NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

AZC Hardenberg 1HARDENBERG - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil in het asielzoekerscentrum Hardenberg naast reguliere asielzoekers ook vluchtelingen opvangen die in afwachting zijn van de start van hun asielprocedure.

Ook vrijkomende reguliere opvangplekken kunnen door het COA worden gebruikt voor het opvangen van mensen uit deze groep. Het college van B&W heeft ingestemd met deze wijziging. Omwonenden staan positief tegenover deze ontwikkeling.

Het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg opende in oktober 2016 de deuren voor in eerste instantie een periode van vijf jaar. De gemeente Hardenberg en het COA hebben afgesproken dat in het AZC Hardenberg reguliere asielzoekers worden opgevangen. Dit zijn asielzoekers van wie de asielprocedure bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) loopt. Zij verblijven in het AZC Hardenberg in afwachting van de uitkomst van hun asielprocedure. Op dit moment wonen circa 520 reguliere asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Verzoek van COA
Naast de reguliere asielzoekers, vangt het COA in zogenaamde procesopvanglocaties vluchtelingen op die reeds geregistreerd en gescreend zijn, maar in afwachting zijn van het moment dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) hun asielaanvraag in behandeling kan nemen. Omdat de afhandelingstermijnen bij de IND steeds verder oplopen, neemt de bezetting van de procesopvanglocaties van het COA toe. Daarom vangt het COA deze groep vluchtelingen ook tijdelijk op in reguliere AZC-locaties. Het COA heeft de gemeente Hardenberg gevraagd om een deel van de capaciteit van het AZC Hardenberg te gebruiken voor het opvangen van deze specifieke groep vluchtelingen. Daarnaast wil het COA vrijkomende reguliere opvangplekken gebruiken voor het opvangen van deze mensen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het COA voor het opvangen van vluchtelingen die in afwachting zijn van de start van hun asielprocedure in het AZC Hardenberg. Daarbij heeft het college zorgvuldig gekeken naar de consequenties van deze wijziging voor de omgeving en voor de beschikbare voorzieningen in en buiten het AZC.

Het verzoek van het COA is met de omwonenden besproken. Zij staan positief tegenover de komst van deze groep AZC-bewoners.

Burgemeester en wethouders realiseren zich dat zonder de oplopende afhandelingstermijnen bij de IND een groot aantal mensen uit deze groep al als reguliere asielzoekers zouden zijn geplaatst in het AZC in Hardenberg.

Capaciteit AZC Hardenberg
In het AZC Hardenberg kunnen 700 mensen worden opgevangen. Omdat 30 plekken geblokkeerd zijn voor bewoners die op medisch advies alleen verblijven of voor crisissituaties, zijn er 670 plekken die daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Op dit moment wonen 520 reguliere asielzoekers in het AZC Hardenberg. Het is de bedoeling dat de resterende 150 plekken voor vluchtelingen in afwachting van de start van de procedure gebruikt worden. Ook vrijkomende reguliere opvangplekken, kunnen worden gebruik voor deze groep. Dat betekent dat de feitelijke bezetting van het AZC Hardenberg binnenkort toeneemt, terwijl het aantal reguliere asielzoekers in het AZC Hardenberg afneemt.

Luister Live

Nu en Straks

16:00-17:00
Strictly Country
17:00-19:00
Gloriesound
19:00-21:00
De Grote Beer Draait Door
21:00-23:59
Non-Stop Zondagnacht
00:00-13:00
Non-Stop Maandagmorgen

Luister onderweg met TuneIn