NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Parkeergarages bordHARDENBERG - De gemeente gaat samen met consumenten, bewoners en ondernemers het parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg evalueren. Het college hecht namelijk veel waarde aan de mening van de samenleving, zij zijn immers de dagelijkse gebruikers van de parkeergelegenheden in het centrum van Hardenberg.

De evaluatie van het parkeerbeleid moet leiden tot een parkeerssysteem die gereed is voor de toekomst. Het onderzoek wordt deze zomer uitgevoerd. Het college heeft het plan van aanpak van de evaluatie beschreven in een brief aan de gemeenteraad.

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is opgenomen om samen met de middenstand een onderzoek te doen naar het functioneren van het betaald parkeren in het centrum van Hardenberg. Dit onderzoek wordt uitgebreid naar een evaluatie van het gehele parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg, omdat keuzes die worden gemaakt rond betaald parkeren effecten hebben op parkeren voor vergunningshouders en de parkeerrouting. Het onderzoek bestaat daarom uit drie onderdelen, namelijk:

  1. Evaluatie betaald parkeren
  2. Evaluatie vergunningshoudersparkeren
  3. Evaluatie parkeerroutering en verkeerscirculatie.

1. Evaluatie betaald parkeren
In de evaluatie van het betaald parkeren staat de mening van de consument centraal. Daarbij wordt onder andere onderzocht wordt wat de consument van betaald parkeren vindt en van het gebruikersgemak van het systeem. Daarnaast wordt gekeken naar het (technisch) functioneren van het systeem en naar toekomstige innovaties die het gebruikersgemak van het betaald parkeren kunnen verbeteren.

2. Evaluatie vergunningshoudersparkeren
Het onderzoek van vergunningshoudersparkeren richt zich onder andere op de omvang van de zones en het functioneren van dit systeem. Ook het gebruik van zogenoemde kraskaarten voor bezoekers van de vergunninghouder wordt onderzocht. De mening van de bewoners staat in deze evaluatie dan ook centraal.

3. Evaluatie parkeerroutering en verkeerscirculatie
De huidige parkeerroute is tegelijk met het betaald parkeren ingevoerd. Wijzigingen in dit systeem kunnen ook gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie en parkeerroutering.Samen met consumenten, bewoners en ondernemersConsumenten, bewoners en ondernemers worden nauw betrokken bij de evaluatie van het parkeerbeleid. Ook bij de opzet van de onderzoeken worden betrokkenen geraadpleegd. Alleen op deze wijze kan een goed en gedragen onderzoek plaatsvinden en voorstellen gedaan worden voor het nieuwe parkeerbeleid, waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit gaat nemen.

Planning
Na het opstellen van een gedragen onderzoeksplan, worden de onderzoeken rond de zomer uitgevoerd. Daarna worden de resultaten uitgewerkt en worden verschillende mogelijkheden opgesteld. Eind 2019 wordt een besluit genomen welke mogelijkheid de voorkeur heeft. Daarna neemt gemeenteraad een besluit het nieuwe parkeerbeleid. Na het dit besluit moeten de parkeersystemen mogelijk

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn