NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

OMMEN - De werkzaamheden voor herinrichting van de zuidelijke Vechtoever in Ommen zijn onlangs hervat.

Momenteel wordt het resterende oostelijke deel van de Koeksegeul gegraven. Het gehele project wordt in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Dankzij de nieuwe inrichting krijgen water en natuur in het gebied meer ruimte en zijn meer recreatieve mogelijkheden ontstaan.

In de tweede helft van 2016 is de herinrichting van de zuidelijke Vechtoever in het centrum van Ommen gestart. Allereerst is een groot deel van de nevengeul van rivier de Vecht gegraven. Deze ‘Koeksegeul’ loopt grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en over de oostrand van het scoutingterrein Ada’s Hoeve terug in de Vecht.

Het deel van de Koeksegeul tot aan de huidige ingang van camping De Koeksebelt is klaar. In verband met het recreatieseizoen is de afgelopen maanden niet gewerkt in het gebied.

Aannemer Nonak is begin oktober gestart met het graven van de laatste 300 meter van de Koeksegeul. Dit deel loopt over het bestaande campingterrein van de Koeksebelt aan de oostkant van het gebied. De Koeksegeul wordt in totaal 2 kilometer lang. Deze werkzaamheden duren nog circa 3 tot 4 maanden.

Door het graven van de Koeksegeul ontstaat langs de zuidelijke Vechtoever een eiland. Om ervoor te zorgen dat dit eiland bereikbaar is, zijn twee nieuwe bruggen over de Koeksegeul aangelegd. Eén brug ligt ter hoogte van de aansluiting met de Steenoever. De tweede brug ligt ter hoogte van de toegangsweg richting camping De Koeksebelt.

Als gevolg van de Koeksegeul verdwijnen aan de oostkant van het gebied campingplekken. Daarom is camping De Koeksebelt gedeeltelijk in westelijke richting uitgebreid. Hier zijn afgelopen zomer nieuwe campingplekken ingericht, ter vervanging van de plekken die verdwijnen.

Naar verwachting is de totale herinrichting van de zuidelijke Vechtoever in het voorjaar 2018 afgerond. De zuidelijke Vechtoever ligt tussen de Zwolseweg en de Vecht. Dankzij de nieuwe inrichting krijgen water en natuur in het gebied meer ruimte. Ook zorgt de nieuwe inrichting voor meer recreatieve mogelijkheden. Door de aanleg van de Koeksegeul daalt het waterpeil van de Vecht ter hoogte van de Hessel Mulertbrug met 8 centimeter bij pieken zoals in 1998. Dit is nodig omdat de Vecht hier op z’n smalst is. In 2014 kreeg de noordelijke Vechtoever al een nieuwe inrichting en is de Vecht verbreed. Hierdoor is het waterpeil van de Vecht ter hoogte van het centrum bij hoog water al flink gedaald.

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen werken samen aan het project. Het project Vechtoevers is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en mede mogelijk dankzij een provinciale subsidie.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-15:00
Non-Stop Maandagmiddag
15:00-18:00
Schijven voor Bedrijven (H)
18:00-20:00
Non-Stop Maandagavond
19:00-20:00
Duna
20:00-22:00
De Stamtafel

Luister onderweg met TuneIn