NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

t holt GrootHARDENBERG - Zaterdag 10 november wordt het traject Hardenberg-Coevorden van de N34 feestelijk heropend. 

Van 10 tot 14:30 worden er onder het nieuwe viaduct 't Holt, dat de N34 overbrugt ter hoogte van de JC Kellerlaan, allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij naast vermaak ook vooral informatie over de vernieuwde N34 is te verkrijgen. Tussen 10 en 11 is er een tijdrit voor wielrenners die zal starten in Ane, waarna de wielrenners 5 Km mogen sprinten richting Hardenberg, waar de finish zal zijn ter hoogte van de afslag voor het viaduct. Daarna wordt dezelfde route afgelegd door hardlopers, die om half 12 zullen starten.

Intussen is er voor recreatieve fietsers ook de gelegenheid om over de N34 te fietsen, maar dan in tegenovergestelde richting, gescheiden van de wielrenners / hardlopers door de groene strook in het midden van de weg, die aangeeft dat de N34 een 100Km weg is. Voor deze fietsers is een tocht van 22Km uitgezet, die zal leiden langs verschillende kunstwerken en punten waar informatie over de N34 te vinden is.

Bij het viaduct ''t Hoge Holt' wordt er een zogeheten verkeersplein ingericht waar onder meer een barista, springkussens, de ANWB Streetwise bus, een rijsimulator en Veilig Verkeer Nederland aanwezig zullen zijn. Er wordt veel bezoek verwacht in verband met de grote interesse die voor het N34 project getoond is, men adviseert dan ook op de fiets of te voet naar het evenement te komen in verband met de beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Na de festiviteiten die tot 14:30 zullen duren zal vervolgens in de feesttent aan de Hofsteeweg, dichtbij het viaduct 't Holt het officiële deel plaatsvinden dat zal leiden tot de (her)opening van de N34 voor het reguliere autoverkeer. Allereerst zal de gedeputeerde mobiliteit, water en sociaal van de provincie Overijssel, Bert Boerman een toespraak houden, gevolgd door wethouder Alwin te Rietstap van de gemeente Hardenberg. Daarna zal er op de locatie een mini symposium zijn. Om 15:45 staat de officiële opening van de N34 gepland, waarna vanaf ca 16:00 uur de N34 weer open zal zijn voor het verkeer.

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de N34, waarbij de voorheen 80Km provinciale weg omgebouwd is naar een 100Km stroomweg. Dat houdt in dat het autoverkeer zonder oponthoud van kruispunten, oversteekplaatsen en dergelijke veilig door kan rijden. Daarom kan ook de maximumsnelheid verhoogd worden naar 100Km/u. Een aantal kruispunten zijn afgesloten, andere kruispunten, zoals het grote kruispunt met de J.C. Kellerlaan/Hofsteeweg is nu ongelijkvloers gemaakt. Hierdoor zullen de files die er regelmatig tussen het viaduct van de N343 en dat kruispunt stonden tot het verleden horen.

Ook is de weg verbreed en is er aan beide zijden een bredere berm gecreëerd. Ook de markeringen zijn verbeterd en wordt over het gehele traject nu een dubbele doorgetrokken streep gehanteerd. De markeringen zijn voorzien van een reliëf waardoor de bestuurder duidelijk voelt en hoort als deze streep overschreden wordt. De groene band in het midden moet duidelijk maken dat het nu om een autoweg gaat, wat uiteraard ook op de bebording duidelijk aangegeven wordt.

Voorlopig mag er echter nog slechts 80Km gereden worden op de weg, voor de veiligheid van de wegwerkers, die nog werken aan het afwerken van de weg en de tunnels die eronderdoor liggen. Overigens geldt dat ook voor het deel tussen de N343 en de rotonde bij de Witte Paal. Hoewel de weg geheel gereed lijkt te zijn, vinden er ook daar rond de N34 nog verschillende werkzaamheden plaats. Zodra alle werkzaamheden afgerond zijn zullen de borden die de snelheid tot 80Km/u beperken verwijderd worden en mag er 100km/u gereden worden.

Bij Ane is het gehele viaduct vervangen in slechts 7 weken tijd. Eigenlijk stond dit viaduct pas op de planning voor vervanging over ca. 10 jaar, maar er is gezien de staat van het viaduct en de ingrijpende werkzaamheden van de gehele N34 gekozen om dat nu al te doen. Vooral ook omdat de weg ook breder is geworden en dus bij het viaduct smaller zou worden en men over 10 jaar de weg opnieuw voor een langere tijd zou moeten afsluiten. Het viaduct was afgelopen week al in het nieuws omdat ruim voor de opening de glazen geluidswering al was beklad met graffiti. Dit is inmiddels voor de opening weer schoongemaakt.

Edwin Westerhoff studiofotoHARDENBERG - Na een tijd afwezig te zijn geweest in onze programmering, start het NOOS Magazine een nieuwe serie uitzendingen.

Ook in deze serie zal Edwin Westerhoff wekelijks interessante gasten uit onze gemeente te gast hebben in de studio, om met hen te praten over actuele onderwerpen. In het NOOS Magazine komen zo uiteenlopende onderwerpen voorbij. 

Het programma zal live worden uitgezonden op de dinsdagavond van 18:00 uur tot 19:00 uur, en worden herhaald op de dinsdagmiddag tussen 14:00 uur en 15:00 uur en op de donderdagavond van 18:00 uur tot 19:00 uur.

open dag hospiceHARDENBERG - Afgelopen week hield hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg maar liefst drie dagen Open Huis. Op donderdag 11 oktober, vrijdag 12 oktober en zaterdag 13 oktober was iedereen welkom om een kijkje te komen nemen en zich te laten informeren hoe het er in het hospice aan toe gaat.

De vrijwilligers van het hospice waren aangenaam verrast dat ruim 200 mensen van de gelegenheid gebruik maakten het hospice te bezoeken. “We hadden speciaal een ochtend voor onze donateurs maar ook was er gelegenheid voor de buren en mochten we daarnaast ook nog een groot aantal scholieren van het voortgezet onderwijs welkom heten” zegt Jan Hamhuis, samen met de coördinatoren Karien Egberts, Anja de Groot en Truida van der Veen de drijvende kracht achter de organisatie.

"Het is onmogelijk om alles te noemen, maar wat hadden we weer geweldige dagen en wat hebben we veel complimenten mogen ontvangen. Vooral het wonen in een hospice is goed naar voren gekomen.", aldus Hamhuis.

“Wat mooi wat jullie allemaal doen, het is net een gewoon huis!” was de opmerking vaak gehoord werd. “En alles wat de gast nog graag wil is bij jullie mogelijk!”

Tijdens deze dagen waren natuurlijk ook veel van de vrijwilligers aanwezig om rondleidingen te geven of informatie te verstrekken. Ook mooi dat op zaterdagmorgen nog een meisje van de jeugdgroep “Teenz” (zij kwamen vrijdagavond met 22 personen) een enveloppe kwam brengen met wat zakgeld van alle kinderen en een mooie kaart met een dankwoord!

De vrijwilligers van het hospice hebben het als een voorrecht beschouwd om al deze bezoekers in het hospice te mogen ontvangen. Volgens hen was de belangstelling was letterlijk en figuurlijk weer hartverwarmend. 

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg ondersteunt een proef met draadloos internet.

Dit kan er voor zorgen dat alle inwoners en bedrijven in het buitengebied kunnen beschikken over snel internet. In het buitengebied van de gemeente is de aanleg van het glasvezelnetwerk eind 2018 afgerond. Daarmee beschikken de meeste inwoners, scholen en bedrijven over een snelle internetverbinding.

Toch is ongeveer 2% van de gebouwen in de gemeente niet aangesloten. Dit komt door de ligging van die gebouwen. De kosten om glasvezel aan te leggen zouden te hoog worden, of is door natuurlijke en kunstmatige hindernissen niet mogelijk.

Proef met draadloos internet
Om toch aan de ambitie van de gemeente en de provincie te voldoen dat iedereen kan beschikken over snel internet, is gezocht naar alternatieven voor glasvezel. Die oplossing kan draadloos breedband bieden.

Bewoners van 16 percelen kunnen meedoen met de proef. Hiervoor hebben zij een uitnodiging van de gemeente ontvangen. De proef is bedoeld om technische, economische en juridische aspecten te toetsen. Blijkt na de proef dat draadloos breedband een goede oplossing is, wordt het mogelijk om meer adressen binnen de gemeente te voorzien van snel, draadloos internet.

Gemeente ondersteunt de proef
“Een snelle internetverbinding is in deze tijd nodig. Daarom wil ik dat alle adressen in de gemeente hierover kunnen beschikken. Lang nadenken om mee te doen met de proef met draadloos internet was dan ook niet nodig. Ik ondersteun het van harte en hoop dat de proef slaagt”, aldus wethouder Falco Bruinsma.

De markt zoekt mogelijkheden om ook de laatste 2% van de adressen te voorzien van snel internet. Gemeente en provincie hebben hierin de rol van verbinder, toezichthouder en vergunningverlener.

lezing reestkerkBALKBRUG - Vier jaar geleden hielden Jan Oosterkamp, Luc Smink en Koos Oosterkamp een bijzondere presentatie over WO1 in de Reestkerk.

Op 10 november, precies 1 dag voordat het 100 jaar geleden is dat de wapenstilstand werd gesloten in 1918, nemen deze drie ons opnieuw mee naar de slagvelden. Het wordt weer een superboeiende, multimediale avond, maar met een heel andere focus, namelijk het eind van de oorlog.

Hoe verliepen die laatste dagen van de Grote Oorlog. Hoe was dat aan het front?  Wat troffen de soldaten aan die de oorlog hadden overleefd en die naar huis gingen? Hoe was het bij die miljoenen families in Europa, waar geen geliefden thuiskwamen? In de lezing worden deze zaken bekeken door de ogen van 3 gewone soldaten. Een Franse, een Duitse en een Britse frontsoldaat.

Opnieuw een bijzondere avond over WO1 op een historische dag, die u niet wilt missen.

De lezing wordt 10 november gegeven in de Reestkerk, Oud Avereest 5 in Balkbrug en begint om 20:00 uur. De kerk opent haar deuren om 19:30 uur. De entree is 5 euro.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-17:00
De Stamtafel (H)
17:00-19:00
Non-Stop Dinsdagavond
19:00-20:00
Gewoon Daniël
20:00-22:00
Dutch Blues Radio

Luister onderweg met TuneIn