NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

AB9A3670OMMEN - Na eerst de noordelijke Vechtoever heeft nu ook de zuidelijke Vechtoever bij het centrum van Ommen een nieuwe inrichting gekregen. Op zaterdag 21 april hebben bestuurders van provincie, gemeente en waterschap samen met betrokken ondernemers en inwoners in het gebied het totale project Vechtoevers officieel afgerond met een feestelijk moment op camping de Koeksebelt.

De zuidelijke Vechtoever ligt tussen de Zwolseweg en de Vecht bij het centrum van Ommen. In dit gebied is een nevengeul met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor krijgt het water in de Vecht meer ruimte en komt het water bij de Hessel Mulertbrug 8 centimeter minder hoog bij pieken. Totaal zorgt het project Vechtoevers voor een peilverlaging van 15 cm in de Vecht bij hoogwater. De nevengeul loopt grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en langs de oostrand van Ada’s Hoeve (scoutingterrein). Deze nevengeul wordt in de volksmond ook wel “Koeksegeul” genoemd. Met de aanleg van de Koeksegeul is een eiland ontstaan. Voor de bereikbaarheid van de campings op het eiland zijn twee bruggen aangelegd ter hoogte van de Steenoever en de bestaande ontsluitingsweg van Camping de Koeksebelt. Camping De Koeksebelt is opnieuw ingericht en gedeeltelijk verplaatst naar het eiland.

Noordelijke Vechtoevers
In 2014 kreeg de noordelijke Vechtoever al een nieuwe inrichting. Hier zijn een passantenhaven, wandelpaden, een plein én een boulevard langs de Vecht aangelegd. Verder is de Vecht verbreed, het winterbed verlaagd en zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.De uitvoering van het project Vechtoevers Ommen zorgt voor meer ruimte voor water. Er is met name meer waterveiligheid gecreëerd bij extreem hoog water op de Vecht. Ook is de beleving van het gebied versterkt en krijgt natuur meer kansen. Ommen keert het gezicht weer naar de Vecht!

Project Vechtoevers
De gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen werkten gezamenlijk aan de ontwikkeling van Vechtoevers in Ommen. Om het project feestelijk af te sluiten voeren de bestuurders met een bootje naar het begin van de Geul. Daar knipten Cees Timmer (provincie Overijssel), Ilona Lagas (gemeente Ommen), Wim Stegeman (waterschap Vechtstromen) een lint door. Het project Vechtoevers is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en mede mogelijk dankzij een provinciale subsidie.

Luister Live

Luister onderweg met TuneIn