NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

gasfornuis

HARDENBERG - Het college van B&W wijst gebieden aan waar het tot 1 januari 2019 mogelijk blijft om met een aardgasaansluiting te bouwen.

Het gaat om woningbouwplannen die al in ontwikkeling zijn of in een vergevorderd stadium zijn. Wethouder Falco Bruinsma: “Door deze gebieden aan te wijzen zorgen we ervoor dat de transitie naar aardgasvrij bouwen vloeiend verloopt. We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen of de bouw stagneert. Wel dagen we particulieren en ontwikkelaars die in deze gebieden gaan bouwen uit om ondanks deze overgangsperiode toch voor een aardgasvrije woning te kiezen. Voor bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend geldt dat deze hoe dan ook aardgasvrij moeten zijn.”

Aardgasvrij bouwen
In de wet Voortgang energietransitie (wet VET) is geregeld dat de aansluitplicht voor aardgas voor netbeheerders bij kleinverbruikers per 1 juli 2018 is komen te vervallen. Er is sprake van een kleinverbruiker wanneer de gasmeter niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Dit is het geval bij huishoudens en kleine bedrijfsgebouwen. Dit betekent dat woningen en kleine bedrijfsgebouwen waarvan de omgevingsvergunning voor nieuwbouw na 1 juli 2018 wordt aangevraagd, niet meer worden aangesloten op aardgas. De gemeente mag hiervoor geen omgevingsvergunning afgeven.

Nieuwbouwplannen in vergevorderd stadium
Aardgasvrij bouwen past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Hardenberg. Het college van B&W wil energieneutraal bouwen bevorderen en de bestaande woningen verduurzamen. Tegelijkertijd wil het college zorgen voor een voldoende en divers aanbod woningen voor zowel jongeren, gezinnen als senioren. Momenteel is er veel vraag naar nieuwbouwwoningen. Daarom wordt volop gebouwd in de gemeente Hardenberg. Een groot aantal nieuwbouwplannen van particulieren en ontwikkelaars zijn in een vergevorderd stadium. In veel gevallen gaan deze bouwplannen uit van een met aardgas verwarmde woning. Doordat de wet VET eerder dan verwacht in werking is getreden, hebben particulieren en ontwikkelaars onvoldoende tijd gehad hierop in te spelen. Het achteraf aanpassen van een bouwplan tot een aardgasvrij ontwerp is ingrijpend en leidt tot vertraging in de bouw van woningen. Daarom wil het college zorgen voor een overgangsperiode.

Aanwijzen gebieden
Het college van B&W wijst gebieden aan waar het tot 1 januari 2019 mogelijk blijft om met een aardgasaansluiting te bouwen. Het gaat in Hardenberg om: - deelgebied De Cirkel in Marslanden - zwembadlocatie - nieuwbouwlocaties aan de Boomgaard, Voorstraat en Lage Gaardenstraat.

Ook de nieuwbouwplannen in de verschillende kernen worden aangewezen als gebied waar bouwen met aardgasaansluiting tijdelijk mogelijk blijft. In deze gebieden wordt al gebouwd of de ontwikkeling is in een vergevorderd stadium. \

Het gaat om de volgende gebieden:

  • Slagharen: Moeshoek en De Praam
  • Balkbrug: Katingerveld, Takens, Sluis V
  • Dedemsvaart: Bransveen
  • Mariënberg: De Marke
  • Bruchterveld: De Kuilen III
  • Kloosterhaar: De Meerstal
  • Bergentheim: Möllincksvaart
  • Radewijk: Middenin
  • Gramsbergen: Garstlanden
  • Sibculo: Kloosterterrein In deze gebieden bestaat uiteraard te allen tijde de mogelijkheid om gasloos te bouwen.

“Tijd en ruimte om aardgasvrije plannen voor te bereiden”
Wethouder Falco Bruinsma: “Door deze gebieden aan te wijzen zorgen we ervoor dat de transitie naar aardgasvrij bouwen vloeiend verloopt. We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen of de bouw stagneert. Voor particulieren is het bouwen van een woning een ingrijpende gebeurtenis. Zij moeten veel keuzes maken. Daarbij zijn consumenten vaak afhankelijk van de deskundigheid van aannemers of installateurs.

We zorgen er nu voor dat bouwplannen die al in een vergevorderd stadium zijn gewoon door kunnen gaan. Dat neemt niet weg dat we particulieren en ontwikkelaars van harte uitdagen om toch een aardgasvrije woning te bouwen. Voor bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend geldt dat deze aardgasvrij moeten zijn. Er is nu de tijd en ruimte om die aardgasvrije nieuwbouwplannen zorgvuldig voor te bereiden.”

Alternatieven voor aardgas
Voor de periode tot 1 januari 2019 ontwikkelt de gemeente beleid om aardgasvrije nieuwbouw te stimuleren. Tegelijkertijd blijft de gemeente met ontwikkelaars en bouwers in gesprek. Daarbij zet de gemeente in op de realisatie van zoveel mogelijk aardgasvrije nieuwbouw.

Falco Bruinsma: “Een warmtepompinstallatie is vaak een goed alternatief voor een gasketel. Voor de lange termijn kijken we samen met onze partners naar duurzame, betaalbare en betrouwbare alternatieven voor aardgas. Zo is er al het initiatief voor het open warmtenetwerk in Hardenberg.”

Luister Live

Nu en Straks

14:00-15:00
Non-Stop Maandagmiddag
15:00-18:00
Schijven voor Bedrijven (H)
18:00-20:00
Non-Stop Maandagavond
19:00-20:00
Duna
20:00-22:00
De Stamtafel

Luister onderweg met TuneIn