NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis Hardenberg

HARDENBERG - Op zaterdag 23 februari vallen de belastingaanslagen in de digitale brievenbus. Het gaat om de gecombineerde aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen over het jaar 2019. Degenen die zich hebben aangemeld bij MijnOverheid, ontvangen de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal in hun berichtenbox van MijnOverheid. Anderen ontvangen de aanslag per post.

Het gaat om de aanslagen voor onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en/of Bedrijven Investeringszone (BIZ). De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren, zoals het onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. De tarieven van de belastingen worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald.

Vragen? Gewoon even bellen!
De gemeente Hardenberg wil de dienstverlening rond de afwikkeling van reacties en bezwaren vereenvoudigen en versnellen. Soms zijn er eenvoudige vragen over de WOZ-waarde of zijn er onjuistheden in de belastingaanslag te melden. In die gevallen is het niet nodig een bezwaarschrift te schrijven. De gemeente kan wellicht de vraag of opmerking telefonisch oplossen. Daarom heeft de gemeente Hardenberg zich voorbereid op snelle afhandeling van reacties en bezwaren.

Belastingplichtigen kunnen bellen met de gemeente (14 0523) of het contactformulier op de site invullen, www.hardenberg.nl/woz. Zij krijgen vervolgens direct een medewerker aan de telefoon om het bezwaar te bespreken. De medewerker beoordeelt daarna het bezwaar en controleert daarmee de gegevens. Bij beoordeling van de WOZ-waarde kan een inpandige opname noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt direct een afspraak ingepland. Meer informatie over informeel bezwaar indienen is te vinden op www.hardenberg.nl/belastingen.

Deze manier van werken heeft zowel voor de belastingplichtigen als voor de gemeente voordelen. Zij hoeven geen brief te schrijven en de gemeente kan de reactie snel afhandelen. De gemeente hanteert deze werkwijze van 25 februari tot en met 29 maart 2019. Indien nodig is daarna nog tijd om officieel bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde/belastingaanslag.

Inloopavonden voor vragen over WOZ
Voor het beantwoorden van vragen over de WOZ-waarde houdt de gemeente ook een aantal inloopavonden. Als iemand het niet eens is met de WOZ-waarde, dan kan diegene een bezwaarschrift schrijven. Maar vaak is dat helemaal niet nodig. Tijdens extra avondopenstellingen bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg kunnen medewerkers vragen snel behandelen.

De extra avondopenstellingen vinden plaats op de volgende data:

  • Donderdag 28 februari van 18.00 tot 20.00 uur
  • Donderdag 7 maart van 18.00 tot 20.00 uur

Hondenbelasting verlaagd
De tarieven voor gemeentelijke belastingen worden met alleen het inflatiepercentage verhoogd. Een uitzondering geldt voor de hondenbelasting. Het tarief voor de eerste hond is in 2019 met 5 euro verlaagd, het tarief voor de tweede hond is 7 euro lager.

 

Meer weten over de gemeentelijke belastingen?

Alle informatie over de gemeentelijke belastingaanslagen 2019 zijn te vinden op www.hardenberg.nl/belastingen. Mocht de gewenste informatie er niet bij staan, dan zit het telefoonteam van de gemeente klaar: 14 0523.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-18:00
Sportradio
18:00-20:00
De Radioshow
20:00-21:00
Soulution
21:00-23:00
Dutch Blues Radio (H)
23:00-23:59
Non-Stop Zaterdagnacht

Luister onderweg met TuneIn