NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De onderhandelingsdelegaties van CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

De onderhandelaars leggen dit akkoord nu voor aan hun fracties. Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan nemen Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college van B&W.

Na een verkenningsronde zijn de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg op 20 april gestart. CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA zitten bij de onderhandelingen aan tafel. Deze week hebben de onderhandelingsdelegaties van de vier partijen tijdens de derde ronde van de besprekingen een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

Fracties
De vier partijen verwerken de afspraken die zij hebben gemaakt de komende dagen in de tekst van het coalitieakkoord. Volgende week bespreken de partijen de inhoud van het hoofdlijnenakkoord met hun fracties. De volgende ronde van de onderhandelingen staat gepland voor 7 mei. Dan komen onder andere de reacties van de vier fracties op het akkoord aan de orde.

“Stevige onderhandelingen in een constructieve sfeer”
Martijn Breukelman zit namens het CDA aan tafel bij de coalitiebesprekingen en is ook wethouderskandidaat. Hij is verheugd met het onderhandelingsresultaat: “Het zijn stevige onderhandelingen, maar zeker in een constructieve sfeer. We hopen dat dit zich vertaalt in collegiaal bestuur tijdens de komende vier jaar. De inhoud van het akkoord is herkenbaar voor alle deelnemers aan de onderhandelingen. De streekfunctie en het versterken van de positie van de gemeente Hardenberg in de regio zijn onderwerpen die we allemaal belangrijk vinden en die dus zeker terugkomen in het akkoord.”

College B&W
Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan heeft het college van B&W straks vier wethouders. Naast Martijn Breukelman (CDA) nemen dan Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-15:00
Non-Stop Maandagmiddag
15:00-18:00
Schijven voor Bedrijven (H)
18:00-20:00
Non-Stop Maandagavond
19:00-20:00
Duna
20:00-22:00
De Stamtafel

Luister onderweg met TuneIn