NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis OmmenOMMEN - De gemeente Ommen stelt 200.000 euro beschikbaar voor het compacter maken en verbeteren van het winkelgebied in het centrum van Ommen.

Ondernemers of pandeigenaren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een subsidie voor het verbeteren van de gevel van hun winkelpand, het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied of het veranderen van de bestemming van een pand net buiten het kernwinkelgebied.

In de afgelopen jaren heeft de kwaliteit van het centrum van Ommen een flinke impuls gekregen met uitvoering van het programma Vecht voor het Centrum. Wethouder Bart Jaspers Faijer: “Om de kracht van het centrum verder te versterken, hebben we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een actieplan gemaakt. Een belangrijke ambitie uit dat plan is het concentreren van winkels in het kernwinkelgebied. Dat willen we stimuleren met een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt om de uitstraling van een pand te verbeteren of voor het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied.”

Stimulering detailhandel
Eén en ander is uitgewerkt in de subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel gemeente Ommen 2018’. Deze regeling gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in. In de periode tot en met 2021 is ieder jaar een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. In totaal gaat het dus om een bedrag van 200.000 euro.

Subsidiemogelijkheden
Pandeigenaren of ondernemers in het centrum van Ommen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor specifieke subsidies binnen deze regeling. De subsidie bestaat steeds uit een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt.

  • Voor pandeigenaren is er de plansubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het opstellen van een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan om de bestemming van een pand te wijzigen. 
  • Voor het daadwerkelijk verbeteren van de uitstraling van de gevel van een winkelpand in het kernwinkelgebied is er de gevelverbeteringssubsidie.
  • De verplaatsingssubsidie levert een bijdrage in de kosten van verplaatsing van een winkel aan de rand van het centrum naar het kernwinkelgebied.
  • Tenslotte voorziet de regeling in de transformatiesubsidie voor het veranderen van de bestemming naar een andere bestemming dan detailhandel of horeca.

De complete regeling inclusief alle voorwaarden is vinden op www.ommen.nl/subsidiedetailhandel.

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Kerk op Zondag
12:00-13:00
Gewijde Muziek
13:00-15:00
Non-Stop Zondagmiddag
15:00-16:00
Boeken met Michel (H)
16:00-17:00
Strictly Country

Luister onderweg met TuneIn