NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

boekenHARDENBERG / DEDEMSVAART - In de bibliotheken van Hardenberg en Dedemsvaart is een Taalpunt ingericht voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, spreken of luisteren. Momenteel zijn de Taalpunten op zoek naar nieuwe Taalcoaches.

Het Taalpunt is de plek waar vraag en aanbod op het gebied van laaggeletterdheid worden samengebracht. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, spreken of luisteren kunnen bij Taalpuntdocent Hanneke Ardesch terecht voor hulp. Zij zoekt een passende taalcoach bij de taalvrager. Ook kan zij de taalvrager doorverwijzen naar een ROC of andere taalopleider. Deze begeleiding is geheel gratis en de lesmaterialen worden beschikbaar gesteld door Stichting Lezen en Schrijven. Het Taalpunt is niet alleen voor anderstaligen. Ook geborgen en getogen Nederlandstalige mensen kunnen terecht voor hulp bij het Taalpunt.

Momenteel zijn de Taalpunten op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de functie van Taalcoach. Vooral in Dedemsvaart zijn er nog veel Taalcoaches nodig. Een Taalcoach ondersteunt laaggeletterde mensen om beter te leren lezen, schrijven, spreken en luisteren. Hierdoor kunnen zij zich beter redden in de maatschappij en hun sociale netwerk vergroten. Een Taalcoach begeleidt één deelnemer of een groepje. Voorafgaand volgt de Taalcoach een training van vier dagdelen.  

Geïnteresseerden in een vrijwilligersfunctie als Taalcoach kunnen contact opnemen met Taalpuntdocent Hanneke Ardesch via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jan GriepinkDEVENTER - De Raad van Toezicht van Carinova heeft de heer J.(Jan) Griepink per 1 juli benoemd tot lid Raad van Bestuur. Hij volgt daarmee mevr. L. (Leontine) Verhoeven op die de organisatie per 1 mei verliet.

Jan Griepink heeft in de afgelopen 8 jaar de functie van zorgdirecteur vervuld binnen Carinova en was tevens lid van het management team. Jaren waarin Carinova zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel een gigantische transitie heeft doorgemaakt met als rode draad kleinschaligheid, wijkgericht werken, vastgoed ontwikkeling en meer ruimte voor professionals.

In zijn nieuwe rol zal de heer Griepink, samen met de voorzitter Raad van Bestuur de heer H. (Henk) van Zwam, vorm geven aan de doorontwikkeling van de organisatie. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de toename van complexe zorgvraagstukken zijn hierbij grote uitdagingen. Het toepassen van innovatieve werkwijzen, e-health en het binden en boeien van medewerkers kunnen rekenen op extra aandacht. Uitgangspunt is kwalitatief hoogstaande zorg waarbij samenwerking centraal staat. Het nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan voor 2019-2021 zal hierbij leidend zijn.

De Raad van Toezicht is er van overtuigd dat met deze benoeming het bestuur van Carinova zodanig is samengesteld dat de uitdagingen die op de organisatie afkomen adequaat kunnen worden aangepakt.

eerste pijler ziekenhuis geboord 2HARDENBERG - Op donderdag 28 juni heeft de Saxenburgh Groep de eerste paal van het nieuwe medisch centrum geboord.

Met de boorceremonie start de Saxenburgh Groep samen met Dura Vermeer Bouw Hengelo en Goossen te Pas Bouw het bouwproces. ‘s Ochtends hebben enkele bouwvakkers de medewerkers uit het ziekenhuis getrakteerd op slagroomsoesjes en uitgenodigd voor de ceremonie. Dit vriendelijk gebaar was een mooie start voor een tweejarige samenwerking.

eerste pijler ziekenhuis geboord 1Om half een werden enkele honderden aanwezigen verwelkomt door bestuurder Refik Kaplan. In zijn speech vertelde hij onder andere over de bronskleurige aluminium gevelbekleding van het nieuwe medisch centrum. “Deze gevelbekleding geeft het nieuwe ziekenhuis een vriendelijke en toegankelijke uitstraling. Door de speling van het licht ziet de gevelbekleding er iedere dag iets anders uit. Zo geeft een bewolkte hemel een ander effect dan een strakke blauwe lucht. Dit geeft een heel eigen sfeer aan het nieuwe ziekenhuis en maakt dat het gebouw herkenbaar en onderscheidend is in de regio.”

Naast de bouw van het ziekenhuis werd ook de ontwikkeling van het nieuwe gezondheidspark bekrachtigd. Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep, en Peter Snijders, burgemeester van de Gemeente Hardenberg tekenden de ontwikkelingsovereenkomst. Vervolgens nam Janssen plaats in de boorinstallatie en boorde de eerste paal. Een spectaculair afscheid voor de voorzitter Raad van Bestuur, die per 1 augustus wordt opgevolgd door Wouter van der Kam. Na afloop was er voor alle aanwezigen een traditioneel bouw-gehaktballetje die in de stralende zon werd genuttigd.

In totaal worden er de komende weken 490 palen geboord voor de fundering van het nieuwe medisch centrum. De bouwers kiezen voor boren in plaats van heien om hiermee de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

ommen hardenbergHARDENBERG / OMMEN - De colleges B&W van Ommen en Hardenberg zijn het eens geworden over het beëindigen van de samenwerking in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg met ingang van 1 januari 2019. De gemeenteraden van beide gemeenten moeten de afspraken goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in juli. 

De beide colleges hebben afspraken gemaakt over hoe zij de huidige samenwerking beëindigen. Ook zijn afspraken gemaakt over hoe de gemeenten ieder hun eigen organisatie inrichten. De gemeente Hardenberg kiest voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. De gemeente Ommen wordt een regiegemeente die veel taken uitbesteedt of inhuurt. Ommen vormt daarom een compacte organisatie met een personeelsbestand van ongeveer 45 medewerkers.

Dienstverlening waarborgen
Om de dienstverlening richting inwoners en ondernemers te waarborgen, brengt de gemeente Ommen tijdelijk een aantal taken bij de gemeente Hardenberg onder. Het gaat om de administratie van het sociaal domein, beheer van het openbaar gebied, ICT, gegevensbeheer en het gemeentearchief. Hiervoor sluiten de twee gemeenten zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten met een minimum looptijd van zes jaar.

Overige taken brengt Ommen mogelijk op termijn bij andere partijen onder. Dit wordt de komende periode nader uitgewerkt. Omdat het niet praktisch is om dit al voor 1 januari 2019 georganiseerd te hebben en om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen, brengt de gemeente Ommen deze taken tijdelijk voor een periode van 1 tot 2 jaar onder bij de gemeente Hardenberg. 

Personeel
Zorgvuldigheid naar het personeel van de Bestuursdienst stond de afgelopen weken voorop in de gesprekken tussen de beide colleges. Afgesproken is dat alle vaste medewerkers van de Bestuursdienst per 1 januari 2019 overgaan naar de nieuwe organisatie van Ommen of Hardenberg.

Ommen start zo snel mogelijk met het werven van personeel voor de eigen organisatie. Medewerkers van de Bestuursdienst kunnen solliciteren op een functie bij de nieuwe gemeente Ommen.

De gemeente Hardenberg neemt alle medewerkers van de Bestuursdienst in dienst die niet overgaan naar Ommen. Met deze afspraak bieden de gemeenten maximale zekerheid voor de medewerkers van de Bestuursdienst.

Financiële afspraken
In het akkoord maken de beide gemeentebesturen afspraken over de financiële afwikkeling. Omdat beide gemeenten op een groot aantal terreinen blijven samenwerken, worden de financiële gevolgen grotendeels met gesloten beurzen verrekend. Wel betaalt Hardenberg aan Ommen een eenmalige uittreedsom van 1,3 miljoen euro, nu Hardenberg het besluit heeft genomen om uit de Bestuursdienst te stappen.

Gemeenteraden 
De colleges van B&W bieden het akkoord nu aan de beide gemeenteraden aan. De gemeenteraden bespreken het akkoord in juli. Als de gemeenteraden instemmen met het akkoord, wordt het opheffen van de Bestuursdienst in september 2018 formeel geregeld.

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is op 1 juli 2012 ontstaan na een fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In december 2017 besloot het college van B&W van de gemeente Hardenberg om de uit de Bestuursdienst te stappen.

Collecte opbrengst voor NOOS 1 MediumHARDENBERG - Dinsdagavond 26 juni mocht voorzitter Gert de Jong van Omroep NOOS een mooie gift ontvangen uit handen van de organisatoren van het interkerkelijke 'Samen Zingen'.

'Samen Zingen' is een interkerkelijke samenzang, welke voortkomt uit de samenwerking tussen de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de PKN. Deze samenzang wordt eens in de 2 maanden gehouden. 

Prachtige dienst
Samen Zingen dienst 9 juni 2018 1Bij de zeer goed bezochte kerkdiensten van 'Samen Zingen' wordt er elke keer een collecte gehouden waarvan de opbrengst gaat naar een organisatie die zich voor de gemeenschap inzet en draait op vrijwilligers. Op 9 juni jl. was er weer een prachtige dienst gehouden, bezocht door ongeveer 500 mensen. Tijdens deze kerkdienst, welke gehouden werd in de Höftekerk, werd acte de présence gegeven door Herman Boerman op orgel en Gehrard Meerholz op synthesizer en was er een optreden van bariton Gert Pannekoek, welke allen geheel belangeloos deelnamen.

Religieuze uitzendingen

De collecte die bij deze dienst werd gehouden kwam ten goede aan Omroep NOOS, omdat de omroep ook de nodige aandacht schenkt aan religieuze uitzendingen, zoals 'Kerk op Zondag', 'Gewijde Muziek' en 'Gloriesound'. De organisatie is hier zeer content mee en wilde op deze wijze de omroep steunen met dit werk.

Opbrengst
De collecte bracht een mooi bedrag voor Omroep NOOS op van € 695,10, waar de omroep zeer dankbaar voor is. Voorzitter Gert de Jong belooft dat de organisatie van 'Samen Zingen' beslist terugkoppeling zal krijgen waaraan dit besteed gaat worden. Zeker is dat het bedrag ten goede zal komen aan het mogelijk maken van het continuëren van de religieuze uitzendingen.

Interview
Zaterdagmiddag 30 juni zal er in het programma 'Edwin Online' tussen 12 en 2 een interview zijn met de voorzitter van Omroep NOOS Gert de Jong en de organisatoren van 'Samen Zingen' Gert Vlot, Anno Sportel en Hilko Klinge.

 

Luister Live

Nu en Straks

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn