocht hij een samenwerking om evenementen/activiteiten te kunnen verzorgen in zijn dorp Dedemsvaart. Dit mislukte, waardoor Michél zelf een stichting heeft opgericht "Dedemsvaart Events". Annie Arends en Anita Knol waren enthousiast en samen met Michel vormen zij het bestuur van Stichting Dedemsvaart Events.

Vrijdagmorgen werd in Notariskantoor Linde de papieren ondertekend door de drie bestuursleden en Eric Linde.

Michél organiseerde het succesvolle Voartse braderie, rommelmarkt en boekenmarkt in september en kreeg hulp van het Han Rooth wat samen tot een groot succes werd! Michél wil meer en kan nu zelf door zijn Stichting te hebben iets organiseren en subsidie aanvragen en meer met sponsoren werken! 

De Voartse Braderie op de laatste zaterdag van september 2019 staat al, en er zijn al plannen voor meer, dit zit in de startblokken liet Michél weten. 

Taalcoaches Hardenberg kleinGEMEENTE HARDENBERG - Onlangs zijn er weer 13 vrijwilligers uit onder andere Gramsbergen, Mariënberg, Dedemsvaart en Hardenberg gecertificeerd. Ze zijn nu officieel taalcoach. Na het volgen van vier trainingsmiddagen kunnen zij nu anderen helpen met het oefenen van de Nederlandse taal.

Tijdens de trainingen komen onderwerpen als lezen, schrijven, spreken en luisteren aan bod. Door deze trainingen kunnen zij laaggeletterden helpen met de taal. Laaggeletterde mensen zijn mensen die zich in het dagelijkse leven niet kunnen redden met de taal. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om een TomTom te bedienen, het etiket van een medicijndoosje te lezen of een brief te lezen. Het kunnen ook mensen zijn uit andere landen die hier in Nederland zijn komen wonen.

De coaches kunnen één op één gekoppeld worden aan een persoon om te helpen bij het verbeteren van de Nederlandse taal. Ze kunnen ook ingezet worden bij de Koffie en Taalgroepen waar door middel van gesprekken en taalspelletjes de Nederlandse taal wordt verbeterd. Al deze groepen en koppels kunnen alleen bestaan met de hulp van enthousiaste taalvrijwilligers!

Lijkt het je ook leuk om iemand te helpen met het oefenen van de Nederlandse taal? Kom dan naar het Taalpunt in de Bibliotheken van Hardenberg en Dedemsvaart. Als taalcoach kun je echt iets betekenen voor je medemens en het is ontzettend dankbaar werk. Wil je meer weten of je aanmelden stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met Hanneke Ardesch, Taalpuntdocent in de gemeente Hardenberg via 0523 -270271.

t holt GrootHARDENBERG - Zaterdag 10 november wordt het traject Hardenberg-Coevorden van de N34 feestelijk heropend. 

Van 10 tot 14:30 worden er onder het nieuwe viaduct 't Holt, dat de N34 overbrugt ter hoogte van de JC Kellerlaan, allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij naast vermaak ook vooral informatie over de vernieuwde N34 is te verkrijgen. Tussen 10 en 11 is er een tijdrit voor wielrenners die zal starten in Ane, waarna de wielrenners 5 Km mogen sprinten richting Hardenberg, waar de finish zal zijn ter hoogte van de afslag voor het viaduct. Daarna wordt dezelfde route afgelegd door hardlopers, die om half 12 zullen starten.

Intussen is er voor recreatieve fietsers ook de gelegenheid om over de N34 te fietsen, maar dan in tegenovergestelde richting, gescheiden van de wielrenners / hardlopers door de groene strook in het midden van de weg, die aangeeft dat de N34 een 100Km weg is. Voor deze fietsers is een tocht van 22Km uitgezet, die zal leiden langs verschillende kunstwerken en punten waar informatie over de N34 te vinden is.

Bij het viaduct ''t Hoge Holt' wordt er een zogeheten verkeersplein ingericht waar onder meer een barista, springkussens, de ANWB Streetwise bus, een rijsimulator en Veilig Verkeer Nederland aanwezig zullen zijn. Er wordt veel bezoek verwacht in verband met de grote interesse die voor het N34 project getoond is, men adviseert dan ook op de fiets of te voet naar het evenement te komen in verband met de beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Na de festiviteiten die tot 14:30 zullen duren zal vervolgens in de feesttent aan de Hofsteeweg, dichtbij het viaduct 't Holt het officiële deel plaatsvinden dat zal leiden tot de (her)opening van de N34 voor het reguliere autoverkeer. Allereerst zal de gedeputeerde mobiliteit, water en sociaal van de provincie Overijssel, Bert Boerman een toespraak houden, gevolgd door wethouder Alwin te Rietstap van de gemeente Hardenberg. Daarna zal er op de locatie een mini symposium zijn. Om 15:45 staat de officiële opening van de N34 gepland, waarna vanaf ca 16:00 uur de N34 weer open zal zijn voor het verkeer.

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de N34, waarbij de voorheen 80Km provinciale weg omgebouwd is naar een 100Km stroomweg. Dat houdt in dat het autoverkeer zonder oponthoud van kruispunten, oversteekplaatsen en dergelijke veilig door kan rijden. Daarom kan ook de maximumsnelheid verhoogd worden naar 100Km/u. Een aantal kruispunten zijn afgesloten, andere kruispunten, zoals het grote kruispunt met de J.C. Kellerlaan/Hofsteeweg is nu ongelijkvloers gemaakt. Hierdoor zullen de files die er regelmatig tussen het viaduct van de N343 en dat kruispunt stonden tot het verleden horen.

Ook is de weg verbreed en is er aan beide zijden een bredere berm gecreëerd. Ook de markeringen zijn verbeterd en wordt over het gehele traject nu een dubbele doorgetrokken streep gehanteerd. De markeringen zijn voorzien van een reliëf waardoor de bestuurder duidelijk voelt en hoort als deze streep overschreden wordt. De groene band in het midden moet duidelijk maken dat het nu om een autoweg gaat, wat uiteraard ook op de bebording duidelijk aangegeven wordt.

Voorlopig mag er echter nog slechts 80Km gereden worden op de weg, voor de veiligheid van de wegwerkers, die nog werken aan het afwerken van de weg en de tunnels die eronderdoor liggen. Overigens geldt dat ook voor het deel tussen de N343 en de rotonde bij de Witte Paal. Hoewel de weg geheel gereed lijkt te zijn, vinden er ook daar rond de N34 nog verschillende werkzaamheden plaats. Zodra alle werkzaamheden afgerond zijn zullen de borden die de snelheid tot 80Km/u beperken verwijderd worden en mag er 100km/u gereden worden.

Bij Ane is het gehele viaduct vervangen in slechts 7 weken tijd. Eigenlijk stond dit viaduct pas op de planning voor vervanging over ca. 10 jaar, maar er is gezien de staat van het viaduct en de ingrijpende werkzaamheden van de gehele N34 gekozen om dat nu al te doen. Vooral ook omdat de weg ook breder is geworden en dus bij het viaduct smaller zou worden en men over 10 jaar de weg opnieuw voor een langere tijd zou moeten afsluiten. Het viaduct was afgelopen week al in het nieuws omdat ruim voor de opening de glazen geluidswering al was beklad met graffiti. Dit is inmiddels voor de opening weer schoongemaakt.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn