NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

halfstokIn de vooravond van 4 mei wordt in Nederland uitgebreid halfstok gevlagd als bewijs van eerbied en respect voor de doden. De Nationale Herdenking beperkt zich tot de vooravond van 4 mei. Om die reden is het halfstok vlaggen officieel beperkt van 18.00 tot 21.10 uur.

Op 5 mei, een nationale feestdag, wordt jaarlijks de bevrijding gevierd van het Koninkrijk der Nederlanden in 1945 van de Duitse en Japanse bezetter. Op 5 mei wordt de Nederlandse vlag in top gehesen, vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.
De Nationale Herdenking is jaarlijks op 4 mei Om 20.00 uur. Iedereen is dan 2 minuten stil. Ieder mens die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld is omgekomen, wordt dan herdacht..


In veel kernen in de gemeente Hardenberg worden 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Hieronder een overzicht van alle bijeenkomsten.

HARDENBERG - Van 11.15 tot 11.45 uur is er een programma voor bloemlegging bij de graven van de vliegeniers en die van verzetsman J.H. Prenger en de oorlogsslachtoffers G.J. Hekman en D.J. Plaggenmarsch. Om 11.15 uur wordt er verzameld bij de ingang van de oude begraafplaats Nijenstede aan de Stationsstraat in Hardenberg waar burgermeester Peter Snijders een korte toespraak houdt. Vervolgens worden bloemen gelegd. Inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om vanaf 19.40 uur aanwezig te zijn bij de dodenherdenking bij het herdenkingsmonument in het Stephanuspark bij het gemeentehuis. Om 19.45 uur worden de 143 namen van de gevallenen voorgelezen door leerlingen. Na de 2 minuten stilte is de krans- en bloemlegging door de aanwezigen. Afsluitend houdt wethouder Janssen een toespraak. Na de officiële herdenking houdt Zanglus een herdenkingsconcert in De Höftekerk. Aansluitend is er koffie.

GRAMSBERGEN - Burgermeester Peter Snijders legt om 16.00 uur met enkele kinderen bloemen bij het monument bij het voormalige gemeentehuis. De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de Boomhofkerk. Aan de bijeenkomst verlenen leerlingen van obs Prinses Irene en cbs De Akker en muziekvereniging Crescendo hun medewerking. Om 19.40 uur begint de stille omgang vanaf het Meiboomsplein naar de algemene begraafplaats aan de Anerdijk. Na de 2 minuten stilte speelt muziekvereniging S.D.G. het Wilhelmus. De kranslegging wordt gedaan door de Oranjevereniging en namens de gemeente Hardenberg. De kinderen van obs Prinses Irene en cbs De Akker leggen bloemen neer. Tot slot is er bij het vertrek van de begraafplaats gelegenheid bloemen op de graven te leggen.

BALKBRUG - Om 19.00 uur begint de herdenkingsdienst in ‘t Trefpunt, om 19.40 uur gevolgd door de stille tocht naar het monument. Door een leerling van OBS Oud Avereest wordt een gedicht voorgelezen. Daarna is er een kranslegging door een vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang Balkbrug. Het leggen van de bloemen gebeurt door scouting en twee kinderen uit groep 8 van de Prinses Margrietschool en twee kinderen uit groep 8 namens Oud-Avereest. Na de 2 minuten stilte zingen de aanwezigen twee coupletten van het Wilhelmus onder begeleiding van een orkest. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan de oorlogsgraven in Oud Avereest.

BERGENTHEIM - Op 4 mei wordt er verzameld bij het monument bij de brug te Bergentheim. De herdenking begint om 19.50 uur. Na een woord van welkom door de voorzitter van het comité ‘Herdenking Gevallenen te Bergentheim’ zal de muziekvereniging het lied ‘Wilt heden nu treden voor God, den Here’ spelen. Om 20.00 uur wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. Aansluitend zingen de aanwezigen twee coupletten van het 'Wilhelmus'. Daarna leggen het gemeentebestuur, het comité, een aantal leerlingen van de twee basisscholen van Bergentheim, nabestaanden en andere aanwezigen bloemen en kransen gelegd. In aansluiting daarop wordt een gedicht voorgedragen. Na de plechtigheid is er gelegenheid koffie te drinken in verenigingsgebouw De Bo naast de Oosterkerk aan de Kanaalweg-Oost 59 in Bergentheim.

BRUCHTERVELD - Inwoners van Bruchterveld en Omstreken worden 4 mei uitgenodigd om vanaf 19.45 uur aanwezig te zijn bij kerk De Ark om de gevallenen te herdenken. Namens de hele gemeenschap leggen de kinderen uit groep 8 van basisschool De Wiekslag een krans.

DEDEMSVAART - Om 19.30 uur verzamelen de Scouting en muziekvereniging Jubal zich rond het monument. Vervolgens leest Bosnië-veteraan Boudewijn Kok uit Dedemsvaart een verhaal voor met als thema ‘Verleden, heden, toekomst’. Olivier Beijlen, Erwin Veldsink en Noor Dijsselhof van obs ’t Kompas uit Dedemsvaart dragen een gedicht voor, evenals leerlingen van Chr. Daltonschool De Groen uit Dedemsvaart. Rond 19.50 uur is de kranslegging. Burgemeester Peter Snijders legt namens de gemeente Hardenberg een krans. Aansluitend is het woord aan leerlingen van het Vechtdal College uit Dedemsvaart. Er worden bloemen gelegd door leerlingen van Chr. Daltonschool De Groen, ’t Kompas en De Eiber uit Dedemsvaart, de scoutinggroep en andere aanwezigen. Om 20.02 uur brengen de leden van de scouting als groep een saluut, waarna twee coupletten van het Wilhelmus worden gezongen onder begeleiding van muziekvereniging Jubal.

HEEMSE - De Witte- of Lambertuskerk is donderdag 4 mei om 18.30 uur geopend. Namens het gemeentebestuur houdt Klaas Mulder een toespraak. Om 18.50 uur begint de stille tocht bij De Lambertuskerk aan de Scholtensdijk in Heemse.

KLOOSTERHAAR - De herdenkingsavond in Kloosterhaar begint om 19.15 uur bij de Openbare Basisschool Cantecleer met een welkomstwoord van een afgevaardigde van het Plaatselijke Belang, gevolgd door een toespraak van Erik van de Grampel van de gemeente Hardenberg. Aansluitend lezen kinderen van groep acht gedichten voor en speelt muziekvereniging Crescendo. Na de 2 minuten stilte speelt Crescendo het Wilhelmus. Daarna leggen kinderen, Plaatselijk Belang en de gemeente Hardenberg kransen.

DE KRIM - De bijeenkomst daar begint om 19.30 uur in dorpshuis De Planeet aan de Planetenstraat 6. Om 19.45 uur vertrekt de stoet naar herinneringsmonument De Kazemat aan de Parallelweg. Voorafgaand aan de 2 minuten stilte is er een korte toespraak door de voorzitter van Plaatselijk Belang en leest een leerling van de basisschool een gedicht voor. Daarna houdt raadslid Anne van de Hoek van de gemeente Hardenberg een toespraak. Aansluitend is de kranslegging, gevolgd door een gedicht van een basisschoolleerling. De bijeenkomst wordt afgesloten met een defilé langs het monument.

LUTTEN -  De herdenking begint om 19.50 uur bij het herdenkingsmonument bij de Hervormde Kerk. Na de 2 minuten stilte leggen de leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen bloemen bij het monument. Om 20.10 uur is de stille tocht naar de begraafplaats waar bij de graven van de Engelse piloten en de oorlogsslachtoffers bloemen worden neergelegd. Vervolgens houdt raadslid Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg een toespraak.

MARIëNBERG - De herdenking begint om 19.30 uur bij de hoek Nieuweweg/Stationsweg ter hoogte van de pastorie G.K.V. Om 19.35 uur is de kranslegging bij het NS monument, om 19.40 uur gevolgd door de stille tocht richting het monument aan de Nieuweweg. Na de 2 minuten stilte worden er kransen gelegd door leerlingen van groep 7 en 8 van de GBS de Regenboog en afgevaardigden van de gemeenten Hardenberg, Ommen en het 4 mei comité. Na de officiële herdenking is er een bijeenkomst in de Sionskerk te Marienberg.

SCHUINESLOOT - Om 19.40 uur is er een plechtigheid bij het monument op de hoek Schuineslootweg-Lage Landweg. Om 19.45 uur leest een leerling van de basisschool een gedicht voor, gevolgd door een toespraak van wethouder Douwe Prinsse. Aansluitend worden de namen voorgelezen van hen die  gevallenen voorgelezen. Na de 2 minuten stilte is de bloemlegging door de gemeente Hardenberg, de bestuursleden van Streekbelang en de Stichting Activiteiten, leerlingen van de basisscholen en de inwoners van De Belt/Schuinesloot. Een leerling draagt een gedicht voor en tot besluit houdt de voorzitter van Streekbelang De Belt/Schuinesloot een dankwoord.

SIBCULO - De inwoners van Sibculo en belangstellenden worden uitgenodigd om donderdag 4 mei om 19.00 uur aanwezig te zijn bij De Horst. Om 19.30 uur is de herdenking bij De Horst. Namens het gemeentebestuur woont raadslid Hans Botter de herdenking bij.

SLAGHAREN - In de RK Kerk in Slagharen wordt om 19.50 uur een oecumenische dienst gehouden. Om 19.50 uur verlaat het gezelschap de kerk en loopt in stilte naar het oorlogsmonument naast de kerk. Na de twee minuten stilte volgt het Wilhelmus en de bloemlegging door diverse partijen. Raadslid Jacco Rodermond woont namens het gemeentebestuur de herdenking bij.

 

Luister Live

Nu en Straks

14:00-15:00
Non-Stop Maandagmiddag
15:00-18:00
Schijven voor Bedrijven (H)
18:00-20:00
Non-Stop Maandagavond
19:00-20:00
Duna
20:00-22:00
De Stamtafel

Luister onderweg met TuneIn