NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

GreijdanusHARDENBERG - Op zondag 1 oktober is het weer Israëlzondag, een zondag waarop in veel kerken speciaal wordt stilgestaan bij Israël.

De dienst van deze zondag zal bij de Baptistengemeente in het teken staan van de speciale positie en betekenis van Israël binnen het Christelijk geloof. De dienst zal worden geleid door Ds. A. Wagenmakers.

Verder zal er muzikale medewerking worden verleend door de gospelformatie U-turn uit Emmen. Zij zingen een mooie mix van close harmony en Southern gospel. Samen met het Australische gebodsbord “U-Turn”, roepen zij d.m.v. hun muziek jong en oud op om in het leven een keuze voor God te maken.

Ook zal er een stand zijn met producten uit Israël, zoals wijnen e.d. De dienst start om 09.30 uur en wordt gehouden in het Greijdanus College aan de Burgemeester Schuitestraat 7a in Hardenberg. Ook gasten zijn van harte welkom!

Luister Live

Luister onderweg met TuneIn