NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG - In het Boomstamrestaurant Het Heemse aan de Blanckvoortallee 2 wordt er dinsdag 21 mei weer een Alzheimercafé georganiseerd.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en omstreeks 21.30 uur is de afsluiting. (bijna) Elke derde dinsdag van de maand is het Alzheimer Café geopend. Een trefpunt voor mensen met dementie, partners, familieleden en naasten. Ook hulpverleners en belangstellenden zijn welkom. In een gemoedelijke sfeer praten de gasten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. Daarnaast is er een thema of onderwerp.

Deze avond is het thema: Veilig deelnemen aan het verkeer

Autorijden geeft een gevoel van onafhankelijkheid. Het is moeilijk om dat je naaste af te pakken. Toch is het voor zijn eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers van belang dat hij tijdig stopt. Maar wanneer is dat moment er?

We hebben deze avond Wiebo Brouwer uitgenodigd. Hij is gepensioneerd neuropsycholoog en bijzonder hoogleraar verkeersgeneeskunde en is expert op het gebied van rijgeschiktheid. Hij zal met ons alle vragen rond dit thema bespreken.

De bijeenkomst is laagdrempelig, niets hoeft, alles mag, je kunt niets fout doen.

Er is een boekentafel en informatie vanuit Alzheimer Nederland aanwezig.

U hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis, evenals het kopje koffie of thee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna Martens via Carinova Mantelzorgondersteuning, tel.: 0900 – 8662.

Wijkgebouw de SumpelHARDENBERG - Bibliotheek Hardenberg organiseert in samenwerking met Stichting Welluswijs, Kinderdagverblijf De Dassenburcht, Kinderwereld en De Bredeschool  op 22 mei een groot Voorleesfeest in Heemse.

Het Voorleesfeest is voor alle kinderen tot 4 jaar die gezellig willen komen zingen, spelen en lezen. Het thema is ‘Kleine muis eet de maan’. Er worden verhaaltjes verteld over Kleine muis, liedjes gezongen en verschillende spelletjes gespeeld. Alle kinderen kunnen met hun (groot of gast) ouders naar dit Voorleesfeest komen. Het feest wordt gratis aangeboden op 22 mei van 10.00 – 11.00 uur in Wijkgebouw Norden-Hazenbos aan de Jan Steenstraat 18 in Hardenberg.

digid logoHARDENBERG - Vanaf 23 mei start Bibliotheek Hardenberg met een nieuwe cursus Digisterker. In deze cursus wordt geleerd hoe mensen met een DigiD code kunnen omgaan en hoe zij dit kunnen gebruiken om hun persoonlijke leven en administratie op orde te houden. De cursus bestaat uit drie lessen van twee uur en wordt gegeven op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

De cursus Digisterker is een perfecte cursus voor mensen die nog niet zo vaak te maken hebben gehad met het gebruiken van een DigiD code. Of voor mensen die nog helemaal geen DigiD code hebben. Personen die hem al wel gebruiken, maar er nog heel veel vragen over hebben zijn ook welkom. Het is belangrijk dat deelnemers zich een beetje thuis voelen op hun pc, tablet of laptop en zelfstandig iets kunnen opzoeken op internet. Voor mensen die daar nog twijfels over hebben heeft de Bibliotheek ook een aanbod op maat. Geïnteresseerden kunnen in dat geval ook zeker hun interesse kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

In de cursus wordt stil gestaan bij de elektronische overheid en de digitale dienstverlening. Wat is het? Wat gebeurt er? En hoe ga je er het beste mee om? Deelnemers die nog geen DigiD hebben kunnen tijdens of naast de cursus deze, eventueel met hulp, aanvragen. Er wordt gekeken naar verschillende websites  en er worden tips gegeven hoe daar het beste mee om te gaan. Er wordt ook aandacht geschonken aan de digitale dienstverlening van de gemeente Hardenberg en aan verschillende ‘mijn omgevingen’; veilige plaatsen op internet waar persoonlijke gegevens ingezien kunnen worden en zaken geregeld kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de Berichteninbox van Mijn Overheid. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan gezondheid en welzijn. Ook op die terreinen gaat steeds meer via internet, apps en digitale communicatie. Deelnemers kunnen ook hun eigen vragen stellen.

De cursus bestaat uit drie dagdelen. Donderdag 23 mei, donderdag 6 juni en donderdag 13 juni van 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Bibliotheek Hardenberg, LOC+ gebouw aan de Parkweg 1a5. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie of voor het aanmelden voor de cursus kan contact opgenomen worden via 0523-270271 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De cursus kan kosteloos gevolgd worden.

LOCHARDENBERG - Horizon begeleiding biedt jongeren en jong volwassenen met complexe psychische problematiek (autisme, angst en daarop gelijkende problematiek) die vastlopen op een of meerdere levensgebieden perspectief.

Vanuit oprechte betrokkenheid worden middels  begeleiding, educatie en/of behandeling ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd, passend bij de jongere en in een tempo dat bij de jongere past. Met als doel dat deze voldoende regie krijgt en op maat kan participeren in de maatschappij.

Door het helpen doorbreken van vaste patronen en door de omgeving aan te passen aan de jongere ontstaat weer perspectief: voor iedereen is er een plek in de maatschappij.

Horizon begeleiding begeleidt momenteel vanuit 3 regioteams in Groningen, Friesland en Drenthe. Oefenlocaties voor de doelgroep zijn gevestigd in resp. Groningen, Leeuwarden en Assen.

Per 1 mei 2019 heeft Horizon begeleiding er bewust voor gekozen om een nieuw regioteam te vestigen in het LOC+ te Hardenberg. Op deze wijze kan de zorg dicht bij de jongeren aangeboden worden. Daarnaast is LOC+ de plek waar door samenwerking tussen zorg, onderwijs, werk en cultuur de jongeren goed worden geholpen. Horizon begeleiding werkt daar graag aan mee en zet zich in voor de verdere versterking van de samenwerking in het LOC+, zodat er voor alle jongeren in Hardenberg een passende oplossing geboden kan worden op het gebied van zorg, educatie en behandeling.

De medewerkers van Horizon begeleiding werken vanuit een regioteam waarin specialistische kennis van jongeren en (jong) volwassenen met complexe psychiatrische problematiek als ASS en angst aanwezig is. Samen met de jongere wordt een grondige domeinoverstijgende analyse van de ontstane situatie gedaan en bieden we een maatwerkoplossing over hoe we ontwikkeling en perspectief kunnen behalen.

Er wordt gewerkt vanuit een gelijkwaardige relatie met de jongere. Er wordt niet over, maar met de jongere gepraat.

Nieuwsgierig? Zie voor meer informatie en wat onze voorwaarden voor begeleiding zijn op www.horizonbegeleiding.nl of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Huisartsen Kooij intentieverklaringGRAMSBERGEN - Het is tegenwoordig niet eenvoudig om goede opvolgers voor een huisartsenpraktijk op het platteland te vinden. Dat ondervinden ook de Gramsberger huisarts Kooij en zijn echtgenote.

Dit heeft ertoe geleid dat huisartsenpraktijk Gramsbergen en de Saxenburgh Groep onlangs een intentieverklaring hebben ondertekend om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen voor behoud van goede huisartsenzorg inclusief apotheekvoorziening voor de inwoners van Gramsbergen en omstreken.

De komende maanden gaan partijen onderzoeken hoe de huisartsenzorg in Gramsbergen in de toekomst gestalte moet krijgen. Zij zullen onder andere gesprekken voeren met (huis)artsen- en apothekersgroepen en zorgverzekeraars. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht, variërend van bemiddeling met een overnamekandidaat, tot eventuele overname van de praktijk door de Saxenburgh Groep zelf.  

In de loop van dit jaar zal hierover meer duidelijkheid komen. Dan zal ook bekend worden, hoe de inwoners van Gramsbergen in de nabije toekomst verzekerd kunnen blijven van huisartsenzorg dichtbij huis.

Luister Live

Nu en Straks

23:00-23:59
Non-Stop Vrijdagnacht
00:00-8:00
Non-Stop Zaterdagmorgen
08:00-9:00
Lollypop
10:00-12:00
Music Memories
12:00-14:00
Non-Stop Zaterdagmiddag

Luister onderweg met TuneIn