NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Centrum Hardenberg VlaggenHARDENBERG / DEDEMSVAART - De winkels in Hardenberg mogen dit jaar hun deuren openen op zondag 29 juli, 5 augustus en 12 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur.

De winkels in Dedemsvaart mogen deze zomer open op 19 augustus, 26 augustus en 2 september tussen 13.00 en 17.00 uur. Dat heeft het college van B&W besloten. Het aanwijzen van koopzondagen door burgemeester en wethouders is mogelijk nu de gemeenteraad heeft besloten de winkeltijdenverordening tijdelijk aan te passen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat het college van B&W binnen een aantal kaders ervaring op wil doen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad van Hardenberg op 17 juli besloten de Winkeltijdenverordening tijdelijk aan te passen. Met de aanpassing krijgt het college de bevoegdheid om koopzondagen aan te wijzen.

Praktische invulling
De gemeenteraad wil het college van B&W meer vrijheid en ruimte te bieden voor een praktische invulling van de in het coalitieakkoord gestelde kaders. Daarom heeft de raad middels een amendement besloten dat het college in het toeristisch seizoen en/of rond feestdagen ook koopzondagen kan aanwijzen die voor Hardenberg en Dedemsvaart dezelfde zijn. Dat kunnen wat de gemeenteraad betreft ook opeenvolgende zondagen zijn.

Drie koopzondagen in Hardenberg en Dedemsvaart in de zomervakantie
Vooruitlopend op de proefperiode die na de zomervakantie start, wijst het college voor de komende zomervakantie voor de kern Hardenberg drie koopzondagen aan:

  • 29 juli 2018
  • 5 augustus 2018
  • 12 augustus 2018

Voor Dedemsvaart wijst het college de volgende koopzondagen aan:

  • 19 augustus 2018
  • 26 augustus 2018
  • 2 september 2018

Op deze zondagen mogen winkels en supermarkten binnen de bebouwde kommen van Hardenberg en Dedemsvaart tussen 13.00 en 17.00 uur open. Deze data zijn door de winkeliersverenigingen Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC) en Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) gekozen.

Proefperiode
Dankzij het besluit van de gemeenteraad, is het college tot 1 september 2019 bevoegd om voor de supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om eens per twee weken een koopzondag aan te wijzen. Voor overige winkels in Hardenberg en Dedemsvaart kan het college maximaal 5 koopzondagen per jaar aanwijzen. Na de zomervakantie start een proefperiode van een jaar. \

Wethouder Alwin te Rietstap: “We willen het voor ondernemers in Hardenberg en Dedemsvaart mogelijk maken om op een aantal zondagen open te gaan. Tegelijkertijd willen we recht doen aan inwoners en ondernemers die hechten aan een vrije zondag. De komende periode gaan we met verschillende belanghebbende partijen in gesprek over de manier waarop we de proefperiode vormgeven. Daarin betrekken we ook ondernemers in andere kernen of ondernemers die niet deelnemen aan de proef.”

Evaluatie
Volgens Alwin te Rietstap volgt nog voor de zomervakantie van 2019 een evaluatie. “We gaan de ervaring die we opdoen samen met de belanghebbenden evalueren. Daarbij besteden we ook aandacht aan de overige kernen en de frequentie van zondagsopenstelling. Ons streven is om nog voor de zomervakantie van 2019 met een definitief voorstel te komen over hoe we willen omgaan met koopzondagen.”

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Kerk op Zondag
12:00-13:00
Gewijde Muziek
13:00-15:00
Non-Stop Zondagmiddag
15:00-16:00
Boeken met Michel (H)
16:00-17:00
Strictly Country

Luister onderweg met TuneIn