NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

noos transparantHARDENBERG - Als het aan de gemeenteraad van Hardenberg ligt, is Omroep NOOS de komende vijf jaar de lokale publieke omroep in de gemeente. De gemeenteraad brengt hierover een positief advies uit aan het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat neemt een definitief besluit op basis van de Mediawet.

Conform de Mediawet is er slechts ruimte voor één lokale publieke media-instelling per gemeente. De publieke lokale omroep werkt redactioneel onafhankelijk en is zelf eindverantwoordelijk voor de inhoud van het media-aanbod. Daarbij moet deze lokale publieke omroep voldoen aan een aantal voorgeschreven vereisten.

Een van de belangrijke eisen is dat de omroep in zijn programma’s informatie verschaft die representatief is voor de hele lokale gemeenschap. Hiervoor moet een zogenaamd programmabeleid bepalend orgaan (PBO) samengesteld worden door de lokale omroep. In dit PBO moeten vertegenwoordigers zitten die representatief zijn voor maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.

Omroep NOOS heeft een lijst van vertegenwoordigers voor dit PBO opgesteld. De gemeenteraad concludeert uit deze lijst, dat de samenstelling divers is en de leden hiermee de verschillende kernen van de gemeente vertegenwoordigen.

Commissariaat neemt definitief besluit
Het Commissariaat voor de Media neemt op basis van het advies van de gemeenteraad van Hardenberg een definitief besluit over de toewijzing. De verwachting is dat het Commissariaat het advies ongewijzigd overneemt. De toewijzing gaat in op 1 oktober 2018 en geldt voor een periode van vijf jaar.

Camera - Foto: Edwin WesterhoffHARDENBERG - Steunpunt Mantelzorg heeft subsidie van de provincie Overijssel gekregen om een heel mooi project uit te gaan voeren: Het ‘Fotoproject Eigen Kracht jonge mantelzorgers’!

Op de woensdagmiddagen 5 en 12 september van 13:45 – 16.00 uur mogen alle jonge mantelzorgers uit de gemeentes Hardenberg, Ommen en Staphorst van 6-12 jaar meedoen aan een fotoworkshop! De Jonge Mantelzorgers tussen de 12 en 16 jaar zijn van harte welkom op 12 september van 19:00 tot 21:00 uur.

Bij deze workshop gaan zij foto’s maken van iets dat hen kracht geeft. De deelnemers moeten dus iets meenemen waar zij blij van worden of waarde aan hechten! Deze foto’s worden uiteindelijk geëxposeerd en de deelnemers krijgen hem groot afgedrukt mee naar huis! De workshop wordt gegeven door Sterre Delemarre: een bekend fotograve uit Deventer. Het steunpunt zorgt voor alle attributen zoals camera’s, belichting, studio’s etc. Deelnemers moeten wel op tijd zijn, zodat er meteen begonnen kan worden.

Meld je aan
Ben jij een jonge mantelzorger en lijkt het jou ook leuk om aan deze GRATIS activiteit mee te doen?! Meld je vóór 1 sept. aan bij Rinie van de Hoek via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel (06)30732933. Wees er snel bij want VOL = VOL! Er kunnen maximaal 15 mensen per workshop deelnemen.

gasfornuis

HARDENBERG - Het college van B&W wijst gebieden aan waar het tot 1 januari 2019 mogelijk blijft om met een aardgasaansluiting te bouwen.

Het gaat om woningbouwplannen die al in ontwikkeling zijn of in een vergevorderd stadium zijn. Wethouder Falco Bruinsma: “Door deze gebieden aan te wijzen zorgen we ervoor dat de transitie naar aardgasvrij bouwen vloeiend verloopt. We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen of de bouw stagneert. Wel dagen we particulieren en ontwikkelaars die in deze gebieden gaan bouwen uit om ondanks deze overgangsperiode toch voor een aardgasvrije woning te kiezen. Voor bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend geldt dat deze hoe dan ook aardgasvrij moeten zijn.”

Aardgasvrij bouwen
In de wet Voortgang energietransitie (wet VET) is geregeld dat de aansluitplicht voor aardgas voor netbeheerders bij kleinverbruikers per 1 juli 2018 is komen te vervallen. Er is sprake van een kleinverbruiker wanneer de gasmeter niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Dit is het geval bij huishoudens en kleine bedrijfsgebouwen. Dit betekent dat woningen en kleine bedrijfsgebouwen waarvan de omgevingsvergunning voor nieuwbouw na 1 juli 2018 wordt aangevraagd, niet meer worden aangesloten op aardgas. De gemeente mag hiervoor geen omgevingsvergunning afgeven.

Nieuwbouwplannen in vergevorderd stadium
Aardgasvrij bouwen past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Hardenberg. Het college van B&W wil energieneutraal bouwen bevorderen en de bestaande woningen verduurzamen. Tegelijkertijd wil het college zorgen voor een voldoende en divers aanbod woningen voor zowel jongeren, gezinnen als senioren. Momenteel is er veel vraag naar nieuwbouwwoningen. Daarom wordt volop gebouwd in de gemeente Hardenberg. Een groot aantal nieuwbouwplannen van particulieren en ontwikkelaars zijn in een vergevorderd stadium. In veel gevallen gaan deze bouwplannen uit van een met aardgas verwarmde woning. Doordat de wet VET eerder dan verwacht in werking is getreden, hebben particulieren en ontwikkelaars onvoldoende tijd gehad hierop in te spelen. Het achteraf aanpassen van een bouwplan tot een aardgasvrij ontwerp is ingrijpend en leidt tot vertraging in de bouw van woningen. Daarom wil het college zorgen voor een overgangsperiode.

Aanwijzen gebieden
Het college van B&W wijst gebieden aan waar het tot 1 januari 2019 mogelijk blijft om met een aardgasaansluiting te bouwen. Het gaat in Hardenberg om: - deelgebied De Cirkel in Marslanden - zwembadlocatie - nieuwbouwlocaties aan de Boomgaard, Voorstraat en Lage Gaardenstraat.

Ook de nieuwbouwplannen in de verschillende kernen worden aangewezen als gebied waar bouwen met aardgasaansluiting tijdelijk mogelijk blijft. In deze gebieden wordt al gebouwd of de ontwikkeling is in een vergevorderd stadium. \

Het gaat om de volgende gebieden:

 • Slagharen: Moeshoek en De Praam
 • Balkbrug: Katingerveld, Takens, Sluis V
 • Dedemsvaart: Bransveen
 • Mariënberg: De Marke
 • Bruchterveld: De Kuilen III
 • Kloosterhaar: De Meerstal
 • Bergentheim: Möllincksvaart
 • Radewijk: Middenin
 • Gramsbergen: Garstlanden
 • Sibculo: Kloosterterrein In deze gebieden bestaat uiteraard te allen tijde de mogelijkheid om gasloos te bouwen.

“Tijd en ruimte om aardgasvrije plannen voor te bereiden”
Wethouder Falco Bruinsma: “Door deze gebieden aan te wijzen zorgen we ervoor dat de transitie naar aardgasvrij bouwen vloeiend verloopt. We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen of de bouw stagneert. Voor particulieren is het bouwen van een woning een ingrijpende gebeurtenis. Zij moeten veel keuzes maken. Daarbij zijn consumenten vaak afhankelijk van de deskundigheid van aannemers of installateurs.

We zorgen er nu voor dat bouwplannen die al in een vergevorderd stadium zijn gewoon door kunnen gaan. Dat neemt niet weg dat we particulieren en ontwikkelaars van harte uitdagen om toch een aardgasvrije woning te bouwen. Voor bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend geldt dat deze aardgasvrij moeten zijn. Er is nu de tijd en ruimte om die aardgasvrije nieuwbouwplannen zorgvuldig voor te bereiden.”

Alternatieven voor aardgas
Voor de periode tot 1 januari 2019 ontwikkelt de gemeente beleid om aardgasvrije nieuwbouw te stimuleren. Tegelijkertijd blijft de gemeente met ontwikkelaars en bouwers in gesprek. Daarbij zet de gemeente in op de realisatie van zoveel mogelijk aardgasvrije nieuwbouw.

Falco Bruinsma: “Een warmtepompinstallatie is vaak een goed alternatief voor een gasketel. Voor de lange termijn kijken we samen met onze partners naar duurzame, betaalbare en betrouwbare alternatieven voor aardgas. Zo is er al het initiatief voor het open warmtenetwerk in Hardenberg.”

Centrum Hardenberg VlaggenHARDENBERG / DEDEMSVAART - De winkels in Hardenberg mogen dit jaar hun deuren openen op zondag 29 juli, 5 augustus en 12 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur.

De winkels in Dedemsvaart mogen deze zomer open op 19 augustus, 26 augustus en 2 september tussen 13.00 en 17.00 uur. Dat heeft het college van B&W besloten. Het aanwijzen van koopzondagen door burgemeester en wethouders is mogelijk nu de gemeenteraad heeft besloten de winkeltijdenverordening tijdelijk aan te passen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat het college van B&W binnen een aantal kaders ervaring op wil doen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad van Hardenberg op 17 juli besloten de Winkeltijdenverordening tijdelijk aan te passen. Met de aanpassing krijgt het college de bevoegdheid om koopzondagen aan te wijzen.

Praktische invulling
De gemeenteraad wil het college van B&W meer vrijheid en ruimte te bieden voor een praktische invulling van de in het coalitieakkoord gestelde kaders. Daarom heeft de raad middels een amendement besloten dat het college in het toeristisch seizoen en/of rond feestdagen ook koopzondagen kan aanwijzen die voor Hardenberg en Dedemsvaart dezelfde zijn. Dat kunnen wat de gemeenteraad betreft ook opeenvolgende zondagen zijn.

Drie koopzondagen in Hardenberg en Dedemsvaart in de zomervakantie
Vooruitlopend op de proefperiode die na de zomervakantie start, wijst het college voor de komende zomervakantie voor de kern Hardenberg drie koopzondagen aan:

 • 29 juli 2018
 • 5 augustus 2018
 • 12 augustus 2018

Voor Dedemsvaart wijst het college de volgende koopzondagen aan:

 • 19 augustus 2018
 • 26 augustus 2018
 • 2 september 2018

Op deze zondagen mogen winkels en supermarkten binnen de bebouwde kommen van Hardenberg en Dedemsvaart tussen 13.00 en 17.00 uur open. Deze data zijn door de winkeliersverenigingen Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC) en Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) gekozen.

Proefperiode
Dankzij het besluit van de gemeenteraad, is het college tot 1 september 2019 bevoegd om voor de supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om eens per twee weken een koopzondag aan te wijzen. Voor overige winkels in Hardenberg en Dedemsvaart kan het college maximaal 5 koopzondagen per jaar aanwijzen. Na de zomervakantie start een proefperiode van een jaar. \

Wethouder Alwin te Rietstap: “We willen het voor ondernemers in Hardenberg en Dedemsvaart mogelijk maken om op een aantal zondagen open te gaan. Tegelijkertijd willen we recht doen aan inwoners en ondernemers die hechten aan een vrije zondag. De komende periode gaan we met verschillende belanghebbende partijen in gesprek over de manier waarop we de proefperiode vormgeven. Daarin betrekken we ook ondernemers in andere kernen of ondernemers die niet deelnemen aan de proef.”

Evaluatie
Volgens Alwin te Rietstap volgt nog voor de zomervakantie van 2019 een evaluatie. “We gaan de ervaring die we opdoen samen met de belanghebbenden evalueren. Daarbij besteden we ook aandacht aan de overige kernen en de frequentie van zondagsopenstelling. Ons streven is om nog voor de zomervakantie van 2019 met een definitief voorstel te komen over hoe we willen omgaan met koopzondagen.”

180716 Martijn Breukelman en Han Wiendels van HMO ondertekenen intentieovereenkomst gebiedsontwikkelHARDENBERG - De gemeente Hardenberg en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel willen De Spinde in het centrum van Hardenberg een impuls geven.

Het is de ambitie dat detailhandel hier verdwijnt en dat het gebied wordt getransformeerd tot aantrekkelijke locatie om te wonen, te werken of voor voorzieningen. Wethouder Martijn Breukelman: “We gaan samen met de ondernemers onderzoeken of we deze ambitie waar kunnen maken.”

Kernwinkelgebied en aanloopgebieden
De gemeente Hardenberg werkt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren aan het versterken en toekomstbestendig maken van het centrum van Hardenberg. Dit gebeurt onder andere door uitvoering van het actieplan voor het centrum van Hardenberg. Als onderdeel van het actieplan is een detailhandelsstructuurvisie gemaakt en door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens deze visie wordt het kernwinkelgebied compacter gemaakt. De Voorstraat/Oosteinde, de Markt, Fortuinstraat en het Van Wevelinckhovenplein vormen de spil van het kernwinkelgebied.

Omliggende gebieden worden getransformeerd tot aantrekkelijke locaties voor wonen, werken of voorzieningen. Winkels in de omliggende gebieden worden zoveel mogelijk verplaatst naar het kernwinkelgebied.

De Spinde
Eén van de gebieden die volgens de detailhandelsstructuurvisie wordt omgevormd is De Spinde. De uitstraling en functie van dit gebied sluiten niet meer aan op de omgeving. In het winkelcomplex zijn nu nog ondernemers gevestigd. Wethouder Martijn Breukelman: “Het is onze ambitie deze detailhandel te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en eventueel de detailhandelsbestemming te verwijderen. Vervolgens kan het gebied toekomstbestendig gemaakt worden en kunnen er andere functies gevestigd worden, zoals bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, cultuur, zorg en wonen. Ook een make-over voor het omliggende gebied behoort tot de mogelijkheden.”

Samenwerking
De ontwikkeling van het gebied De Spinde gebeurt samen met de in de straat gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren en de Stichting Centrummanagement Hardenberg. De gemeente houdt op verzoek van de ondernemers regie bij het onderzoek naar het omvormen van het gebied. Daarom heeft de gemeente vorig jaar al het voormalige Rabobankpand gekocht.

De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) wil een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van het gebied. De HMO maakt samen met gemeenten locaties in binnensteden of op bedrijventerreinen weer vitaal door het inbrengen van kennis en kunde, het doen van investeringen en/of financiering. De HMO, handelt volledig zelfstandig en autonoom, zonder winstoogmerk. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van de HMO.

Intentieovereenkomst
Martijn Breukelman: “We gaan samen met de HMO en in overleg met de ondernemers het plan voor De Spinde verder uitwerken. Uit het plan moet blijken of het omvormen van De Spinde ruimtelijk, financieel en maatschappelijk gezien haalbaar is. We streven er naar dat er nog dit jaar meer duidelijkheid is over de haalbaarheid.”

De afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman (links op de foto) de overeenkomst. Directeur Han Wiendels (rechts op de foto) zette namens de HMO zijn handtekening.

Luister Live

Nu en Straks

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn