NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

De VechtHARDENBERG - Om ervoor te zorgen dat in Hardenberg voldoende ruimte is voor bootjes om aan te leggen, wil de gemeente in het Vechtpark extra aanlegplaatsen realiseren.

Omwonenden en betrokken partijen zijn aan de slag gegaan met het plan. Dit heeft geleid tot drie scenario’s. De scenario’s worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 27 mei tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Hardenberg.

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen naar verwachting steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Met het maken van extra aanlegplaatsen in het Vechtpark Hardenberg, wil de gemeente ervoor zorgen dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken. Het plan voor de aanlegplaatsen is in de afgelopen periode samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers uitgewerkt.

Drie scenario’s

Vier werksessies hebben geresulteerd in drie scenario’s voor het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot (jachthaven). Het eerste scenario richt zich op het optimaliseren van de huidige haven en het bieden van een mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal ligplaatsen langs de kade. In het tweede scenario wordt de Gedempte Haven in ere hersteld en krijgt dit gebied een facelift. In het derde scenario ligt de haven tussen de Voorstraat en de Europaweg.

Inloopbijeenkomst op 27 mei

De scenario’s worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 27 mei in de centrale hal van het gemeentehuis, tussen 19.30 en 21.00 uur. Belangstellenden kunnen vrij binnenlopen om de informatie te bekijken, vragen te stellen en uw reactie te geven. Om 19.45 en 20.15 uur vindt in de raadzaal een korte centrale presentatie van de drie scenario’s plaats. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en adviesbureau Royal HaskoningDHV zijn tijdens de bijeenkomst aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Vervolg

De reacties op de scenario’s worden meegenomen in een rapportage die wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. B&W doen vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad over het te kiezen scenario. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft gemaakt en een scenario heeft gekozen, wordt er een concreet ontwerp gemaakt voor de aanlegplaatsen.

Luister Live

Nu en Straks

12:00-14:00
Brinkys Luchtige Lunch
14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-18:00
De Stamtafel (H)
17:00-18:00
Non-Stop Dinsdagavond
19:00-21:00
Dutch Blues Radio

Luister onderweg met TuneIn