NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis OmmenOMMEN - De gemeente Ommen heeft in 2017 verder gebouwd en geïnvesteerd in Ommen. Ook is aandacht besteed aan het vernieuwen van zorg en welzijn. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente in 2017 meer geld overhoudt dan was verwacht. Het college van B&W stelt voor om het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve.

In het jaarverslag over 2017 blikt het college van B&W niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar ook op de afgelopen raads- en collegeperiode. Het college stelt vast dat het College Uitvoeringsprogramma vrijwel geheel is gerealiseerd.

Wethouder Ko Scheele (financiën): “In de afgelopen periode hebben we ons gericht op een financieel gezonde toekomst voor Ommen. Dankzij een voorzichtig financieel beleid en door scherpe keuzes te maken, bevinden we ons nu in financieel rustiger vaarwater. Hoewel het in bestuurlijk opzicht een bewogen jaar was, hebben we in 2017 verder gebouwd en geïnvesteerd in Ommen. Daar plukken we nu de vruchten van. Daarnaast hebben we ons in de afgelopen jaren gericht op het vernieuwen van zorg en welzijn. Daarbij staan initiatieven uit de samenleving en samenwerking centraal.”

Meer woningen in Ommen
De woningmarkt in Ommen is in de afgelopen jaren flink in beweging gekomen. De beschikbare kavels in De Vlierlanden zijn in 2017 nagenoeg uitverkocht. Ook in het centrum van Ommen en het gebied Haven-West is door ontwikkelaars in 2017 flink gebouwd. De positieve resultaten van grondverkopen zijn terug te zien in de jaarrekening. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar woningen, is in 2017 besloten de bouw van woningen te versnellen. Het gaat daarbij om allerlei typen woningen in verschillende prijsklassen. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporatie De Veste.

Ook de verkoop van bedrijventerreinen zat in 2017 in de lift. Op bedrijvenpark De Rotbrink werd in 2017 bijna 5 hectare grond verkocht. Daarmee ligt de gemeente Ommen ver voor op de afspraak met de provincie Overijssel die in 2017 is ondertekend. Deze afspraak zorgt ervoor dat op termijn vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen met elkaar in balans zijn.

Reserve op orde
Het college stelt voor om het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. Die komt daardoor uit op 10,8 miljoen euro en is dan ruim boven de nodige weerstand. De algemene reserve is bedoeld als financiële buffer voor risico’s en onzekerheden. Eén van de risico’s betreft de financiële consequenties van het besluit van de gemeente Hardenberg om uit te Bestuursdienst Ommen-Hardenberg te treden.

Luister Live

Luister onderweg met TuneIn