NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

alzheimercafeHARDENBERG - In het Boomstamrestaurant Het Heemse aan de Blanckvoortallee 2 wordt dinsdag 16 oktober weer een Alzheimercafé georganiseerd.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en omstreeks 21.30 uur is de afsluiting. (bijna) Elke derde dinsdag van de maand is het Alzheimer Café geopend. Een trefpunt voor mensen met dementie, partners, familieleden en naasten. Ook hulpverleners en belangstellenden zijn welkom. In een gemoedelijke sfeer praten de gasten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. Daarnaast is er een thema of onderwerp.

Deze avond is het thema: ‘Regel uw zaken….maar: wat en hoe?’ 

Wat te doen als iemand door de hersenziekte dementie niet meer goed voor zichzelf  kan opkomen en/of  voor zichzelf kan zorgen?

Dan is er bescherming nodig: sociale bescherming door familieleden, vrienden, buren en professionele zorgverleners, waardoor hun naaste met dementie zo veel mogelijk zijn of haar leven kan blijven leiden.

Maar ook de juridische bescherming van iemand met dementie is belangrijk:

Rechtsbescherming
De sociale en juridische bescherming vullen elkaar aan en lopen in elkaar over, wat prettig is als er beslissingen genomen moeten worden.

Belangrijk hierin is te weten welke wensen iemand heeft.

Wanneer en hoe kan ik mijn wensen hiervoor vastleggen?

Dhr. J. Zandvoort, notarisklerk van Vechtstede Notarissen zal u informeren over o.a. hoe dit thema bespreekbaar te maken, het met elkaar regelen, documenten voor welzijn, gezondheid en bezit opstellen, en hoe u uw vertegenwoordiging kan regelen.

Er is een boekentafel en informatie vanuit Alzheimer Nederland aanwezig.

U hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis, evenals het kopje koffie of thee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna Martens van Carinova Mantelzorgondersteuning, tel.: 0900 – 8662, of met Nora Wolsleger, maatschappelijk werker ouderenzorg van de Saxenburgh Groep, tel: 0523 – 277 000

Luister Live

Luister onderweg met TuneIn