NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

BRUCHTERVELD / DEN VELDE - De basisscholen in Bruchterveld en Den Velde worden vernieuwd. Dat is het advies van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De Wiekslag in Bruchterveld stond al op de nominatie om te worden herbouwd. In Den Velde is door de fusie van cbs Het Kompas en obs Den Velde nieuwbouw noodzakelijk. De planning is om in 2019 te starten met de bouw.

Naast de nieuwbouw in Den Velde en Bruchterveld, staan renovaties voor cbs Spreng-el in Ane, cbs De Akker in Gramsbergen en gbs Casper Diemer in Bergentheim op het programma voor 2019.

Meerjarenplan voor onderwijshuisvesting
De gemeente Hardenberg werkt sinds 2013 met een meerjarenplan voor huisvesting van het basisonderwijs. Hierdoor is er tijdig zicht op te verwachten kosten voor onderhoud, aanpassingen of nieuwbouw. Het plan wordt periodiek aangepast aan de ontwikkelingen en met de schoolbesturen besproken. Hierdoor zijn alle partijen op de hoogte, gegevens actueel en de investeringen vanuit de gemeente transparant. Zowel de gemeente als de schoolbesturen steken geld in de uitvoering van het integraal huisvestingsplan, vanuit ieders wettelijke verantwoordelijkheid.

Den Velde
-Voor Den Velde was in het oorspronkelijke huisvestingsplan geen nieuwbouw of grondige renovatie opgenomen. Maar omdat obs Den Velde en cbs Het Kompas fuseren tot fusieschool De Ravelijn, is het noodzakelijk het bestaande gebouw van obs Den Velde te renoveren en uit te breiden. Dit past binnen de visie van het integraal huisvestingsplan, dat uitgaat van minder scholen maar meer kwaliteit. Met de nieuwbouw in Den Velde is een sterke plattelandsschool het resultaat.

Bruchterveld
Het gebouw van de Wiekslag in Bruchterveld is meer dan honderd jaar oud en inmiddels toe aan nieuwbouw. Het schoolbestuur wil op eigen grond een nieuwe school aanbouwen aan dorphuis De Heujmansbelt. Hierdoor hoeven er minder vierkante meters worden gebouwd. Bovendien investeert het schoolbestuur in nieuwbouw voor kinderopvang. Zo ontstaat één gebouw met een breed aanbod, een zogenaamd integraal kindcentrum. Het initiatief wordt breed gedragen in Bruchterveld. De besturen van de school, het dorpshuis en plaatselijk belang werken hiervoor nauw samen. Een mooi voorbeeld van een aanpak die een grote meerwaarde heeft voor Bruchterveld.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-18:00
Sportradio
18:00-20:00
De Radioshow
20:00-21:00
Soulution
21:00-23:00
Dutch Blues Radio (H)
23:00-23:59
Non-Stop Zaterdagnacht

Luister onderweg met TuneIn