NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Samen Doen gaat per 1 juli 2019 verder als overheidsvennootschap. Hiermee kan de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners, de samenwerking met partners en de inzet op preventie verder verbeteren. Hulp en ondersteuning wordt daarnaast eenvoudiger en overzichtelijker door één aanspreekpunt voor inwoners met meerdere vraagstukken.

Met dit besluit van het college komt er een einde aan de proefperiode van vier jaar. “We hebben de afgelopen vier jaar veel geleerd en zijn klaar voor de volgende stap. We willen samen met onze partners goede zorg en ondersteuning bieden”, vertelt wethouder Alwin te Rietstap. “Daarbij willen we niet alleen zorg en ondersteuning bieden, maar juist helpen om problemen te voorkomen. We hebben al goede projecten op dat gebied, maar we kunnen samen nog meer bereiken. Daar trekken we ook extra geld voor uit”, aldus de wethouder.

Eén aanspreekpunt
In de gemeente zijn vier Samen Doen teams actief: Team West in Dedemsvaart, team Noord in Slagharen, team Zuid in Bergentheim en team Kern in Hardenberg. Hiermee is de zorg en ondersteuning voor inwoners dichtbij de mensen georganiseerd. Soms heeft een inwoner echter ondersteuning nodig of vragen op verschillende gebieden. Deze inwoner moet met al deze vragen bij één aanspreekpunt vanuit Samen Doen terecht kunnen. Het is de bedoeling om vanaf 1 juli dit jaar te werken met deze integrale intake.

Continue inzet op samenwerking en preventie
Samen Doen heeft in team West ervaring opgedaan met een preventienetwerk, in nauwe samenwerking met politie, woningstichting en GGD. Het preventienetwerk voorkomt dat inwoners tussen wal en schip raken, of dat problemen niet worden gesignaleerd of aangepakt. Ook worden in het netwerk samen preventieve voorzieningen opgezet. Vanwege de goede resultaten in gebied West wordt deze aanpak ook in de andere Samen Doen teams opgestart. Daarnaast wordt met alle partners en teams continu gezocht naar nieuwe manieren om problemen op tijd te signaleren en aan te pakken. Hiermee wordt de kwaliteit van de ondersteuning beter en sluit deze goed aan op de praktijk.

Van netwerkorganisatie naar overheidsvennootschap
De medewerkers van de Samen Doen teams komen in dienst van de overheidsvennootschap. Dit geldt voor zowel de medewerkers van de gemeente als die van de kernpartners (MEE, Landstede, de Stuw, Baalderborg, Saxenburg Groep, Carinova, de Kern, RIBW en Jeugdbescherming Overijssel). De gemeente Hardenberg treedt op als aandeelhouder. Daarnaast wordt een Raad van Advies ingesteld waarin kennispartners zitting kunnen nemen.Vervolgproces Het besluit over de overheidsvennootschap is een voorgenomen besluit. Zodra er een advies is van de ondernemingsraad van de gemeente Hardenberg, wordt in overleg met alle partijen een Sociaal Plan opgesteld. Met de gemeente Ommen vindt overleg plaats over het Samen Doen team in Ommen. In 2019 functioneert het team Ommen volgens afspraak onder regie van de teamleider Hardenberg.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-18:00
Sportradio
18:00-20:00
De Radioshow
20:00-21:00
Soulution
21:00-23:00
Dutch Blues Radio (H)
23:00-23:59
Non-Stop Zaterdagnacht

Luister onderweg met TuneIn