NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

VechtGRAMSBERGEN - Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan een plan opstellen voor een nieuwe inrichting van de Vecht bij Gramsbergen.

In de eerste helft van 2019 gaan zij samen met inwoners en betrokkenen aan de slag om een plan voor dit gebied te maken.  Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen nodigen inwoners en betrokkenen uit voor een eerste openbare bijeenkomst op maandag 1 april aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst krijgen inwoners informatie over het project en over de aanpak voor het komend jaar. Daarnaast kunnen inwoners hun eerste wensen en ideeën geven tijdens een inspirerende informatie- en ideeënmarkt. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 en 21.30 uur in De Binder.

Met een nieuwe inrichting van het gebied langs de Vecht, keert ook Gramsbergen het gezicht naar de rivier. Het gebied biedt veel mogelijkheden voor water, beleving en natuur.  Het gaat om de Vecht en haar uiterwaarden tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozensche Linie. Ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten wordt bij het plan betrokken. Een haventje, wandel- en fietspaden en meer ruimte voor water moeten zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussen Gramsbergen en de Vecht. Daarnaast is er aandacht voor natuur-inclusieve landbouw.

Samen een plan maken
Er zijn volop ideeën en wensen, maar nog geen concreet plan voor het gebied langs de Vecht tussen de wijk Baalder in Hardenberg en De Haandrik. Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen willen dit plan samen met inwoners van Gramsbergen en omgeving en met betrokken partijen zoals grondeigenaren, Stadsbelang en plaatselijk belangen uitwerken. Daarvoor vinden in de eerste helft van 2019 diverse ontwerpsessies plaats. Tijdens deze sessies werken deelnemers met elkaar aan ontwerpen die moeten leiden tot een inrichtingsplan.

Maandag 1 april worden belangstellenden bijgepraat over het proces, kunnen zij zich aanmelden voor de ontwerpsessies en hun eerste eigen wensen en ideeën meegeven aan de projectgroep.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

19.00 uur            inloop
19.30 uur            opening: door wethouder Alwin te Rietstap en Wim Stegeman, bestuurslid    waterschap Vechtstromen
19.45 uur             presentatie over het project door Marion Geerink, projectleider waterschap Vechtstromen
20.00 uur            introductie op de informatie- en ideeënmarkt door Jan-Arie van Berkum, gemeente Hardenberg
20.30 uur            start informatie- en ideeënmarkt
21.30 uur            einde van de inloopavond

Luister Live

Luister onderweg met TuneIn