NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG - Ruim tweederde van de inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Hardenberg voelt zich gelukkig.

Tweederde van de vijfenzestigplussers en 84 procent van de volwassenen ervaart een goede tot zeer goede gezondheid, zo blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD IJsselland. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de volwassenen overgewicht heeft en 1 op 5 drinkt overmatig alcohol.

GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. In het najaar van 2016 heeft de GGD de gecombineerde gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen uitgevoerd. Met deze gezondheidsmonitor wordt de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen uit de gemeente Hardenberg en andere gemeenten in regio IJsselland in kaart gebracht. Van de bijna 3.500 inwoners die benaderd zijn voor dit onderzoek hebben 614 volwassenen en 915 ouderen de vragenlijst voor dit onderzoek ingevuld. Een respons van 44%.

De resultaten van het onderzoek laten over het algemeen een positief beeld zien. Mensen die samenwonen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan alleenwonenden. Ook inwoners met een hoog opleidingsniveau voelen zichzelf vaker lichamelijk gezond dan inwoners met een laag opleidingsniveau. Ruim twee derde van de inwoners voelt zich gelukkig en ruim tachtig procent ervaart een goede tot zeer goede gezondheid. Participatie in de maatschappij heeft een positieve invloed op de gezondheidsbeleving van mensen. Daarom onderzocht de GGD ook de mate waarin mensen participeren. In de gemeente Hardenberg doet 55 procent vrijwilligerswerk. Dit is hoger dan het gemiddelde in de regio IJsselland. Zo’n 16 procent is mantelzorger.

Toch zijn er voor het gezondheidsbeleid van de gemeente ook een aantal aandachtspunten die uit de gezondheidsmonitor naar voren komen. Bij de vragen over de psychische gezondheid geeft 41 procent aan een matig of hoog risico op angststoornis of depressie te hebben. Eenzaamheid wordt door een derde van de volwassenen en door 47 procent van de ouderen gevoeld. Meer dan de helft van alleenwonenden voelt zich weleens eenzaam.

GGD onderzocht ook de leefstijlen die van invloed zijn op de gezondheid, zoals roken, drinken, overgewicht en bewegen. Twintig procent van de inwoners rookt, dat is ook het gemiddelde in de regio IJsselland. Daarentegen wordt in Hardenberg meer alcohol gedronken dan gemiddeld in de regio. Twintig procent vindt zichzelf een overmatige drinker. Meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht. Bijna twee derde van de inwoners van Hardenberg voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Hierbij is het opvallend dat meer ouderen voldoen aan deze norm dan volwassenen.

Het onderzoek van GGD is uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, het CBS en Sportservice Overijssel uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.ggdijsselland.nl/gemeenten .

Luister Live

Nu en Straks

15:00-16:00
Boeken met Michel (H)
16:00-17:00
Strictly Country
17:00-19:00
Gloriesound
19:00-21:00
De Grote Beer Draait Door
21:00-23:59
Non-Stop Zondagnacht

Luister onderweg met TuneIn