NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Mediators Het PaletHARDENBERG - Bijna twee jaar volgt openbare Jenaplanschool Het Palet uit Hardenberg het programma De Vreedzame School. In dit programma draait het om sociale competenties en democratisch burgerschap.

Eén van de onderdelen is het werken met leerlingmediatoren. Kinderen van de bovenbouw leren de mediatorrol te spelen in het oplossen van conflicten. Afgelopen week ontvingen zes leerlingen een certificaat voor het voltooien van de training.

De zes leerlingen zijn officieel geïnstalleerd als mediator. Zij hebben nu een rol in het oplossen van conflicten. Deze leerling-mediatoren zullen voortaan in de pauzes bij conflicten (en dus geen ruzies) tussen medeleerlingen gaan bemiddelen. Ze doen dat altijd samen met een maatje’, vertelt Monique Dikken namens de school.

'Natuurlijk blijft er het toeziend oog van de leerkrachten, die vanzelfsprekend de ontwikkelingen daarin goed in de gaten gaan houden en vooral  samen met de mediatoren in gesprek blijven.’

Het werken met de Vreedzame School biedt de kinderen, leerlingen en de ouders veel houvast. ‘Dit programma werkt niet alleen heel nadrukkelijk aan de sociale competenties van kinderen, maar ook aan burgerschap en democratie. Daarmee past het uitstekend bij de huidige eisen van de maatschappij; kinderen vormen tot wereldburger.’

Bij de Vreedzame School worden de leerlingen heel bewust betrokken in het samen vormgeven en bewaken van een goed en veilig klimaat: ‘Het is juist heel goed om de kinderen daarin zelf verantwoordelijkheid  te geven in het oplossen van conflicten in de klas en op het plein’, geeft Monique Dikken aan.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-17:00
Non-Stop Vrijdagmiddag
17:00-18:00
DolFijn (H)
18:00-19:00
Vechtdal Politiek
19:00-20:00
Non-Stop Vrijdagavond

Luister onderweg met TuneIn